Kategorie
Społeczeństwo

List do Ciebie – 11.XI Warszawa

Ostateczne rozwiązanie kwestii terroru, czyli dzień niepodległości personalnej

List skierowany właśnie do Ciebie  

Szanowni Państwo

Podstawą życia – jest wolność, równość, samostanienie i samoograniczenie, chroniące wolność i równość innych jednostek. Te wartości, są nam odbierane, przez bestie – nie mające w sobie za grosz samoograniczenia i moralności. Ktoś świadomy tych wartości, nigdy nie zgodzi się na terror i nakaz, gwałcący podstawowe prawa człowieka, oparte na prawie naturalnym (2).

Wysyłajcie ten apel pocztą i mailem, wkładacie go do skrzynek pocztowych, rozlepiajcie na ulicach … , niech każdy na świecie ma jego kopie, aby już nikt – nie bał się – dołączyć do pochodu – służącego odzyskaniu odpowiedzialność, za własne życie – co nazywamy prawdziwą istotą władzy. Rządź samym sobą (19), a nikt nie będzie wstanie przekonać cie do pokory – względem innego człowieka, który chce żyć na twój koszt.

Niepodległość Personalna (3) – II – jest filarem ludzkiej stabilizacji, przekładającej się na bezpieczeństwo osoby, rodziny i narodu. 

11 listopada (3), w dniu świadomej niepodległości personalnej, proszę aby wszyscy, wraz z rodzinami poszli, pojechali, przybyli do Warszawy (lub zgromadzili się pod urzędami miejskimi), w celu odebrania rządowi władzy, wedle Art. 4 Konstytucji – Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Mam nadzieje, że będziecie wszyscy – rodziny, rolnicy, kibice, zakłady pracy, emeryci, renciści, ci, którzy są bogaci i ci, którzy nie mają już nic, do stracenia, przez zbrodnicze działanie władz …

Proszę rolników (4), przedsiębiorców o stworzenie infrastruktury, która umożliwi kilkudniowe oblężenie, w celu przejęcia władzy oraz stworzenia rządu tymczasowego, składającego się ze specjalistów – pozbawionych klucza i zależności partyjnej oraz ideologicznej.   

Policja i wojsko, nie ruszą rodzin, kobiet oraz dzieci i staną przeciwko rozkazom po lini partyjnej, wedle zasady – Art. 58: Podstawowe obowiązki policjanta: 1. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania. 2. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa oraz żołnierz – ma nie tylko prawo, lecz także obowiązek – odmówić wykonania rozkazu mordowania cywilów, gwałcenia, rabowania i wszelkiego wojennego bestialstwa, na przykład opartego na eksperymentach medycznych (testy PCR i szczepionki (5)) i przetrzymywaniu ludzi – wbrew ich woli.

Władza się zmienia panowie policjanci i żołnierze, naczelnym dowództwem jest zawsze naród i jego dobro. Pracując na rzec cudzego interesu, jesteś najpierw potrzebny, aby po chwili – stać się zbędnym balastem i dowodem dokonywanych przestępstw.

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Zgodnie z przepisami konstytucyjnymi Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i minister obrony narodowej są przełożonymi wszystkich żołnierzy pełniących służbę w Siłach Zbrojnych RP. Minister obrony narodowej jest jednym z dwóch ministrów wymienionych wprost w Konstytucji RP (drugim jest Minister sprawiedliwości). Inni ministrowie pojawiają się dopiero w ustawach. 

Z racji postawienia wszystkim wymienionym tu funkcjonariuszom – zarzutów, w tym zarzutu ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zamachu i zdrady stanu – naród przejmuje kontrole nad państwem oraz armią. Warto tutaj dodać, iż wedle konstytucji – my naród – jesteśmy zwierzchnikami władzy wszelakiej i w każdej chwili – możemy swoim reprezentantom odebrać plenipotencje, służącą sprawowaniu jakiejkolwiek władzy nad wolnymi istotami, jeśli owym istotom, jest ta wolność odbierana.

Dowodem pośrednim zdrady państwa, będzie realizowanie międzynarodowego planu resortowego (6), który wpływa na zniewolenie ludzkich mas, tracących swą odmienność i suwerenność w drodze do globalizmu i transhumanizmu (7), które to czynniki ukrywają się za ideologią covido-dramy (5).

Celem oblężenia będzie: odsunięcie wszystkich partii od władzy, zniesienie ideologii covidowej (5), zniwelowanie strat ekonomicznych, wprowadzenie nowego modelu edukacji (8), naprawienie służby zdrowia, utworzenie ogólnonarodowego senatu oraz postawienie odpowiedzialnych za obecną sytuacje osób, przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (20) …

Działania prawne rządu, sejmu, senatu … , są niezgodne z faktami logicznymi, statystykami zachorowań oraz zgonów, a także wypowiedziami lekarzy, czy specjalistów – reprezentujących instytucje międzynarodowe (WHO, CDC). 

Działania rządu – podważają reguły logiki, wolności słowa, prawa naturalnego, prawa konstytucyjnego, a więc zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, przez w/w rząd, sejm, senat oraz prezydenta, którzy swoimi działaniami, pragną zatuszować przestępstwo zdrady i zamachu stanu, na którym zostali oni przyłapani na gorącym uczynku.

Upadająca gospodarka, podział społeczny, dogorywające PKB, zniszczenie służby zdrowia, szkolnictwa, upadek fizycznego pieniądza, niszczenie wolności osobistej i narodowej, za pomocą niezgodnych z konstytucją i kodeksem karnym, cywilnym … – ustaw i rozporządzeń, wprowadzanych przy pomocy – aktu przemocy oraz gwałtu policji i wojska, na wolnym człowieku oraz za pomocą szantażu medycznego, przypomina swym przymusem bezpośrednim – eksperymenty pseudo medyczne, wykonywane na więźniach obozów koncentracyjnych, a powstający dookoła chaosu – podziału – osłabia siłę społeczeństwa w walce o wolność. 

Rząd, dopuszcza się swoimi działaniami zamachu stanu wedle Art. 127. Konstytucji: Zamach stanu: 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Jeśli nie przyjmuje się wolnych i ubezpieczonych ludzi do lekarza, podchodzi to pod Art. 157 KK: Spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Lub pod Art. 148 KK: §1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności oraz narusza to Art. 68. Kon. Prawo do ochrony zdrowia. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W wyniku celowego zablokowania możliwości skorzystania z usług medycznych mamy możliwość użycia Art. 77. Kon: Prawo do wynagrodzenia szkody 1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. 

Korono-drama

Szczepienia i testy, są przejawem nowej religii, nowej hostii i hierarchii pro-covidowej, której założenia, oparte na ideologii transhumanizmu, eugeniki, eutanazji, genetyki i depopulacji niewiernych (29).

Lekarze, od 1965 roku, doskonale wiedzieli, że grupa koronawirusów, w porównaniu z innymi wirusami grypopodobnymi, jest dosyć łagodna i nie zagraża ona dzieciom oraz młodzieży, ponieważ: występują one u dorosłych, a u dzieci – nie wyosabnia się ich (5) !

Grupa Koronawirusa bywa śmiertelna tylko i wyłącznie dla zwierząt laboratoryjnych oraz w sporadycznych przypadkach dla ludzi w podeszłym wieku o obniżonej odporności, czemu towarzyszą także inne choroby, w tym wypadku – koronawirusy atakują tych samych gospodarzy, ponieważ ich system odpornościowy – nie jest już wstanie zwalczyć żadnej infekcji (5).

Nie ma i nigdy nie będzie – prawdziwego testu ani szczepionki na koronawirusy, ponieważ nigdy nie powstanie złoty klucz. Dlaczego owy klucz nigdy nie powstanie ? Nie powstanie, ponieważ grupa koronawirusów, uaktywnia się pod wpływem choroby towarzyszącej i zależna jest od dna nosiciela, a dokładniej mutacja wirusa, jest unikatowa dla danej jednostki, poprzez połączenie wirusa z dodatkowymi czynnikami chorobowymi.

Nie ma możliwości – wyprodukowania testu, ani szczepionki dla pojedyńczej osoby – ponieważ czas realizacji oraz koszta takiego działania, byłyby nielogiczne, a dokładniej – osoba zmarłaby jeszcze przed stworzeniem testu i szczepionki, która i tak nikomu nie pomoże, ponieważ szczepionka – nie jest lekiem.

Test, który wykrywa pozytywne przypadki koronawirusa u ludzi, zwierząt, roślin oraz produktów spożywczych i technologicznych, jest formą konia trojańskiego i szantażu, zmuszającego człowieka do wiary w fekenewsy – koszmary sprzedawane w nadmiernej ilości w mediach (5).

Wynalazca testu, który stosuje się przy wykrywaniu Cov-id, amerykański biochemik Kary Mullis powiedział, że nie powinno się używać jego testu do wykrywania chorób zakaźnych, bo służy on tylko do ogólnego testowania materiału genetycznego.

( Jerzy Zięba: Pozytywny wynik testu PCR oznacza, że ​​znaleziono fragment materialu genetycznego, ale nie wiadomo, czego jest on częścią. Może być części naszego organizmu. Ten test – nie wskazuje w sposób jednoznaczny na obecność wirusa, którego szukamy. Może to być fragment nieaktywnego wirusa, a więc takiego, którym nie można sie zarazić.

Dr Grzesiowski, immunolog: Pozytywny wynik testu, nie musi oznaczać aktywnego zakażenia. U osób bezobjawowych i skąpoobjawowych wirus jest produkowany jedynie 7-10 dni. Test wykrywa geny wirusa. To tak, jak znaleźć 3 śrubki i powiedzieć, że jest to cały samochód. 

Prof. Gut, wirusolog: Testy PCR pokazują obecność fragmentu materiału genetycznego. To oznacza, że ​​możemy go znaleźć powiedzmy po miesiącu, a ta osoba ani nikogo nie będzie w stanie zarazić ani nie ma już choroby. 

Raport niemieckiego – BMI (Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Społeczności, Niemieckie MSW) dotyczący koronawirusa (24). )

Ewentualny wirus, jest również w ślinie i kale, więc logiczne jest, że nie potrzebne jest tutaj zastosowanie testu PCR, aby wykryć koronawirusa. 

Rządowi zależy na ponad 94% zafałszowanych wyników, co podchodzi pod: Art. 271 KK. Fałszerstwo intelektualne: § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, ponieważ wprowadzone prawa i rozporządzenia, są niezgodne z konstytucją, prawem naturalnym oraz regułą Radbrucha oraz Art. 235 KK: Tworzenie fałszywych dowodów: Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zniszczenie systemu odpornościowego 

Nie pozwólcie zatem – wkładać sobie patyczków głęboko do nosa, przy pobieraniu wymazu, ponieważ istnieje tam bardzo ważny organ. 

Włożenie patyczka głęboko w jamę kanału nosowego – powoduje uszkodzenie bariery hematoencefalicznej. 

Dlatego też na nagraniach z testów widocznie widać, że badanie powoduje ból. Ta bariera fizjologiczna, jest częścią warstwy komórkowej, która jako granica chroni mózg przed, neurotoksynami, metalami ciężkimi, bakteriami, pestycydami i innymi toksynami, niebezpiecznymi dla ludzkiego mózgu. 

Gdy ta bariera ulegnie uszkodzeniu, niebezpieczne pierwiastki mogą bezpośrednio dostać się do mózgu i spowodować dramatyczne w skutkach zakażenie tkanki mózgowej oraz szereg wielu innych negatywnych objawów. 

Dodatkowo na ścianie jamy nosowej, znajduje się również nasz nabłonek węchowy, tzw. tkanka nabłonkowa, która pozwala nam korzystać ze zmysłu węchu. 

To system obronny, który informuje nas o wszelkich niebezpiecznych substancjach, które możesz poczuć w powietrzu. Tam właśnie trafia szpatułka do testów na covida. 

Mamy więc tutaj do czynienia z umyślnym przestępstwem – ludobójstwa, które wiąże decyzje rządu z działaniami koncernów farmaceutycznych i organizacji międzynarodowych, pragnących doprowadzić do wprowadzenia kryzysu i resetu gospodarczego oraz 4 ery przemysłowej, opartej na transhumanizmie (6/7), w skład którego wchodzi cyber-transplantologia, genetyka i eugenika, będąca podstawą neomaltuzjanizmu (9).

I jeszcze jedno, czy rozpylane nad Polską smugi chemiczne (21) – odpady przemysłowe, nie będą w ten sposób miały lepszego dostępu do mózgu i ciała ludzkiego ? Przemyśl to czytelniku, skupiając się na celowym odsłonięciu drogi do mózgu … 

Jeśli to szaleństwo potrwa dalej, w przyszłym roku, tylko osoby z certyfikatem testu, będą mogły wyjść do pracy, co oznacza wprowadzenie przemysłu testowego, który będzie tak długo działał, aż nasz system odpornościowy się podda, czy nie jest to ludobójstwo rozłożone na lata !? Czym włodarze krajów europejskich – różnią się od nazistów, próbujących wskrzesić ideologie wielkiej rzeszy (22) ?!

Zamiast komór gazowych i zastrzyków z fenolem, zostaniemy zabici na raty za pomocą testów i szczepionek na covida, co pozwoli zwiększyć ilość śmiertelnych przypadków nie istniejącej pandemii oraz zarobić niewyobrażalne pieniądze kartelom farmaceutycznym, chcącym wprowadzić erę transhumsnizmu (6/7).

Maska i test 

Maski, które po dłuższym noszeniu, są skażone wszelkiego rodzaju bakteriami. Te bakterie i mikroelementy, mogą łatwo przeniknąć naszą ranną barierę: mózg-krew – bezpośrednio do mózgu.

Uszkodzony organ pełni funkcję kontrolną w układzie endokrynologicznym. Kontroluje uwalnianie innych hormonów z gruczołów obwodowych, powoduje wytwarzanie takich hormonów jak :

Prolaktyna (PRL) u kobiet – pobudza wydzielanie mleka po porodzie. W czasie ciąży wraz z estrogenami i progesteronem przygotowuje gruczoł mleczny do karmienia piersią.

U mężczyzn natomiast – wpływa na wzrost prostaty. Hormon wzrostu (GH) stymuluje wzrost dzieciństwa i jest ważny dla prawidłowego rozwoju oraz wzrostu tkanek i organów. W dorosłości pomaga w utrzymaniu masy kostnej i mięśniowej. Wpływa również na rozkład tkanki tłuszczowej w organizmie.

Adrenokortykotrofina (ACTH) kontroluje ilość uwalnianego kortyzolu nadnercza. Kortyzol, nazywany także hormonem stresu, jest niezbędny do przetrwania. Utrzymuje stałe ciśnienie i poziom cukru we krwi.

Hormon stymulujący tarczycę (TSH, hormon tyreotropowy) wpływa na tarczycę i zwiększa powstawanie hormonów tarczycy. Te kontrolują metabolizm, transformację energetyczną, wzrost i rozwój, a także aktywność układu nerwowego.

Luteinizujący hormon (LH) reguluje poziom testosteronu (u mężczyzn) i estrogenu (u kobiet).

FSH – rozpoczyna proces dojrzewania plemników u mężczyzn i pobudzenia jajników, aby rozluźnić jajniki (owulacja) u kobiet. Wspólna aktywność LH i FSH zapewnia normalną funkcję jajników i jąder.

Dlaczego jeszcze – nie robić testów!!! Ponieważ, nie wiesz, co wkładają Ci do nosa wraz z patyczkiem!

Nie wyrażajcie zgody na leczenie szpitalne i siłowe użycie testu PCR oraz szczepionki (5), która nie jest lekiem, ale eksperymentem medycznym, wedle Art.27 KK § 2. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie. 

Ponadto, również prawo konstytucyjne chroni nas przed eksperymentami: Art. 39. Kons, Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody oraz wedle ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: Art. 17. 1. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. 2. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny. 3. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. 4. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ust.1-3, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.

Dwutlenek węgla (5)

Wydychane przez człowieka powietrze zawiera 4 % dwutlenku węgla, czyli po upływie 2 minut od założenia maseczki, CO2 przenika do krwiobiegu, a wraz z nią do całego organizmu. CO2, błyskawicznie zakwasza cały organizm.

Przy 3-4 % dwutlenku węgla – zwiększają się trudności w oddychaniu, występują efekty podobne do działania narkotyków, np. osłabienie słuchu, bóle głowy, wzrost ciśnienia tętniczego krwi i przyspieszenie akcji serca.

Przez niskie natlenienie krwi, dochodzi do niedoboru tlenu w tkankach, co zaburza prace narządów i całego organizmu, w ekstremalnych warunkach ( wysokie zapylenie, wysoka temperatura, wysokie ciśnienie …), może doprowadzić do wylewu lub zawału.

Jest to zamach – zagrażający życiu osób po zawałach, wylewach, udarach, czy z chorobami dróg oddechowych … 

Maseczka nikogo nie ochroni. Koronawirus ma rozmiar ok. 80 – 120 nanometrów, natomiast średnica porów maseczek chirurgicznych wynosi ok. 100 mikrometrów ( czyli ok. 1000 razy większa niż wirusa ). Nanometr, to jedna milionowa milimetra. Mikrometr, to jedna tysięczna milimetra (5). Taka średnica otworów w maseczkach oraz bezsensowna forma wykonania przyłbic, pozwoli zabijać społeczeństwo na raty, ponieważ odpady chemiczne, będą niszczyły osoby – poddane testom na covida (patrz powyżej – zniszczenie systemu odpornościowego).

Niedobór witaminy D, skutek nielegalnego przetrzymywania

Art. 189. KK: § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 3. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1 lub 2, łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

W okresie wiosenno letnim, celowo zablokowano poprzez zakaz wychodzenia z domu, dostęp do witaminy D3, jaki jest tego skutek, imitujący koronawirusa: bóle kości; bóle mięśni; szybkie przemęczanie się; bezsenność; biegunka; choroby przyzębia; problemy z apetytem; nadciśnienie; ogólne osłabienie; nadwaga; wrażenie bólu skóry; spadek odporności.

Objawy niedoboru witaminy D u niemowląt i małych dzieci: powolne zrastanie ciemiączka; krzywica żeber; krzywica kości; płaska główka; guzy czołowe; powolny wzrost; możliwe zaparcia;

Skutki niedoboru witaminy D u dorosłych:

złamania; skrzywienia i zwyrodnienia układu kostnego; zniekształcenie sylwetki; problemy w funkcjonowaniu układu nerwowego; stany zapalne skóry; obniżenie odporności; pogorszenie słuchu; wypadanie zębów; choroby autoimmunologiczne (reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane); nowotwór piersi, prostaty, jelita grubego; przyspieszony proces starzenia; osteoporozę; osteomalację (rozmiękanie kości);

Niedostateczny poziom witaminy D, zdiagnozowano aż u 85% pacjentów (wszyscy po 70 i 80 roku życia), którzy znaleźli się z powodu Cov-ida na intensywnej terapii. U większości z nich poziom był krytyczny, to znaczy poniżej 20 ng na mililitr.

Za stwierdzenie u pacjenta cov-ida (za pomocą testu, który nie nadaje się do tego celu), szpitale dostają dość wysokie dodatki, szczególnie za podłączenie pacjenta do respiratora.

Mamy tu zatem – przestępstwo ludobójstwa oraz podżeganie do przestępstwa: 

Respirator, jako narzędzie śmierci (5)

Pacjenci z zapaleniem płuc i zakrzepicą płucną, podłączani są do respiratorów wysokociśnieniowych, co ma charakter przestępstwa – celowego zabójstwa, co podchodzi pod Art. 148 § 1 KK – zabójstwo. 

Podkręcane ciśnienie, przy braku wymiany gazów, powoduje rozerwanie tkanki płucnej. Pacjent umiera wtedy w strasznych cierpieniach. Media okrzykując taką osobę, ofiarą koronawirusa, co jest bzdurą, przestępstwem i morderstwem. Zamiast respiratorów, pomaga tlenoterapia – co zostało sprawdzone na starszych osobach. Kto popełnił przestępstwo, kupując respiratory w celu masowego zabijania starszych osób ?!

Cała paranoja tego przestępstwa – odcina nas od zdrowego umysłu, prowadząc do strachu i stopniowego zniszczenia układu odpornościowego, za pomocą noszenia maseczki, w/w strachu, testów oraz niebezpiecznych szczepień, na czym korzystają złodzieje, ludobójcy i przestępcy.

Podżeganie 

Wszysykie działania rządu, mają charakter podżegania i dzielenia społecznego (11). Sąd w takiej sytuacji wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Czyli Art. 19 KK, zależny jest od innych przestępstw dokonanych przez rząd, sejm, senat, urzędników, lekarzy, policjantów …

Wskazany przepis określa wysokość kary za podżeganie i pomocnictwo do danego przestępstwa z uwagi na fakt, że są to niezależne formy popełnienia przestępstwa i nie są powiązane z faktem popełnienia tego przestępstwa przez osobę podżeganą (lub której pomocnik pomaga).

Podżeganie sprzedawców, do łamania Art. 135. KW – Ukrywanie towaru przed nabywcą lub odmawianie jego sprzedaży. Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny (10).

Podżeganie policji, wojska … do łamania Art. 191. KK. Zmuszanie do określonego zachowania. §1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Podżeganie policji, wojska … do łamania Art. 52. Konst. Zasada wolności poruszania się. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podżegania lekarzy, farmaceutów … do łamania 

Art. 68. Kon. Prawo do ochrony zdrowia. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

Podżeganie sejmu i senatu oraz urzędników … do łamania Art. 2. Konst. Zasada demokratycznego państwa prawnego Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Podżeganie policji, wojska, służb mundurowych, medycznych … do łamania Art. 30. Kon: Zasada ochrony godności człowieka. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Podżeganie policji, wojska, sejmu, senatu, lekarzy … do łamania Art. 31. Kon: Wolność i przesłanki jej ograniczenia. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Podżeganie policji, wojska, lekarzy … do łamania Art. 40. Kon: Zasada zakazu tortur. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Podżeganie policji, lekarzy, farmaceutów do łamania Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

Podżeganie sejmu i senatu, lekarzy, policjantów, handlowców … do łamania Art. 77. Kon: Prawo do wynagrodzenia szkody 1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. 2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

Podżeganie policji, wojska, lekarzy i farmaceutów … do łamania Art. 160 KK – Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Warto to wiedzieć, kiedy będzie chciało się siłowo poddać nas testowi lub szczepieniu na covida.

Podżeganie i zmuszanie do podziału całego społeczeństwa oraz wybranych służb … do łamania Art. 119. KK – Dyskryminacja. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Podżeganie oraz propagowanie faszyzmu (12), co łamie Art. 256 KK: Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego: § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sejm, senat, rząd oraz urzędnicy i funkcjonariusze łamią i negują prawa konstytucje podlegając pod Art. 231 KK. 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Sejm, senat, rząd oraz funkcjonariusze i urzędnicy łamią danymi, statystykami … Art. 271 KK. Fałszerstwo intelektualne: § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, ponieważ wprowadzone prawa i rozporządzenia, są niezgodne z konstytucją, prawem naturalnym oraz regułą Radbrucha.

Sejm, senat, rząd, funkcjonariusze oraz urzędnicy, łamią za pomocą fałszywych dowodów na temat sytuacji pandemicznej: Art. 235 KK: Tworzenie fałszywych dowodów: Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, za pomocą fałszowania statystyk, badań dotyczączych koronawirusa i fake newsów (13).

Wybrani członkowie rządu, sejmu, senatu, lekarze, policjanci … łamią Art. 240 KK. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym. §1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 118a udział w masowym zamachu, art 120–124, art. 127 zamach stanu, art. 128 zamach na organ konstytucyjny RP, art. 130 szpiegostwo, art. 148 zabójstwo, art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 163 sprowadzenie katastrofy, art. 166 piractwo, art. 189 pozbawienie człowieka wolności, art. 252 wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Podżeganie rządu, sejmu, senatu oraz wybranych urzędów do łamania Art. 255. KK. Publiczne nawoływanie do popełnienia lub pochwalanie występku lub przestępstwa skarbowego (za pomocą lockdownu i ideologii koronawirusa), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa,

podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, na przykład za pomocą lockdownu, zmuszanie do noszenia maseczek, do wykonywania testów …

Szczepionki, a szczególnie przymus do nich, stanowi naruszenie Kodeksu Norymberskiego oraz Powszechnej Deklaracji w sprawie bioetyki i praw człowieka (UNESCO), Artykuł 6 – Godność człowieka i prawa człowieka: a) Wszelkie decyzje lub praktyki są podejmowane lub wykonywane z pełnym poszanowaniem przyrodzonej godności osoby ludzkiej, praw człowieka i podstawowych wolności; b) Każda decyzja lub praktyka będzie zgodna z zasadą, że interesy i dobro osoby ludzkiej przeważają nad wyłącznym interesem nauki lub społeczeństwa. Artykuł 7 – Równość, sprawiedliwość i słuszność. Każda decyzja lub praktyka musi szanować podstawową równość wszystkich ludzi i zapewniać, uznając między nimi różnorodność, traktowanie ich sprawiedliwie i sprawiedliwie.

Policja atakuje strajkujących za pomocą urządzeń LRAD (Long Range Acoustic Device), zainstalowanych na samochodach policyjnych To specjalne urządzenie wytwarzające dźwięk o bardzo wysokiej głośności. Emitowane w ten sposób fale dźwiękowe mogą powodować m.in. ból głowy i uszu (27). Polskie prawo, a dokładniej ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, wyklucza użycie LRAD. Co prawda kilka miesięcy temu do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, ale nic nie wskazuje na to, żeby miała ona mieć jakiekolwiek przełożenie na prawo i rozszerzenie wachlarza środków przymusu bezpośredniego, co nie zmienia faktu, że policja jest gotowa użyć tych narzędzi przeciw strajkującym. 

Osoby, które popełniły tyle przestępstw przeciw ludzkości, włącznie z czynem ludobójstwa, dokonywanego przez tajne i zorganizowanych grup przestępcze, które z pełną premedytacją wprowadziły nielegalne eksperymenty medyczne, muszą być pozbawione stanowisk, funkcji, ról oraz Immunitetów (17), co wynika z reguły: sprawca złapany na gorącym uczynku, pozbawiany jest w/w immunitetu w konkretnych w/w sprawach.

Sejm, senat, czy rząd oraz prezydent, nie mogą sobie odebrać funkcji obronnej, którą same sobie dały, co przekłada się na użycie w dobrej wieże Art. 4 Konstytucji, czyli przejęcia władzy bezpośredniej przez naród.

Działania rządu, sejmu, senatu oraz urzędników, służb mundurowych, muszą być poddane ocenie przez Międzynarodowy Trybunał Karny, poprzez pryzmat zakazanego czynu ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, agresji i szerzenia totalitaryzmu (20).

Działania rządu, sejmu, senatu oraz urzędników, służb mundurowych, muszą być poddane ocenie przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w zakresie bezkarności osób i instytucji. W tym celu – należy nalegać na przeprowadzenie procesu w trybie prawa naturalnego, przy użyciu reguły Radbrucha i za pomocą orzeczenia wedle – zasady słuszności.

MTS (20), przejmuje sprawy w sytuacji, gdy krajowe organy wymiaru sprawiedliwości nie chcą lub nie są w stanie podjąć odpowiednich działań z uwagi na uwikłanie i konflikt interesów.

Każdy z was, może też wytoczyć proces politykowi, lekarzowi, policjantowi z imienia i nazwiska, za pomocą Art. 415 k.c: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Możemy też użyć art. 417 kodeksu cywilnego – odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną (tutaj występuje także zasada słuszności. § 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. § 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.), czy też art. 416 kodeksu cywilnego – odpowiedzialność osoby prawnej (osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu. Innymi słowy to działanie organu traktuje się jako działanie osoby prawnej.).

Należy skarżyć powyższe jednostki (18), za pomocą prawa naturalnego, ponieważ bezczelnie ukrywają się one za immunitetami oraz sitwą odpowiednio dobranych sędziów za pomocą klucza partyjnego. Prawo naturalne oraz sprawiedliwość społeczna (2/15), nie może chronić ludobójców, zdrajców i tych, którzy od lat – mają na swym sumieniu – tysiące złamanych przysiąg, obietnic, artykułów, ustaw i zasad oraz mają w poważaniu ludzką godność, wolność oraz regułę zwierzchności narodu … 

Nie rezygnujecie z wolności za żadna cenę (19), nawet jeśli obiecają wam reset zadłużenia (kredyty, rachunki, podatki, podatek katastralny, który wejdzie niebawem aby zniszczyć nowe rzesze emerytów, bezrobotnych …), ponieważ test i szczepionka – pozbawi was wartości naczelnej, jaką jest zdrowie, wolność i równość społeczna. Ten schemat, będzie wprowadzany w 2021 roku o ile nie uda nam się wprowadzić nowej płaskiej struktury społecznej (16).

Zamach stanu, to zamach fałszywej flagi – zamach covidowy, prowadzący nas po śladach słonia (14), do wyjętego z reguł prawa naturalnego (2) – totalitaryzmu i dyktatury.

Z mordercami, kłamcami i przestępcami, nie mamy już o czym rozmawiać !

Faszyzm, który zagościł w Polsce, przybliża nas do powszechnej dyskryminacji i podziału społecznego – na tych, którzy zostali przetestowani, są ciągle testowani i tych, którzy zostali zaszczepieni oraz tych, którzy jak żołnierze AK, będą musieli się kryć przed ludźmi, rządem oraz ssmanami z policji i wojska. Jedni, są napuszczani i podjudzani przez rząd na drugich, aby trzeciej sile (11) żyło się lepiej na nasz koszt.

Jeśli czuje się dyskryminowany, wyalienowany, zaszczuty, poniżony, zdradzony, otoczony kłamstwem … czas odebrać plenipotencje władzy, abyś mógł władać samym sobą i swoim życiem oraz kreować wizje wspólnego państwa i świata !

Lepsza walka lub śmierć, niż zniewolenie w państwie i wśród ludzi, którzy nie przestrzegają prawa moralnego i zasady równości i wolności !

Domniemanie niewinności, jest to zasada, według której każda oskarżona osoba jest niewinna wobec przedstawianych jej zarzutów, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu. Stąd też, nikt z nas, nie może być typowany na nosiciela fake wirusa, poddawany kwarantannie, zmuszany do noszenia maseczki (przysługującej osobie chorej i podejrzanej), testowany, szczepiony bez naszej zgody, prześladowany, ubezwłasnowolniony, przez rząd, który swymi nielegalnymi czynami – dowodzi swojej winy, która zostanie udowodniona przed MTS.

Nie dajcie się dzielić służbom specjalnym na tezy i antytezy, aborcja (28) jako temat zastępczy, jest uaktywniana zawsze wtedy – gdy trzeba zagłuszyć echa dokonanego wcześniej przestępstwa, w tym przypadku przestępstwa – obowiązkowych szczepień i powolnego zniszczenia gospodarki, służby zdrowia, szkolnictwa …

Polacy – Lahowie, bądźcie panami samych siebie ! Bez rewolucji – ewolucji i reform. Nowy Początek Świata (23), jest na wyciągnięcie naszych dłoni.

Suwerenność i niepodległość terytorialna nie ma nic wspólnego z suwerennością i niepodległością personalną (3), nawet o tym nie pomyślałeś, ponieważ takie myślenie jest zakazane, bo mogłoby się wydać, że jesteś wolny i żadne prawo, oprócz prawa naturalnego – ciebie, mnie, nas nie dotyczy, ponieważ jest to przemoc modelowane na bazie prawa zwierząt !

Zasada cuius est solum, eius est usque ad coelum, co oznacza, że władca ziemi jest władcą nieba pond nią, a twój dom, jest twoją twierdzą, a twój umysł, jest twoim królestwem, a twoja dusza, jest twoim wszechświatem (25) …

Mam nadzieje, że 11 listopada, odbierzemy, to, co do nas należy ! Kochajmy się, kreujmy pozytywne intencje (26) i dążmy do wspólnego celu !

Dydymus

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata | RaElIs

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh
https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/

https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/13/list-do-rolnikow-i-ludzi-trudu/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/10/prawda-i-strach-czyli-pilny-apel-skierowany-do-swiadomych-jednostek/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/02/nauczyciel-czciciel-hierarchicznego-porzadku/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/28/aborcja-abordaz-czyli-dziecko-jako-narzedzie-handlu-i-ludobojstwa/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/11/pandemiczni-bandyci-w-drodze-do-wiezienia/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/17/fetyszyzm-i-faszyzm/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/20/struktura-dezinformacji-lead-stories-czyli-cenzura-za-pomoca-fake-newsow-narzucajacych-poprawnosc-polityczna/

14. https://ligaswiata.blogspot.com/2017/01/slady-sonia-faszywa-flaga-i-gwiazdy.html

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/wtc-1109-i-francesco-cossiga.html

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/16/zasada-slusznosci-i-prawo-naturalne-czyli-sposob-na-walke-z-ideologia-nierzadu-spolecznego/

16. https://samostanowienie.blogspot.com/2017/01/lechia-reaktywacja-zjednoczenie-ponad.html

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/23/osadz-tych-ktorzy-zabrali-tobie-wolnosc/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/21/ludobojstwo-kto-za-was-umyje-rece-list-otwarty/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/

20. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030780708/O/D20030708.pdf

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/04/rzesza-i-plebs/

23. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/10/16/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

24. https://koronawirustofake.wordpress.com/raport-niemieckiego-bmi-federalne-ministerstwo-spraw-wewnetrznych-budownictwa-i-spolecznosci-niemieckie-msw-dotyczacy-koronawirusa/

25. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/03/02/personalny-wszechswiat/

26. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowania-magia-intencyjna/

27. https://bronpsychotroniczna.wordpress.com

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/28/aborcja-abordaz-czyli-dziecko-jako-narzedzie-handlu-i-ludobojstwa/

29. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/koscio-eutanazji.html

http://szczepionkowy-geszeft.blogspot.com/2013/04/szczepionki-pranie-mozgu-samorzadowcom.html
https://depopulacja.blogspot.com/2016/02/edward-jenner-i-louis-pasteur-zagady.html

za: https://swiatowaliga.blogspot.com/?m=1

W odpowiedzi na “List do Ciebie – 11.XI Warszawa”

Super artykuł. Najażniejsze, że autor boji się używać argunentow, które dla “zaprogramowanych idiotów” są teoriami spiskowymi. Niestety ostatnie pare lat bardzo mocno nas programowano, aby wyśmiewać wszystko co nie pochodzi z “dobrych źródeł”. Właśnie widzimy jak to wykorzystano przciwko nam. Te wszystkie rzeczy i fakty z plakietką “teori spiskowe” trzeba powtarzać ludziom. One staną się “self evident” wkrótce.

Dodaj komentarz: