Kategorie
Polityka

Padlina

Zaraz po zwycięstwie PIS zacząłem bacznie przyglądać się temu co robi ta partia po przejęciu władzy. Nie musiałem długo czekać żeby przekonać się że Prawi i Sprawiedliwi to w rzeczywistości zorganizowana grupa przestępcza. Najpierw, w podskokach PIS szybciutko dokończył robotę PO i PSL i klepnął ustawę wdrażającą dyrektywę BRRD. Przypomnę, to fundamentalne narzędzie do ograbienia ludzkości w czasie nadchodzącego wielkiego kryzysu, drzwi prowadzące do New World Order. Dyrektywa ta wprowadziła odpowiedzialność klientów banków za machlojki banków, za banksterstwo.

Z grubsza rzecz polega na tym , że BRRD umożliwi, po wielkim krachu, przepływ aktywów posiadanych przez klientów banków i państwo do sektora bankowego. Dlatego Kaczyński od początku swoich rządów konsoliduje państwowe przedsiębiorstwa, by błyskawicznie przenieść je do systemu bankowo-korporacyjnego. Wypatroszone w ten sposób państwo musi upaść. Od lat o tym piszę i zwracam uwagę, że zupełnie odwrotny kierunek obrały Niemcy, gdzie kapitał został celowo rozproszony i nie sposób go chwycić w kleszcze.

Ustawa wdrażająca dyrektywę BRRD wpłynęła do Sejmu w dniu 27 stycznia 2016 r. na druku nr 215, a uchwalona została w dniu 10 czerwca 2016 roku i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz. 996 ( zmiana Dz.U. 1997, z 2017 r. poz. 791, 1089 ). Jeżeli ktoś miał wątpliwości komu służy PIS, czy obaj Kaczyńscy byli i są mocno zaangażowani w budowę NWO, we wskrzeszenie Wielkiego Syjonu kosztem Polski i Polaków, to już musiała mu zadrżeć ręka.

Ten dzwonek alarmowy nieustannie dzwonił nad moja głową kiedy PIS zmienił Ustawę z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

Zrobił to bardzo perfidnie i w sposób zakamuflowany, tak aby naród nie dostrzegał tych porażających i podważających suwerenność Polski zmian.

Zmiana ustawy nie jest obszerna, ale wywołała radykalne skutki.
Punkt piąty znowelizowanej ustawy zawiera taki oto lakoniczny tekst : “Do pobytu wojsk obcych, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3.” Tylko fachowcy którzy rozumieją jak należy czytać akty prawne zorientują się jaki był cel i zamiar tej zmiany. Żeby go odczytać trzeba sięgnąć do treści art.13 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 zmienionej ustawy.

Artykuł 13 ust.1 pkt 3 ustawy zasadach pobytu i przemieszczania się obcych wojsk po terytorium Polski reguluje niezwykle wrażliwą kwestię używania broni przez obce wojska na terytorium Polski. Zgodnie z tym przepisem podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żołnierze wojsk obcych w czasie wykonywania zadań służbowych mogą używać broni i środków przymusu bezpośredniego przewidzianych w przepisach prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 3.

Tenże ustęp trzy zezwala obcym wojskom przebywającym na terytorium Polski na użycie broni tylko w trzech przypadkach :

  • na terenie obozów, obiektów lub innych nieruchomości, w których wojska obce są zakwaterowane,
  • w czasie ich przemieszczania się w związku z wykonywaniem zadań związanych z realizacją celów określonych
    w zgodzie,
  • w czasie ćwiczeń wojsk obcych.

Reasumując , PIS zmieniając ustawę w dniu 31 marca 2016 roku wyłączył obce wojska spod ograniczeń uchwalonych przez Platformę Obywatelska i PSL i zezwolił obcym wojskom na używanie broni poza obszarem poligonów, obiektów, które te wojska zajmują.
Dodać do tego trzeba to że przez obce wojska, w świetle tej zmiany ustawy, rozumie się nie tylko wojska NATO, ale także wojska Izraela i jego służby ( Mossad ).

Wniosek jest szokujący, wojska amerykańskie, izraelskie stacjonujące na terenie Rzeczpospolitej mogą w każdej chwili wyjść z terenu koszar i obiektów w jakich stacjonują i zacząć akcję zbrojną przeciwko Polsce i Polakom. Ta ustawa wyraźnie nawiązuje do dyrektywy BRRD, wojska amerykańskie i izraelskie mogą osłaniać transfer aktywów obywateli i państwa polskiego po wielkim krachu do korporacji elity. Nie da się też nie zauważyć, że uprawnienia przyznane ustawą wojskom i służbom USA i Izraela mogą być wykorzystać do wymuszenia zapłaty 330 mld USD amerykańskim środowiskom żydowskim.

Pisałem o tym kilkanaście razy tłumacząc że ogłupiono Polaków ustawą 1066, że przekierowano uwagę opinii publicznej na działania PO i PSL , kiedy to ustawy uchwalane przez PIS były i są wielkim zagrożeniem dla Polski i Polaków.

Nie ma tu miejsca żeby przypomnieć całą “twórczość” PIS w ciągu ostatnich sześciu lat, trzeba by napisać książkę a nie artykuł. Miała być reforma wymiaru sprawiedliwości, PIS niósł ją na sztandarach, tymczasem PIS dokonał takich zmian w postępowaniu karnym, że dziś można zniszczyć każdego fingując proces karny, jak za najlepszych stalinowskich czasów. Coraz więcje Polaków doświadcza represji. To co dziś wyprawia Terlikowski, Lichocka nawiązuje w sposób bezpośredni stalinowskiego okresu terroru.

W świetle powyżej opisanych faktów bardzo niewiarygodnie brzmią tłumaczenia rządu PIS, że pandemia była i jest nieprzewidywalna, i że nie ma nikogo kto nie popełnił błędów. Mamy mnóstwo dowodów że PIS podejmował działania z premedytacją, że karnie wykonywał polecenia Rockefellera, Harrimana, Gatesa i reszty tej bandy. Ponad 100 000 ofiar decyzji PIS bardzo przypomina to co zrobili Żydzi z Polakami w latach 1945-1956. Szczególnie dziś widoczne jest że PIS podejmuje decyzje polityczne kosztem zdrowia Polaków, wbrew nauce medycyny i autorytetom.

W moich postach tłumaczyłem, że okupant aby okupować kraj nie może doprowadzić do jego upadku, bo wtedy kończy się interes i zaczynają problemy. Pasożyt umiera razem z żywicielem. Okupant Polski zdawał i zdaje sobie sprawę z tego , że Polska jest dziś bankrutem, że nie jest w stanie okradać Polski i sprostać obowiązki wypłaty świadczeń emerytalnych ponad 9 milionom uprawnionych. Zobowiązania z tego tytułu już sięgają 4 bilionów złotych. Wyjście było tylko jedno, by łupić dalej Polskę , by żywić się krwią Polaków trzeba upuścić krwi tym którzy obciążają budżet , tak by okupant mógł więcej wyrwać z naszego rynku.

Tego nie da się zrobić szybko, bo śmierć masowa emerytów i rencistów byłaby bardzo podejrzana. Trzeba ten proces rozłożyć w czasie. Na dziś zaszczepiono prawie 6,5 mln uprawnionych do świadczeń emerytalnych. Będą sukcesywnie umierać w ciągu nadchodzących pięciu lat. Jakoś trzeba doczekać do tego momentu więc dla Syjonistów i amerykańskich elit najważniejszą rzeczą stało się wyciągniecie pieniędzy z Unii, z Programu Odbudowy. Rockefeller, Harriman, Gates Warburg, Schiff i kompania polecili braciom z PIS by podpisali pakt z diabłem byleby wyrwać miliardy z Unii. Z przecieków wynika, że 70% pieniędzy z Funduszu Odbudowy ma pójść do Waszyngtonu i Syjonistów. Reszta z tego Funduszu, ma dać PIS trzecią kadencję. Wszystko idealnie zgrane w czasie, bo akurat rok przed końcem trzeciej kadencji PIS, około roku 2026, z obecnie żyjących 9 mln emerytów i rencistów przeżyje może 15-20% i wtedy pasożyt znowu może zacząć ssać dawcę – polską gospodarkę.

Wydawało się że być może jakaś zapowiedź PIS sprzed 2015 roku zostanie jednak zrealizowana, Kaczyński grał komedię prowadząc rozmowy z Kukizem, i właśnie w tym momencie PIS zamiast z orędownikami mieszanej ordynacji wyborczej, zmian w ustawie o partiach politycznych, zwolennikami wiążących referendów, powołania sędziów pokoju zawiązał sojusz z radykalną lewicą, z Żydami z tej lewicy, spod znaku Lenina, Che Guevary i Fidela Castro.

Nie wiem jak WY, ja nie mam najmniejszych wątpliwości, PIS od 2015 roku doi Polskę, rabunkowa wycinka lasów już przyniosła 20-30 mld USD jakie zasiliły kasę w Waszyngtonie i wypełniły kieszenie Syjonistów. Trudno mi powiedzieć ile kredytów zaciągnął PIS, mam dane że za chwilę ich obsługa ( odsetki ) pochłonie 500 mld złotych, a od 2023 roku JUŻ 1 bilion.

Spełnią się moje wizje, Polska tego nie wytrzyma. Taki jest plan Syjonistów z Londynu i Waszyngtonu, brytyjsko – amerykańskich elit, tradycyjny plan, wyrwać ile się da, a potem znowu wywołać konflikt w tej części świata i związać nim Europę Środkowo-Wschodnią, Rosję i Niemcy. Po wypatroszeniu Polski, po wielkim krachu , Polska przywiązana łańcuchem do Brukseli pociągnie za sobą europejskie rynki, upadek Polski przeważy ciężar jaki Unia dźwiga już na swoich barkach za sprawą upadłych gospodarek Grecji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii.

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: