Kategorie
Nowa Nadzieja

Demokracja Pryncypialna

Demokracja Pryncypialna – zmiana systemu władzy w PL

Proponowany system uwalnia polityków spod władzy „zakulisowych elit” i oddaje obywatelom całkowite zwierzchnictwo nad nimi. Zaprojektowany ustrój nadaje tylko ramy systemu i określa sposób tworzenia prawa, a rozwiązania systemowe dopiero muszą zostać wytworzone z tego ustroju. System nie narzuca żadnej ideologii czy filozofii, tylko oddaje obywatelom wpływ na współtworzenie prawa.

Jest to system stale połączonego wpływu 3 grup władzy: Prezydent [Princeps] (z rządem), Posłowie i Obywatele. Każda z tych grup może wpływać na pozostałe, ale to naród jest suwerenem. Tylko obywatele są w sytuacji, że ich wola może być ostatecznie absolutna (po spełnieniu warunku przy Referendum Obywatelskim). Natomiast Prezydent [Princeps] i Posłowie takiej możliwości nie mają, by sami jako jedna grupa, a nawet wspólnie ustanowić prawo wbrew woli większości Polaków. Władza ustawodawcza i wykonawcza ostatecznie leży w rękach obywateli.

Sejm w dalszym ciągu może sprawnie rządzić, ale politycy dużo bardziej będą musieli się interesować zdaniem obywateli. Obywatele spełniają rolę jedynie doradczą, dopóki frekwencja w Referendum Pryncypialnym nie przekroczy progu 67% POPARCIA POLITYCZNEGO głosujących posłów. Zrozumiałe jest małe zainteresowanie społeczeństwa w sprawy błahe, ale trzeba wyposażyć obywateli w narzędzia, aby w sprawach ważnych „Wola Ludu” mogła zostać wyrażona.

Ten system wykształci 2 najważniejsze funkcje w państwie, które będą miały największy wpływ na kształtowaną rzeczywistość w Polsce. Będzie to Prezydent [Princeps] i Rzecznik Obywatelski [Trybun Ludowy] – gdzie jeden ustanawia „władzę” nad społeczeństwem, a drugi w interesie obywateli, niejako ją kontroluje – co powinno przełożyć się na jakość tej „władzy”. Obydwaj są wybierani w wyborach powszechnych i działają od siebie niezależnie. Taki stan rzeczy ustanawia Status Quo i zabezpiecza obywateli przed zakusami rządzących, by nie sprawowali władzy w sposób totalitarny.

Długofalowo – efekt socjologiczny jaki będzie miał ten system na społeczeństwo uczyni wiele dobra. Ludzie dostrzegą, że są częścią WSPÓLNOTY i tylko współpraca może coś zmienić na lepsze. Zaczną się jednoczyć zamiast szukać podziału, co po jakimś czasie przełoży się na to, że zmaleje egoizm w ludziach i zaczną lepiej traktować bliźniego. Daje to szansę na to, że ludzkość nauczy się kontrolować własne ego i powróci na właściwą drogę, prowadzącą do rozwoju osobistego i WSPÓLNOTY.

Autor: Daniel Jabłoński

Projekt do pobrania:
http://www.demokracjapryncypialna.org/

Zjednoczeni dla Polski jako wspierający ten projekt zapraszają do ogólnokrajowej dyskusji na ten temat.

W odpowiedzi na “Demokracja Pryncypialna”

Witam, mam dwa pytania odnośnie Waszego projektu Demokracja Pryncypialna.

1.Co oznacza termin-poszanowanie dla prawa naturalnego i życia
2.Nigdzie nie znalazłam informacji dotyczącej roli Kościoła i religii. Czy to znaczy, że Kościół nie będzie mieć żadnego znaczenia i nie będzie mieć żadnego wpływu na prawo stanowione i życie obywatelek i obywateli? Czy może coś innego?

Proszę o odpowiedź

Ps. ciekawy link załączam. Możecie podpiąć do TV Lach Chwat? Obejżałam filmik p.Nadolskiego z p.Morkiszem odnośnie demokracji i obecnej sytuacji. To co dołączam daje też spojrzenie z innej strony i wg. mnie nadzieję.

https://www.youtube.com/watch?v=Sfrbqy_SnWc&feature=share&fbclid=IwAR3v6nSXNJFfLQD_oK5Kb1fP0dPGi-y7IyFp7aJX_RV5UAmXLtV7TBU5YmQ&ab_channel=TomaszKierzkowski
O Twojej mocy, wywiad z Dieterem Broersem z 7.11.2020, opublikowany 15.11.2020

Dodaj komentarz: