Kategorie
Społeczeństwo

Tytanomachia

W moim poprzednim artykule „DWIE WIEŻE” naświetliłem geopolityczną mapę świata. W tym postaram się rzucić światło na to co najważniejsze, na interesy, wyjaśnić dlaczego pewne rzeczy się dzieją, a inne nie.

W pierwszej kolejności muszę podkreślić , że jeżeli ktoś nie nie akceptuje wielokrotnie opisywanej przeze mnie historii ostatnich 200 lat, nie daje wiary faktom, to nie zrozumie tego co dzieje obecnie, błędzie nieustannie błądził ,wyrażał fałszywe opinie, oczywiście nieświadomie, i podejmował decyzje oparte na fałszywych podstawach i przesłankach.

Krótko, w połowie XIX wieku uformowała się ponadnarodowa elita, której Marks i Engels podsunęli ideologię, za pomocą której ta elita mogła podbić od wewnątrz, nie wypowiadając otwarcie wojny, inne państwa i sprawować nad nimi w sposób niewidzialny kontrolę. To narzędzie mogło powstać tylko w epoce narodzin mas, proletariatu, które tworzył z chęci zysku sam kapitał. Warto podkreślić że rewolucja tych mas mogła być skuteczna w tamtym czasie tylko dzięki temu że nie było jeszcze technologii zdolnych do zdławienia rewolucji w zarodku. Wystarczyło że do spisku, jak w Rosji Carskiej, dołączyli oficerowie wojska i służb – Ochrany, którym obiecano namiestnictwo w podbitym państwie, a więc władzę i bogactwo, by rdzenne elity zostały brutalnie usunięte. To wyjaśnia dlaczego ponadnarodowa elita od dekad, z takim zaangażowaniem, wydawała fortunę na pozyskanie technologii dających jej gwarancję stłumienia każdej rewolucji, oporu, obawiając się że podzielą los Romanowów, polskich elit, czy chińskiej dynastii Qin . Wchodząc w erę technotroniczną przekraczamy granicę za która jakakolwiek rewolucja społeczna już nie będzie możliwa. Dlatego w filmie Matrix pokazano rewolucję technotroniczną jaką przeprowadzą programy informatyczne. Za pomocą najnowszych technologii stara elita chciałby nie tylko uwięzić masy na wieki, ale także pozbyć się przy okazji tych których sama stworzyła, zarządców, generałów, oficerów służb, niesubordynowanej części bankierów, finansistów, fabrykantów, przemysłowców, arystokrację pieniądza, by Niebieska Krew na zawsze rządziła naszym światem. Część tej arystokracji pieniądza, część służb specjalnych, wojskowych wierna jest nadal tej starej elicie.

Nie może dziwić, że ten system podboju rękoma mas stworzył nowoczesne służby specjalne, albowiem w państwach podbitych w ten sposób, to właśnie te niewidzialne służby pełnią rolę zarządcy w imieniu właściciela. Służby pełnia tę samą funkcje w państwach narodowych, suwerennych, różnica jest taka że reprezentują w nich interesy niewidzialnej, miejscowej elity. Z powyższego wynika , że te same elity narodowe, będące jednocześnie akcjonariuszami tajnych, ponadnarodowych organizacji, kontrolują służby te miejscowe, im podległe i te zarządzające innymi państwami, podbitymi bez wypowiedzenia im wojny. Teraz chyba już rozumiecie dlaczego programy elity są tak skutecznie realizowane jednocześnie na całym świecie. Od momentu przejęcia kontroli nad emisją dolara elita , krok po kroku, przejmowała za pomocą różnych technik : długu, wojny, liberalnego handlu, polityki monetarnej ( inflacja ) , spisku, przewrotów, rebelii i rewolucji państwo po państwie, by zrealizować przyjęty już w drugiej połowie XIX wieku projekt budowy jednego państwa światowego, rządzonego przez tę elitę.

To o czym piszę jest wyraźnie widoczne. W Niemczech, Francji, Anglii, USA, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Austrii, Belgii, Holandii, Islandii, Japonii, Korei Południowej, rządzi tradycyjna, miejscowa elita, zaś w innych państwach oficerowie wojskowych i cywilnych służb specjalnych, tak jak w Rosji, Chinach, Polsce, państwach byłego bloku wschodniego albo marionetki elity, agenci, krwawi generałowie, dyktatorzy , jak w wielu państwach Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. To chyba dostatecznie wyjaśnia dlaczego Polacy w swoim kraju są tak traktowani, dlaczego bije się tu i zabija patriotów, a akceptuje zachowania osłabiające państwo, dezorganizujące wspólnotę, dlaczego niszczy przedsiębiorczość tworzacą narodowy kapitał.

Według tej tradycyjnej elity zachodu to ona dała światu cywilizację, zaprogramowała nasz świat, zaprojektowała epokę rock and rolla, bunt hipisów, modę na punk i funki, na new romantic, a teraz na rap. To ta elita wykreowała modę na jeansy, coca colę, na produkcje filmowe z Hollywood, na AC/DC, U2, na hot dogi i McDonalda, stworzyła dzielnice burdeli, przemysł porno, nowoczesne media i bukmacherski sport. Ponadnarodowa elita uważa że cały dorobek nauki i kultury jest owocem jej pracy. Według tej elity obecna Rosja, Rosjanie zawdzięczają swoją „wielkość” tej elicie. Podobnie elita komunistycznej partii Chin i chińscy generałowie. To stąd bierze się to przekonanie o boskości wśród elity, dlatego nie prowadzi ona jakiegokolwiek dialogu ze społeczeństwami, tylko podstępem, przymusem i przemocą narzuca swoje projekty światu. Z drugiej strony to oczywiste, bo każdy projekt elity, choć ma na celu przeobrażenie otaczającego nas świata, nie może prowadzić do zmiany na szczycie, ograniczyć lub pozbawić te elity wpływów , władzy i bogactwa.

I w tym momencie musimy się zatrzymać, albowiem są w elicie dwa stronnictwa, stara elita, ta która uważa że są wśród niej lepsi i równiejsi , oraz drugie , że wszyscy członkowie elity są sobie równi , niezależnie od pochodzenia. Stara elita nie wyobraża sobie żeby mogła usiąść przy jednym stole z generałami wojska i służb, jakich wyniosła na zarządców w ZSSR, czy CHRL, aby dzieliła władzę nad światem z częścią arystokracji pieniądza, nieuznającą jej supremacji, z tymi którzy osiągnęli sukces w okresie rewolucji przemysłowej. Według starej elity rewolucja przemysłowa nie miałaby miejsca gdyby nie to, że stara elita wyraziła na nią zgodę i użyła swoich kapitałów do budowy rynków finansowych, na których wyrosły fortuny innych., obecna cywilizacja. Jak widzimy kwestie lojalności są mocno akcentowane pomiędzy członkami elity.

Oczywiście te podziały są głębsze, wynikają one z tego że od połowy XX wieku, wśród tej elity primus inter pares ( pierwszy wśród równych ) stała się elita amerykańska, skupiona w Zakonie Skull And Bones. Zdecydowało o tym kilka niezależnych czynników, przede wszystkim dominacja Amerykanów w spółce FED emitującej dolara, uczynienie dolara walutą światową w 1944 roku, zniszczenie Europy i Rosji oraz Japonii przez II wojnę światową, gwałtowny rozwój USA po II wojnie, nietkniętych przez wojnę, przejęcie przez Amerykanów procesu kolonizacji Rosji Carskiej , gigantyczne zyski amerykańskiej elity w latach 1930-1946 w kwocie 253 mld USD, jakie zostały zainwestowane w tworzone po 1945 roku globalne organizmy gospodarcze, działające na liberalnych zasadach swobody i przepływu kapitałów, dóbr i usług, stworzenie sieci rajów podatkowych przez które ten pomnażany kapitał przechodził bez podatku oraz pajęczyny fundacji do których docierał, jakie obchodziły przepisy zakazujące monopoli, koncentracji kapitału. Już od 1950 roku kapitalizm przeszedł do fazy monopolu, co radykalnie zwielokrotniło kapitał amerykańskich elit.

Od 1945 roku na świecie zaczął się panoszyć amerykański imperializm, pochodna bogactwa amerykańskiej elity. Ta arogancja, pycha i buta doprowadziły do sytuacji w której cały świat stanął przeciwko amerykańskiej dominacji, nawet ci którzy uchodzą za wyjątkowo lojalnych wobec Waszyngtonu. Wszystkim wydaje się że Izrael jest takim państwem, tymczasem każdy kto bacznie śledzi wydarzenia i analizuje historię musiał dostrzec , że nieżydowskie elity amerykańskie nieustanie wikłają Żydów w swoje zbrodnie i intrygi. Oczywiście Żydzi są pragmatyczni, kiedy trzeba korzystają z okazji. Warto zwrócić uwagę na to że Żydzi obstawiają wszystkie frakcje w elicie, część jest po stronie starej elity, część popiera Europę, inni Rosję i Chiny, zawsze stają po stronie silniejszego, dążąc do maksymalnego zabezpieczenia interesów Żydów i Izraela.

Jest jeszcze inny poziom podziału w elicie , albowiem znaczna cześć elity nie wyzbyła się swoich narodowych aspiracji. Przykładowo cześć elit Niemiec, Francji, Anglii i USA nie widzi powodu dla którego ich państwa także maiłby przestać istnieć. Reszta może jednak zniknąć z mapy świata. Uważają , że najpierw winny powstać regionalne organizmy gospodarcze, pod przywództwem państw odnoszących sukcesy, których narody wyróżniają się pośród innych. Wtłoczenie Niemców, Francuzów, Anglików czy Amerykanów do jednej masy obok narodów które niczego nie dały światu uważają za krzywdzące i poniżające.

Swoje obawy wyrażają namiestnicy, Rosjanie i Chińczycy, generałowie wojska i służb, elita komunistycznych partii którzy obawiają się utraty pozycji i wpływów, że po utworzeniu światowego państwa, po scedowaniu posiadanej władzy na rząd światowy, co prawda zostaną dopuszczeni do stołu, ale kiedy nadarzy się okazja, kiedy osłabną, kiedy rząd światowy przejmie ich zaplecze, ich siłę, że zostaną szybko usunięci z elity.

Nie mniejszym problemem dla Nowego Porządku są elity grupy państw silnych, ale jednocześnie małych, takich jak Belgia, Holandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Szwajcaria, Austria, Arabia Saudyjska, Katar, ZEA, Japonia, Kanada. W większości to monarchię, więc popierają rzad światowy elit starej krwi, godzą się poświecić swoje państwa pod warunkiem, że zasiądą na Olimpie obok sobie równych. Czy już teraz rozumiecie dlaczego pandemia w Szwecji przebiega tak a nie inaczej ?

Jest jeszcze jedna grupa państw, najliczniejsza , tych słabszych i słabych, takich jak Polska, kraje Europy Środkowo -Wschodniej, Azji, Afryki i przede wszystkim Ameryki Łacińskiej. Do grona państw mających wpływ na bieg wydarzeń próbowały, w ciągu ostatniej dekady, dołączyć Brazylia i Argentyna, jak wiadomo bezskutecznie. Podobnie Meksyk , który został szybko sprowadzony an Ziemię przez sąsiada zza między. Państwa te, a raczej ich „elity” starają się jak najlepiej zabezpieczyć sobie i swoim rodzinom przyszłość, także kosztem państwa i współobywateli. Dlatego zabiegają o względy tych którzy maja coś do powiedzenia, służą im na kolanach, na dłoni wystawiają swój naród i państwo.

W przedstawionej sytuacji, to co obserwujemy, jest raczej próbą, podejściem do tego co ma nastąpić w przyszłości. Państwa wiodące uzgodniły pewien proces budowy Nowego Porządku, ale mało kto wierzy w to że od razu powstanie rzad światowy, więc każde z nich buduje sobie alternatywę. USA dwuwładzę z Chinami, Europa Zachodnia związek z Rosja, Wielka Brytania wraca do tradycji państw Commonwealthu – razem z Indiami i Australią.

Elity władzy we wszystkich państwach chcą sobie, w jednakowym stopniu, zagwarantować władzę i bogactwo już na zawsze, dlatego z takim samym zaangażowaniem rosyjscy i chińscy generałowie, elity USA, Wielkiej Brytanii i Francji, czy Niemiec, Japonii i Szwecji będą dążyć do przejęcia pełnej kontroli nad swoimi narodami i mieszkańcami swoich kolonii ( USA – Polska ), dlatego przy tak rozbieżnych interesach w elicie, razem sukcesywnie prowadzą tę pandemię, by ją wykorzystać do odebrania praw i wolności, przejąć nad podległymi sobie pełną kontrolę przy pomocy najnowszych, technotronicznych technologii : chipów, starlink, HAARP, 5G, nanorobotów, sztucznej inteligencji, broni nieuśmiercającej, rozbudowanych narzędzi inwigilacji i systemu punktowego.

Mając komfort, nie czując się przez nikogo zagrożone, posiadając absolutną władzę nad każdym, mogą zrealizować każdy scenariusz. W ten sposób nastąpi ujednolicenie technologiczne, stworzenie jednej światowej platformy kontroli. Potem będzie bardzo łatwo połączyć ten zgodny system w jedna całość, kontrolowaną z jednego centrum decyzyjnego. Jak widzimy są tu jednak pewne różnice , dowód na kolejny etap zaplanowanej rywalizacji pomiędzy mocarstwami, bo na przykład Wielka Brytania usunęła ze swoje strefy wpływów technologie chińskie. Jak pisałem wiele razy mocarstwa dziś rywalizują między sobą kto narzuci słabszym państwom swoje technologie kontroli. Tak właśnie buduje się wpływy w erze technotronicznej.

Jeżeli spojrzymy na ten proces z punktu widzenia heglowskiej strategii postępu przez konflikt to dostrzeżemy , że jest w tym postępowaniu wyraźna prawidłowość. USA wchodząc w sojusz w Chinami, Europa budując układ z Rosją, oraz Wielka Brytania asymilując wokół siebie Japonię, Indie i państwa Commonwealth-u budują konflikt XXI wieku ,jaki elity chcą wykorzystać do przekroczenia kolejnych barier, przede wszystkim życia wiecznego i kosmosu. Wydaje się racjonalne utworzenie państwa światowego, jednego rządu, po tym jak kosmos stanie przed Ziemianami otworem.

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: