Kategorie
Nowa Nadzieja

Chcesz prawdziwej zmiany?

Czy chciałbyś mieć wpływ na decyzje polityków i to jakie prawo nam tworzą?

Czy chciałbyś, aby politycy cały czas musieli się liczyć z naszym zdaniem, a nie tylko w trakcie wyborów?

Czy chciałbyś móc zdyscyplinować posła w trakcie trwania kadencji, albo odwołać go ze sprawowanej funkcji?

Czy chciałbyś mieć możliwość zapoczątkowania inicjatywy społecznej, która poparta społecznie wytworzy realną presję na lokalne i krajowe władze?

Czy chciałbyś czuć się integralną częścią Polski, a nie tylko jej lokatorem?

Czy chciałbyś, aby wasali prezesa partii zastąpili fachowcy, eksperci i profesorowie?

Dodaj komentarz: