Kategorie
Nowa Nadzieja

Dlaczego Demokracja Pryncypialna jest potrzebna ?

Dlaczego Demokracja Pryncypialna jest potrzebna ?

– Ze względu na odpowiedzialność. Najczęściej rząd nie odpowiada za swoje poczynania przed nikim, pilnując jedynie zyskownych związków i wsparcia po upływie kadencji.
– Ponieważ w Konstytucji jest zapisane, że „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu”.
– Po to, aby móc decydować o własnym losie częściej niż raz na 4 lata.
– Dlatego, że sami wiemy, co jest dla nas najlepsze.

Zmień razem z nami system
demokracjapryncypialna.org

Dodaj komentarz: