Kategorie
Gospodarka

Dług

Dla przypomnienia, żebyście mieli świadomość czym PIS ratuje polską gospodarkę przed pandemią. Przypomnę że zabójstwo Sikorskiego, wydarzenia 10.04.2010 roku to robota międzynarodowa. Rewolucję w Rosji Carskiej także, robili to do spółki agenci, wojskowi niemieccy, francuscy, brytyjscy, szwedzcy, norwescy, fińscy, włoscy, Żydzi, Amerykanie, w tym wojsko amerykańskie, jakie pilnowała newralgicznej infrastruktury w Rosji podczas rewolucji ( kolei transsyberyjskiej ).

Czas płynie ale współpraca nie ustała. Jestem do dziś mocno zaskoczony, że polski międzywojenny wywiad i kontrwywiad nie miały świadomości, że Rosja Carska została podbita w 1917 roku od wewnątrz. Widać to szczególnie po 1945, ruch oporu przekazywał zachodowi informacje jakie lotem błyskawicy trafiały do Moskwy. Dzięki temu Sowieci błyskawicznie uporali się z polskim podziemiem, czego nie potrafili zrobić Niemcy przez sześć długich lat.

Zadłużenie Polski w latach 1990 – 2021
1990 – 53,17 mld zł ( Solidarność + ZSL+PZPR – premier Mazowiecki )
1991- 65,84 mld zł ( rząd koalicyjny Solidarnościowy – premier Bielecki )
1992- 97,94 mld zł ( rząd koalicyjny Solidarnościowy premier Olszewski/Suchocka )
1993 – 133,94 mld zł ( rząd koalicyjny Solidarnościowy – premier Suchocka ),
1994 – 152,21 mld zł. ( SLD+PSL premier Pawlak ),
1995 – 167,21 mld zł ( SLD+PSL premier Oleksy ),
1996- 189,05 mld zł ( SLD+PSL premier Cimoszewicz ,
1997- 221.65 mld zł ( SLD+PSL premier Cimoszewicz ),
1998- 237,40 mld zł ( AWS + UW premier Buzek ),
1999 – 278,21 mld zł ( AWS + UW premier Buzek ),
2000 – 288,33 mld zł ( AWS + UW do 05.2000 premier Buzek )
2001 – 314,67 mld zł ( AWS – premier Buzek ),
2002 – 352,58 mld zł ( SLD + UP – premier Miller),
2003- 408,58 mld zł ( SLD+ UP premier Miller ),
2004 – 440,54 mld zł ( SLD+ UP premier Miller/Belka )
2005 – 477,08 mld zł. ( SLD+ UP do X.05 premier Belka, od XI premier Marcinkiewicz ),
2006 – 506,26 mld zł ( PiS + Samoobrona+ LPR – premier Marcinkiewicz/Kaczyński ),
2007 – 527,44 mld zł ( PiS – premier Kaczyński ),
2008 – 2015 – 3,2 biliona zł ( PO+ PSL premier Tusk, Kopacz )
2015 – 2017 – 3,2 – 3,8 biliona ( PiS Premier Szydło )
2017-2020 – 3,8 – 5 bilionów ( PIS Premier Morawiecki )

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: