Nasz główny program, propagowany od kilu lat.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w5R67n8uJGE

 

https://demokracjapryncypialna.org/

 

1. Prawo stanowione musi być zgodne z poszanowaniem uniwersalnych praw natury i życia.

 

2. Zrównoważony budżet – zakaz zadłużania państwa czy gmin.

 

3. Zniesienie progu referendalnego w Referendum Obywatelskim – jeśli obywatelowi nie zależy na dobru swojej ojczyzny, to będzie musiał dostosować się do woli tych obywateli, którym zależy.

 

4. Każda osoba, która chce wystartować na jakiekolwiek stanowisko, (poza spełnieniem kryteriów na dane stanowisko) musi jedynie uzbierać określoną liczbę podpisów. Nie ma takiej możliwości, aby kandydowanie było zależne od kogokolwiek innego, niżeli od tego co ma kandydować. Nie wolno zajmować dwóch funkcji publicznych jednocześnie, np. aby poseł jednocześnie był Ministrem.

 

5. Odpowiedzialność karno-skarbowa urzędników państwowych za podejmowane decyzje.

 

6. Akt odwołania polityka – aby odwołać polityka musi dojść do sytuacji, w której dany polityk straci 67% swojego POPARCIA POLITYCZNEGO (z głosów, które dały mu w wyborach mandat), wtedy automatycznie traci mandat.

 

7. Akt Łaski – może go zastosować jak do tej pory Głowa Państwa. Obywatele muszą uzbierać poparcie w wysokości 10% głosujących obywateli w ostatnich wyborach, aby poddać akt łaski pod Referendum.

 

8. Surowce – wszelkie surowce w polskiej ziemi muszą być kontrolowane przez państwo. Cały skarb zawarty w polskiej ziemi jest ojcowizną dzisiejszych Polaków i dziedzictwem dla przyszłych pokoleń. Wydobycie musi być obarczone odpowiednią akcyzą wydobywczą, jeśli zajmowałyby się tym podmioty prywatne, czy to polskie czy zagraniczne.

 

9. Izba Reprezentantów – Izba powołana pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Jej zadaniem jest przyjmowanie wszelkich lobbystów i interesantów zagranicznego interesu. Każde ministerstwo wyznacza swojego Reprezentanta. Wszelkie inne kontakty lobbystów z politykami są zakazane.

 

10. Wszystkie biura dla polityków i urzędników muszą się mieścić w budynkach, które są własnością Państwa. Politycy nie dostają żadnych pieniędzy na prowadzenie biura. Materiały biurowe są im dostarczane na ich zamówienie. Wszelkie płatności, które mogą potem podlegać refundacji z Kasy Państwa, muszą być dokonane przelewem ze specjalnego konta lub specjalną kartą płatniczą przypisaną do posła. Wszystkie refundowane wydatki przez posłów będą widoczne na ich profilu politycznym na „platformie demokratycznej”.

 

11. Zero nagród i „trzynastek” – nie ma takiej możliwości, aby urzędnicy sami sobie przyznawali granty pieniężne. Koniec z praktyką dodatkowych pensji dla urzędników (tzw. trzynastki).

 

12. Nikt nie ma prawa podpisać jakiejkolwiek umowy międzynarodowej wiążącej dla Polski bez odbycia się Referendum Obywatelskiego.

Imię i Nazwisko
E-mail
Kraj
Miasto
Adres
Twoje Pole
Twoje Pole
Jak nas znalazłeś?
Akceptujesz taką demokracją?
Twoja opinia lub sugestia.
Załączniki