Kategorie
Społeczeństwo

Iluzja

Wielu z Was na pewno spotkało się z postami, artykułami starającymi się przekonać Polaków , że zdecydowanie lepiej było NAM wszystkim przed 1989 rokiem, że PRL to były dobre czasy dla nas wszystkich. Ktoś kto pisze takie rzeczy jest albo beznadziejnie głupi, albo jest agentem, innego wyjścia nie ma.

Nie ma tu miejsca bym dokonał rzeczowej analizy Polski od 1945 roku, musiałbym napisać książkę. Większość z Was nie stara się głębiej wniknąć w wydarzenia tamtego czasu, a przecież nic nie dzieje się spontanicznie. W wielu moich postach pisałem o tym, że Zachód zorganizował i przeprowadził rewolucję październikową, skorumpował część oficerów wojska i służb carskiej Rosji i razem z nimi brutalnie wymordował elitę tamtej Rosji i przejął kontrolę nad Rosją, potem ZSSR i znowu nad Rosją, jaka trwa do dziś.

Ten sam Zachód wywołał I i II wojnę światową by zaprowadzić Nowy Porządek świata. Ustanawiając w 1944 roku dolara walutą światową oraz zrzucając dwie bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki, elity amerykańskie stały się primus inter pares ( pierwszym wśród równych ) elit zachodu. To one od 1917 roku przejęły kontrolę nad Rosja, one utworzyły ZSSR , by chwycić Starą Europę w kleszcze. W tej sytuacji, musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć , w 1945 roku wjechały co prawda do Polski sowieckie czołgi , razem z nimi dziesiątki tysięcy sowieckich agentów, przede wszystkim Żydów, którzy, pod ochroną Armii Czerwonej, skolonizowali Polskę. W rzeczywistości Polska stała się własnością tajnych, amerykańskich elit, ukrytych w cieniu, za aparatem ZSSR.

By wzmocnić to przekonanie jeszcze raz przytoczę fragment książki Zbigniewa Brzezińskiego, wydanej w 1970 roku : “Between Two Ages, America’s Role in the Technetronic Era” w której podaje : “For impressive evidence of Western participation in the early phase of Soviet economic growth, see Antony C. Sutton’s Western Technology and Soviet Economic Development: 1917–1930, which argues that ‘Soviet economic development for 1917–1930 was essentially dependent on Western technological aid’ (p.283), and that ‘at least 95 per cent of the industrial structure received this assistance.’ (p. 348). Nie siląc się na precyzyjne tłumaczenie, guru amerykańskiej polityki podaje że 95% infrastruktury ZSSR powstało z amerykańskiego kapitału i z amerykańskich technologii.

Te elity celowo stworzyły dwa rywalizujące ze sobą, kontrolowane przez nie bloki, by, jak pisałem, ogłupieni konfliktem ludzie, zwalczając się zaciekle, dobrowolnie, w przekonaniu iż działają w słusznej sprawie, wytworzyli technologie i kapitały, jakie przejmowała sukcesywnie elita, pomnażając swoje bogactwo i poszerzając oraz utrwalając posiadaną władzę i wpływy.

Lenin, Trocki, Dzierżyński, Stalin, Beria, Chruszczow, Breżniew, Andropow, Czernienko, Gorbaczow, wszyscy ONI byli agentami amerykańskiego tajnego zakony Skull And Bonses. Mechanizm był dziecinnie prosty, telefon z Waszyngtonu i Stalin, czy Beria zaczynali grozić zachodowi atakiem i pożogą. To co dzisiaj obserwujcie, tę medialna histerię wokół pandemii, taką samą tworzyły media kontrolowane przez siły Zakonu w USA, strasząc społeczeństwo “czerwoną zarazą”. Hollywood produkował film za filmem, przedstawiające zmagania dzielnych amerykańskich kowboi z radzieckim potworem. Przez lata obróbki skutecznie wtłoczono tę “prawdę” w świadomość społeczeństw zachodu.

Co niezwykle ważne, ta sama banda, Skull And Bones, kiedy przejmowała kontrole nad Rosją, przeforsowała w USA, rażąco wbrew amerykańskiej Konstytucji, opodatkowanie osób fizycznych podatkiem dochodowym. Po co to zrobiła ? Wracamy, Stalin i Beria grożą zachodowi, szybko zbiera się amerykański parlament i uchwala budżet, z którego ogromną część idzie na sfinansowanie projektów, korporacji elity skupionej z Zakonie Skull And Bones, walki ze strasznym wrogiem. Były to przede wszystkim projekty zbrojeniowe, na tworzenie technologii. Rozumiecie ? Pieniądze z budżetu, przeznaczone na “walkę z czerwonym” przechodziły przez rodziny skupione w zakonie Skull And Bones. Myślicie że chodzi o pieniądze z podatków ? W 1913 roku ta sama banda, z pomocą band z Europy, przejęła kontrolę nad emisją dolara ( ustawa o FED ). Od tego momentu zaczęła pożyczać społeczeństwu amerykańskiemu na procent papier z podobizna Jerzego Waszyngtona. W zasadzie całe wpływy z podatku dochodowego w USA idą na spłatę pożyczek i kredytów z FED.

Zapytacie zatem z czego oni finansowali projekty na walkę ” z czerwonym” ? Ten sam FED pożyczał na to pieniądze budżetowi, pod zastaw z przyszłych wpływów z podatków. Zarabiali zatem DWA RAZY ! W kasynie można spokojnie krzyknąć BINGO ! W ten sposób korporacje rodzin skupionych w Zakonie Skull And Bones w błyskawicznym tempie stały się gigantami. Już w 1950 roku w USA nie było kapitalizmu konkurencyjnego, tylko monopolistyczny, gdyż cała gospodarka USA znalazła się pod kontrolą tych samych ludzi.

Co jeszcze istotniejsze, kreując dwa wrogie sobie bloki, dysponując wielkimi pieniędzmi i dokonując redystrybucji posad i awansów zawodowych i naukowych tajna elita sukcesywnie przejmowała i przejmuje , od początku XX wieku do dziś , najnowsze technologie tworzone albo z przekonania o słusznej walce z wrogiem albo z chciwości. W ten sposób elita posiadła broń jądrową, geofizyczną, elektromagnetyczną, skalarna, roje bojowe nanorobotów, broń biologiczną. Dziś starszą nas, że jeżeli się nie podporządkujemy i dobrowolnie nie staniemy się niewolnikami tej elity , to ukryje się w schronach i zniszczy tą bronią nasz świat. Potem opuści schrony i już bez nas zacznie wszystko do początku.

Wracajmy jednak do historii. Na przełomie lat 60/70 ubiegłego wieku korporacje elit już były większe od państw, kontrolowały całą światową gospodarkę, utrzymywanie dalej Matrixa, bloków wrogich państw i sojuszy było zbędne i groźne, cel został osiągnięty, zdobyto kapitały i technologie. Elity zachodu obawiały się że namiestnicy ZSSR, CHRL, PRL mogą zbyt mocno przywiązać się do swojej władzy i spoufalić z miejscowymi. W tej sytuacji polecono Moskwie przygotowania do rozebrania bloku wschodniego. Potrzebny był jakiś wytrych, coś za pomocą czego można było rozkręcić stworzony system. Tym czymś były KREDYTY UDZIELONE POLSCE.

To jest pierwsze pytanie jakiego nikt nie zadaje sobie publicznie w Polsce od początku lat 70-tych, jakim cudem zachód dał tyle pieniędzy śmiertelnemu wrogowi, który mógł za nie skonstruować broń masowego rażenia i podbić nią zachód ? Przypomnę, polski dług w 1970 roku wynosił 1,1 mld USD, w 1975 roku już 8,4 mld USD, a w 1979 , w przeddzień Rewolucji Solidarności, w 1979 roku już 24 mld USD. Przyznacie że wszystko bardzo precyzyjnie wykonane. Czy coś Wam to przypomina ? Nie ? Rok 2007 – dług publiczny 524 mld zł, rok 2015 – 3,6 bln złotych, rok 2020 – 5 bln złotych.

W opisanych okolicznościach, skoro oni wiedzieli już na przełomie lat 60/70 że system upadnie i zostanie przestawiony na “wolny rynek” nie martwili się o wynik wyborczy, o “demokratyczne wybory” ? Do 1979 roku społeczeństwo niczego nie zawdzięczało systemowi i ludziom systemu, a wręcz przeciwnie, świeżo po 1956 i 1968 system był znienawidzony, jego panowanie okupione tysiącami ofiar, rzeszą prześladowanych i nękanych, milionami emigrantów. Sytuację zaogniał kryzys. Trzeba było coś ludziom dać , coś na czas oznaczony, a potem odebrać.

W tym celu ruszył wielki program mieszkaniowy Gierka, trzeba było czymś skorumpować miliony, przywiązać do ludzi systemu, żeby potem nie mieli oporu glosować na lewicę obciążoną zbrodnią i ludobójstwem, żeby pamiętali system z tej lepszej strony, z czasów wygodnego życia na kredyt. Uważacie, że po 1989 roku doszło do zmiany władzy ? NAPRAWDĘ ? Do dziś wszyscy ci którzy są wierni lewicy mówią mi że zawdzięczają jej mieszkania, wykupione po 1994 roku na własność , kiedy weszła w życie ustawa o własności lokali. Czy te mieszkania zostaną Wam niebawem odebrane ? Przejdźmy jednak najpierw do wybudowanej przez Gierka infrastruktury.

To prawda , za czasów Gierka, z pieniędzy pochodzących z kredytów wybudowano tysiące zakładów, w tym te obecnie największe, jakie wymagały gruntownej wymiany technologicznej po 1989 roku. Ok, co się stało z tą infrastrukturą ? Czyżby było tak, że ci którzy wzięli kredyty, wybudowali infrastrukturę, zrobili to by ją rozebrać w przyszłości ? W jakim celu ? Tak, dokładnie tak ! Władza która rządziła Polską dalej po 1989 roku w ten sposób wkupiła się w łaski zachodu, zniszczyła to co wybudował Gierek, by rynek stopniowo przejmowały zachodnie korporacje. Gdyby polska w 1989 roku była goła i wesoła, panowałoby wielkie bezrobocie, miałoby to wielki wpływ na wybory, a ludzie władzy nie mieliby jakichkolwiek argumentów by targować się z kapitałem zachodu. W ten sposób elity PRL-u znalazły sobie Nowego opiekuna, który do dziś, w zamian, pilnie strzeże PRAWORZĄDNOŚCI W POLSCE.

Ok, powiedzmy że 50% infrastruktury wybudowanej przez Gierka mamy już z głowy, została zniszczona. No tak, zostały nam rodowe srebra, elektronie, kopalnie, wodociągi, kanalizacja, telefonia, której kable wymieniono na światłowodowe, porty, chemia, rolnictwo. Cześć “gierkowskiego” mienia znajduje się w zasobach komunalnych. No i te miliony mieszkań.

Przypomnę , w 1974 roku weszły “nowe” normy mieszkaniowe i budownictwo Gierka oparte było na tych normach. Tak to wyglądało : M1 – 25-28 m2, M2 – 30-36 m2, M3- 44-48 m2, M4- 56-61 m2, M5 65-70 m2. W rzeczywistości budowano tuż poniżej dolnej granicy. Sam mieszkałem w bloku oddanym do użytkowania w 1979 roku. M4 – 53 m2, w celi 6 m2. Jak pójdę kiedykolwiek siedzieć, nie będę miał problemu z adaptacją. W Norwegii, Irlandii, Holandii, Grecji powierzchnia celi wynosi 10 m2. We Włoszech i Belgii jest to natomiast 9 m2, Chorwacji – 8 m2, Niemczech – 7 m2. W Polsce to co najmniej 3 m2.

Jak pisałem, mamy już dług 5 mld złotych, a polskie gminy są zadłużone po uszy. Nadchodzący kryzys rozprawi się ostatecznie z pozostałą częścią , tymi 50% procentami pogierkowskiego majątku. Zadłużone potwornie państwo przekaże za dług wszystko co ma, w tym KOPALNIE, KGHM, LOTOS. ORLEN AZOTY, PORTY, mienie komunalne. Z kolei rzucony na kolana naród, będzie zmuszony oddać Nowemu Porządkowi cały majątek za dochód minimalny. Emeryci renciści już masowo to robią przez odwróconą hipotekę.
I tak historia zatoczy koło , ktoś kto dał Gierkowi miliardy nie zrobił tego bez powodu. Znakomita większość z Was w to nie uwierzy, ja od dawna nie wierzę w polityce i ekonomii w zbieg okoliczności, w przypadek.

Dodaj komentarz: