Kategorie
Polityka

Zjednoczeni dla Polski WALCZĄ !

Mamy prawo do decydowania o sobie. Mamy prawo do żądania przestrzegania Konstytucji przez polityków! Skoro są wyroki sądów mówiące, że politycy wprowadzają obostrzenia niezgodnie z prawem to kto jest buntownikiem? Kto występuje przeciw i łamie bądź naciąga prawo stając przeciw społeczeństwu? POSŁOWIE I RZĄD !!!

Do praw i wolności osobistych należą m.in.:

➡️prawo do życia
➡️nietykalność i wolność osobista
➡️prawo do sprawiedliwego procesu
➡️prawo do ochrony prawnej życia prywatnego
➡️prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami
➡️prawo do wolności oraz ochrony tajemnicy komunikowania się
➡️prawo do nienaruszalności mieszkania
➡️wolność poruszania się po terytorium RP
➡️wolność sumienia i religii
➡️prawo do wolności poglądów oraz do rozpowszechniania informacji

Zwróćcie szczególnie uwagę na wolność poruszania się po terytorium RP. Przecież to jawne jaja ! Nie ma stanu wyjątkowego a przepisy opierają się o “wydaje mi się” Morawieckiemu ! Zresztą nawet Policja leje na to…

Ponadto macie prawo do praw i wolności politycznych do których zgodnie z konstytucją należą:

➡️prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń oraz uczestnictwa w nich
➡️wolność zrzeszania się
➡️wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-politycznych
➡️prawo do uczestnictwa w referendum czy prawo wyboru (prezydenta, posłów, senatorów oraz przedstawicieli do organów władzy samorządowej)
➡️prawo do składania wniosków, petycji oraz skarg

W zakres wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych wchodzą:

➡️prawo do posiadania własności oraz prawo do dziedziczenia
➡️wolność wyboru miejsca pracy i wykonywania zawodu
➡️prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
➡️prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, inwalidztwem czy podeszłym wiekiem
➡️prawo do ochrony zdrowia
➡️prawo do nauki
➡️ochrona praw dziecka
➡️wolność twórczości artystycznej i badań naukowych

Nie ma stanu wyjątkowego? Nie ma bo odszkodowania będą musieli płacić? Wszystkie rozporządzenia są bezprawne!

Karpacz chce referendum w sprawie restrykcji nałożonych przez Sejm i rząd? POPRZYJMY ICH… otwórzmy się wszyscy! Zobaczycie jak im rura zmięknie jak zobaczą, że są ułamkiem w skali populacji kraju.

Otwierajcie firmy, obostrzenia są bezprawne (wyrok sądu w Opolu), walczcie o swoje i o normalność!
460 cymbałów nie może wygrać ze społeczeństwem, które ich utrzymuje !!!

Dodaj komentarz: