Kategorie
Polityka

Wojna bez wojny

“Największą sztuką wojny jest całkowite uniknięcie konfliktu zbrojnego, a zamiast tego pokonanie wroga poprzez zniszczenie jego zasad moralnych, religii, kultury i tradycji. Kiedy kraj jest tak zdemoralizowany, możesz go przejąć bez jednego strzału”.

Czy to właśnie nie dzieje się na naszych oczach ? Czy przypadkiem nie taka wojna ma miejsce tu i teraz ?

Pamiętajcie, że odbudowa tak bardzo zdemoralizowanego społeczeństwa będzie dużo trudniejsza niż odgruzowanie budynków po tradycyjnej wojnie.

Dodaj komentarz: