Kategorie
Nowa Nadzieja

O Demokracji Pryncypialnej

Kategorie
Nowa Nadzieja

WIR

Kategorie
Nowa Nadzieja

Sposób na odwołanie posła z Sejmu

Kategorie
Nowa Nadzieja

Sposób na odwołanie posła z Sejmu

Kategorie
Nowa Nadzieja

Dlaczego Demokracja Pryncypialna jest lepsza?

– bo obywatele otrzymują realną i ciągłą władzę w państwie – bo podatki stają się niższe a administracja państwowa tańsza i bardziej wydajna – bo obywatele nigdy nie wyślą samych siebie na wojnę – bo państwo i administracja staje się oszczędne i przyjazne – bo obywatele nie muszą czekać do kolejnych wyborów – bo obywatele […]

Kategorie
Nowa Nadzieja

Demokracja Pryncypialna w Polsce Utopia czy szansa – cześć 7

Posłowie Czy wprowadzenie instrumentów demokracji pryncypialnej w Polsce to utopia czy szansa na lepszą przyszłość dla milionów Polek i Polaków? No cóż, przykra prawda jest taka, że do stracenia mamy niewiele, a do zyskania ustrój prawdziwie demokratyczny, w którym obywatel przestaje być pionkiem na szachownicy, na której swój mecz rozgrywa cała plejada skłóconych, ale przede […]

Kategorie
Nowa Nadzieja

Demokracja Pryncypialna w Polsce Utopia czy szansa – cześć 6

Demokracja Pryncypialna w Polsce !!! Utopia czy szansa – cześć 6 Zmiana układu sił w polskim systemie politycznym W przedstawionym modelu oddolnej demokracji dla Polski następuje długo oczekiwane przez Polaków przesunięcie środka ciężkości z odgórnego procesu polityczno-decyzyjnego na działania oddolne obywatela, który zaczyna zajmować należną mu funkcję w społeczeństwie – funkcję suwerena i (współ) decydenta. […]

Kategorie
Nowa Nadzieja

Demokracja Pryncypialna w Polsce Utopia czy szansa – część 5

Weto obywatelskie Weto obywatelskie, znane przede wszystkim w Szwajcarii, jest sposobem społecznej kontroli nad stanowionym przez polityków prawem. Weto obywatelskie to nic innego jak wyrażenie sprzeciwu wobec rozwiązań istniejących w obowiązującym systemie prawa. Zamiast wychodzić na ulicę, protestować i demonstrować, obywatele mają w swoim ręku narzędzie, które umożliwia im zawetowanie każdej ustawy. Tak jest przynajmniej […]

Kategorie
Nowa Nadzieja

Demokracja Pryncypialna w Polsce Utopia czy szansa – cześć 4

Inicjatywa obywatelska Inicjatywa obywatelska to narzędzie polityczne dające obywatelom oraz ugrupowaniom społecznym i politycznym prawo inicjowania zmiany konstytucji, a tym samym kreowania prawa. W poszczególnych krajach istnieją zasadnicze różnice w praktyce jej stosowania. W Szwajcarii przedmiotem inicjatywy obywatelskiej może być całkowita lub częściowa zmiana konstytucji, zaproponowana przez ustaloną liczbę obywateli uprawnionych do głosowania (100 tys.), […]

Kategorie
Nowa Nadzieja

Demokracja Pryncypialna w Polsce Szansa czy utopia – cześć 3

Demokracja Pryncypialna w Polsce !!! Szansa czy utopia – cześć 3 Referendum Paradoksalnie, Konstytucja RP zawiera zapisy na temat referendum, które są niewiele więcej warte niż cała Konstytucja, a więc chaotyczne, niekonsekwentne i niepowiązane z polityczną praktyką. Otóż, Konstytucja i ustawa o referendum ogólnokrajowym wyróżniają trzy rodzaje referendum ogólnokrajowego: referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu […]