Kategorie
Społeczeństwo

Co musimy zrobić ?

Na początku należy zrobić porządek na swoim podwórku, zmienić system, układ sił społeczeństwo-wladza !

Wprowadzić:

  • Nową ordynację wyborczą
  • Przestać finansować partie z budżetu państwa
  • Zlikwidować partie polityczne
  • Zmienić Konstytucję i zaprowadzić nowy ład prawny
  • Zmienić politykę fiskalną Państwa Polskiego.

To wszystko da nam:
demokracjapryncypialna.org
Ruch społeczny.pl
https://zdp.org.pl

a później:

zacząć współpracować z innymi krajami, tak jak współpracują ze sobą firmy, dbając o nasz, a nie czyjś interes!

Dobra Narodowe, złoża, zasoby powinny służyć tj np w Norwegii norwegom, społeczeństwu polskiemu !!! To jest możliwe ponieważ jest to normą w innych krajach !!!

Nie może być tak, że rządzący stawiają rozporządzenie ponad ustawą ! To łamanie prawa ! Nie może być tak, że Policja nie staje po stronie prawa tylko po stronie je łamiących ! Nie może być tak, że Premier staje na mównicy i od tak zabiera ludziom możliwość zarabiania, pracy !

To wszystko pokazuje, że my żadnej demokracji nie mamy, władza ludzi nie istnieje, to jeden wielki szwindel !!!

Dodaj komentarz: