Kategorie
Polityka

Wojna hybrydowa – nowoczesna wojna.

W wyniku działania inżynierii społecznej ludzie mają wdrukowane błędne myślenie w rozpatrywaniu dziejów i czasu, a co za tym idzie rzeczywistości. I taki ma być właśnie efekt działania tej inżynierii na ludzi, czyli niemożliwość postrzegania ciągłości wydarzeń. Głównym jej orężem jest inżynieria społeczna. Są to działania, krótkofalowe oraz długofalowe (niezauważalne).

Jest to tak potężny oręż, że w swoim arsenale może być wykorzystany w wielu przestrzeniach. Od urobienia umysłów ludzi – od jednostki po masy społeczne – po kamuflaż określonych środowisk/ grup by umożliwić im działania poprzez stworzenie im w przestrzeni określonych ideologii wśród narodu czy społeczeństwa. Czyli dania im narzędzi w rękę. Taka wojna informacyjna to wyrafinowana inżynieria społeczna mająca na celu urobić masy społeczne. Jej celem jest twój umysł i duch. Duchowość ( nie mylić z religią, która też jest narzędziem inżynierii społ. ) należy zdegradować aby narody się nią nie kierowały. Wszelkie odstępstwa od prawości cię degradują. Następnie celować pociskami informacyjnymi w umysły ludzi, aż całe masy narodu oderwane zostaną od swoich korzeni i tożsamości, a będzie można im budować ich charaktery.

Wdrożyć im przekonania, które będą stanowić ich rzeczywistość podległą agresorowi. Stworzyć kilka balonów światopoglądowych w celach politycznych aby wyeliminować rodzimą racje stanu. Spustoszenie jakie może siać w umysłach społeczeństwa jest niewyobrażalne. Naród z podkopanym jestestwem i tożsamością oraz własną rodzimą kulturą jest jak drzewo bez korzeni na wietrze. Takim ludziom bez systemu wartości lub z wywróconym systemem wartości jest narzucany pożądany światopogląd poprzez tworzone ideologie. W ten sposób zmanipulowane społeczeństwo może żreć się między sobą o to, która ręka agresora ma go okupować lewa czy prawa.

W dodatku taki naród zostanie brutalnie podporządkowany innemu narodowi oraz będzie stanowił gnój na, którym wyrośnie obcy naród i tanią siłę roboczą. Media takiego państwa będą leżeć w obcym kapitale, tak żeby naród nie mógł ze sobą się komunikować. Jak zakończy się los takiego narodu i jego państwa. Naród kolonizowanego państwa stanie się tania siłą roboczą bez prawa do samostanowienia. Rządy v kolumn doprowadzą do przejmowania majątku i firm rodzimych przez obcy kapitał, tak że większość rynku i gospodarki będzie należało do firm obcego państwa kolonizującego.

Ostatnimi podrygami takiego państwa i rządów v kolumn będzie podnoszenie podatków i zaciąganie długów oraz oddawanie własnych zasobów obcym firmom. Naród zostanie z niczym. Państwo będzie bankrutem w tym systemie. W dodatku będzie zależne bo w tym samym czasie wróg buduje swoje struktury władzy , które wykorzysta po ogłoszeniu rozbiorów takiego państwa.

Truman Show

Dodaj komentarz: