Wybierz kategorię:

Lub:

Lub:

Czym jest Hive?

Hive na nowo zdefiniował media społecznościowe, budując żywą, oddychającą i rozwijającą się ekonomię społeczną - społeczność, w której użytkownicy są nagradzani za dzielenie się swoim głosem. To nowy rodzaj gospodarki uwagi.