Zjednoczeni Dla Polski

nie są żadna partią. lecz ruchem oddolnym. Wspieramy prawdę, szacunek i jedność wśród Polaków. Jedynym na to sposobemi i gwarantem stabilizacji życia w tym kraju,  jest prawdziwa Demokracja.

Zmianę świadomości społecznej i postaw realizujemy przez media społecznościowe i realny kontakt.

https://www.facebook.com/ZjednoczeniDlaPL

Lokalne fanpage w okręgach.

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064814496266

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066478451192

https://www.facebook.com/ZdPokreg31

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064804238370

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064701069365

Zapraszamy do aktywizacji we własnych okręgach i bycia bliżej problemów i potrzeb ludzi tam mieszkających.