Kategorie
Nowa Nadzieja

Demokracja Pryncypialna

Demokracja Pryncypialna to system, który uwolni polityków spod zależności od jakichkolwiek wpływów i odda obywatelom całkowite zwierzchnictwo nad nimi. Ten projekt ustroju nadaje jedynie ramy systemu i określa sposób tworzenia prawa, a szczegółowe rozwiązania systemowe muszą dopiero zostać wytworzone w tym systemie. Demokracja Pryncypialna nie narzuca żadnej ideologii czy filozofii, tylko oddaje obywatelom wpływ na współtworzenie prawa.

W tym systemie najwięcej tracą prezesi partii politycznych, a poseł który zostanie wybrany na Sejm nie będzie już musiał mieć przy głosowaniu w Sejmie interesu partyjnego na uwadze, tylko własny rozum i sumienie. Partie przestaną być jedyną grupą wpływającą na to jakie prawa mamy tworzone w Polsce. Posłowie zasadniczo zmienią sposób swojego działania, bo będą musieli dużo bardziej wsłuchiwać się w głosy swoich wyborców i reprezentować ich interes, a nie interes partii. Posłowie będą współdziałać w honorowych stowarzyszeniach ideologicznych lub celowych, które będą jednoczyć polityków, by mogli sprawniej działać na korzyść Polski i obywateli. Nie będzie istniał podział na grupę trzymającą władzę i opozycję, wszyscy posłowie będą na równi pracować dla obywateli.

Dodaj komentarz: