Kategorie
Społeczeństwo

Tęsknoty “Lewicy”

ROK 1946

Art. 22 Dekretu z dnia 13.06.1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa ( Mały Kodeks karny )

Kto rozpowszechnia fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotna szkodę interesom Państwa Polskiego, bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów podlega karze więzienia do 5 lat lub aresztu. Za krytykę władz i ustroju na podstawie art.22 Dekretu na surowe kary skazano w latach 1946-1969 5238 osób.

ROK 2020

PROJEKT LEWICY ART. 49A PRZEPISÓW KARNYCH DO USTAWY o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Kto w czasie stanu epidemii wbrew aktualnej wiedzy medycznej publicznie zaprzecza zagrożeniu dla zdrowia publicznego lub podważa jego istnienie, zachęca lub podżega do niewdrażania lub niestosowania procedur zapewniających ochronę przez zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
Autorzy : Rozenek, Czarzasty, Śmiszek, Biedroń

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: