Kategorie
Społeczeństwo

Są jeszcze wolni, świadomi ludzie

Pierwsza mapa pokazuje szesnaście Stanów USA, w których nie wprowadzono obowiązku zakrywania ust i nosa : Alaska, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Mississippi, Missouri, Nebrasca, New Hempshire, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Wyoming.

Pod spodem druga mapa. Od 2004 roku, od Stanu Michigan, świadoma część Stanów USA zaczęła skutecznie wprowadzać zakaz wszczepiania chipów. Bezwzględny zakaz wszczepiania chipów RFID wprowadziły już Stany : Kalifornia, Utah, North Dakota, Oklahoma, Wisconsin, New Hampshire, Washington D.C., Tennessee. W tym roku do tej grupy dołączyły Iowa i Indiana. W Stanach Nevada, Massachusetts, Montana, Arizona wprowadzono bezwzględny zakaz wszczepiania chipów pracownikom.

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: