Kategorie
NWO

Odczłowieczające tendencje

  • W powieści Hxley’a ”Brave New World ”(1932) znajdziemy Alfy, Bety i Epsilon Semi-Morons – genetycznie zmodyfikowane klasy z jednolitym ubiorem i jednolitymi opiniami.
  • – „Naród wojowników i fanatyków, maszerujący naprzód w doskonałej jedności, wszyscy myślący o tym samym i wykrzykujący te same slogany; trzysta milionów ludzi o tej samej twarzy ”
    George Orwell w „1984”,

Jeśli chcesz wiedzieć jaka będzie przyszłość, wyobraź sobie but depczący ludzką twarz, wiecznie! George Orwell, Rok 1984

Obywatel jest tylko wtedy prawdziwie niezależny politycznie, gdy jest gospodarczo i finansowo niezależny od rządu – dlatego też ustrój, w którym cała produkcja gospodarcza znalazłaby się w rękach państwa – wbrew iluzjom pewnych marksistów “demokratów” – nie może być ustrojem samorządnym, demokratycznym, parlamentarnym, a musi się przeistoczyć w dyktaturę biurokratyczną.
Stanisław Mackiewicz, Lady Makbet myje ręce. Broszury emigracyjne 1944-1946
Robotnik nabiera niepokojącego znaczenia dla naszych czasów. Ponieważ jednolitość nowej ery symbolizuje, nagłe rozprzestrzenianie się maski we współczesnym społeczeństwie. „To nie przypadek” : „że maska ​​znów zaczyna odgrywać decydującą rolę w życiu publicznym. Pojawia się na wiele różnych sposobów… czy to jako maska ​​gazowa, w którą próbują wyposażyć całe populacje; czy to jako maska ​​na twarz do sportu i dużych prędkości, którą widzi każdy kierowca wyścigowy; czy to jako maska ​​ochronna w miejscach pracy narażonych na promieniowanie, eksplozje lub substancje odurzające. Możemy założyć ”, kontynuuje z niesamowitą przewidywalnością,„ że maska ​​zacznie pełnić funkcje, których dzisiaj trudno sobie wyobrazić ”.

Nasza gotowość do ukrycia twarzy odzwierciedla odczłowieczające tendencje, które leżą u podstaw współczesności.

za: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1616661051878255&id=100006031262903

Dodaj komentarz: