Kategorie
Społeczeństwo

Diagnostyka karmy cz.1

Ludzkość stoi przed niebezpieczeństwem o wiele groźniejszym niż atomowe. Tym
niebezpieczeństwem jest rozpad ducha. Najbardziej przerażające straty to te, których nie zauważamy, nie czujemy, ponieważ śmierć następuje najpierw na poziomie pola, a dopiero potem na poziomie ciała. Obecnie proces ten zbliża się do punktu krytycznego, dlatego że to, co dzisiaj jest naszym duchem, jutro i pojutrze będzie ciałami naszych dzieci i wnuków – im bardziej będzie zubożony nasz duch dzisiaj, tym większy będzie uszczerbek na zdrowiu duchowym i fizycznym naszych potomków.

Informacje, które otrzymałem, badając biopolowe struktury ludzkości, są bardzo
poważne. Potencjał duchowy nagromadzony przez świętych, jasnowidzących i założycieli
światowych religii jest obecnie prawie zupełnie wyczerpany, a nierozwinięte myślenie strategiczne stanowi ogromne niebezpieczeństwo. Kolosalne możliwości bioenergetyki są kierowane nie na rozumienie otaczającego nas świata, na przewidywanie i ostrzeganie przed
nadciągającymi problemami, ale na rozwiązywanie prymitywnych, taktycznych, bieżących zadań. Ludzkość zbliżyła się do tej granicy, za którą jest albo duchowe odrodzenie, albo zagłada. Ratunek zależy od osobistego duchowego poszukiwania każdego człowieka, zdania sobie sprawy z tego, na ile każdy z nas jest odpowiedzialny za losy ludzi i istnienie wszechświata.

Sergiej Łazariew
Diagnostyka Karmy cz.1
www.satja-juga.pl

Dodaj komentarz: