Kategorie
Polityka

Unia Europejska i NATO

“Ze względu na niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów, Polska zostaje zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie” – postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

To że powinniśmy opuścić NATO jest oczywiste. Pytanie czy należy już opuścić również Unię Europejską? Nie czy, tylko czy już …

Dodaj komentarz: