Kategorie
Społeczeństwo

Pandemia korono-paranoi

Pandemia korono-paranoi…. nie skończy się nawet po zaszczepieniu całej populacji. Nie można zakończyć czegoś wyimaginowanego, stworzonego na potrzeby władzy człowieka nad człowiekiem. Pandemia korona-paranoi, to nie realne zagrożenie zdrowotne, ale stan umysłu niewolników, narzucony im przez ich władców…

Pandemię zakończyć może tylko usunięcie całego systemu hierarchicznych kłamstw i represji wraz z ich twórcami. Ta ideologia władzy – wyzysku – żerowania, chce rządzić całym światem, jego zasobami oraz ludzkim kapitałem w sposób absolutny…. jest idealnym modelem pacyfikacji, wynikającej ze zdarzeń pseudo naturalnych, o którym marzyły elity od dziesiątków lat. Myślę, że ilość jadowitych kłamstw, wprowadzających ludzkie ciało w drżenie oraz zatkanie wolności słowa, za pomocą maseczek, jest odpowiednim – zalegoryzowanym przekazem społecznym. Wygenerowane emocje, oparte na profilowaniu, manipulacji, programowaniu osobowym, oknie overtona , szoku przyszłości, przyszłych i sztucznych wstrząsach … oraz strachu, pozwolą elitom wreszcie dopiąć swego …

Coś, czego nie ma, nie powinno istnieć, a istnieje pomimo, że nie jest to wartość duchowa. Krypto-waluta, to ideologia wyzysku pośredniego i bezpośredniego – człowieka, przez człowieka. Koronawirus, to ideologia kontroli, która porządkuje głosy wolnych i niezadowolonych istot ludzkich, przeciw którym zostaną wyprowadzone lojalne i agresywne stada najemników i niewolników – wierzących w nieistniejące zarazy, wartości, pandemie i inne bzdety… Cieszcie się z tego co macie, ponieważ na schodach słychać już kroki zniewolenia. Nie wiem, co musi się wydarzyć, aby społeczeństwo ruszyło dupy z własnej nie przymuszonej woli i zniszczyło aparat kontroli, terroru i przemocy !? Aktywują was – rozkazy, nakazy prawa zwierząt, nie logiczne działania rządów, instytucji, urzędów, ale nie rusza was – prawda, ponieważ prawda, narusza poprawność polityczną i wiarę we władze człowieka nad człowiekiem, a to zagraża ideologii którą tak kochacie, a także wywyższacie, ponad równość i wolność osobistą oraz społeczną.

Mając głos, czy go nie mając, ludzie zawsze przez swoją nieuwagę, będą podporządkowani ideologii sprzedawanej, przez liderów, mesjaszy i przywódców. To niezwykle łatwe, banalnie proste. Zabierali nam wolność krok po kroku, powoli, aby wszystko przebiegało w sposób zbliżony do normalnego rytmu życia. Tym sposobem, społeczeństwa nie zorientowały się, że kiedy straciły prawo naturalne, straciły także wolność i równość, a sprawy zaszły tak daleko, że prawo zwierząt stało się głównym środkiem wychowania stad społecznych. Zamiast prawdy, dali wam wybór, będący iluzją, stworzoną przez tych, którzy posiadają władze, dla tych którzy jej nie mają i tylko mogą o niej marzyć, przekładając własną frustracje na pożycie, społeczne, czy zawodowe …

Większość społeczeństwa, oddała im odpowiedzialność za swoje życie i życie swoich rodzin. Oddaliście im swoją własność, którą teraz licencjonujecie od instytucji, reprezentujących obozy państwowe i instytucje międzynarodowe, oddaliście im swe dusze, ciała i rozumy, aby wyzbyć się własnego świata duchowego …Naprawdę, jesteście, aż tak bezgranicznie głupi, nierozważnie i wyrzuci z moralności oraz przeczuć, ze staliście się zwierzątkami hodowlanymi, odbijającymi się w lustrach wytworzonego prawa zwierząt i wykreowanej mody, opartej na iluzji ?!?!

Małpa ma dom, auto, telefon, świadectwo, pieniądze i jest królem świata, należącego do tych, którzy wytworzyli na jej zgubę …W praktyce, oznacza to możliwość hodowli każdej istoty, obniżając koszt jej utrzymania, przy zwiększeniu jej użyteczności, co przekładającej się na zysk i zwiększenie wartości oraz ratingu państwa obozowego ( Polska SA nr 0000079312 ZAREJESTROWANA W USA. Każdym zmianom pseudo pandemicznym, zawsze towarzyszy wojna, ewolucja przemysłowa, rewolucja, zmiana ustroju, czy kultu wyznaniowego …

To są fakty, fakty, którym nie można zaprzeczyć. Jednostka, taka jak Ty, czy ja, może wszystko, jeśli zacznie rozbudzać dookoła siebie fale ciekawości, uwagi i posłuchu. Zaciekawione stado, może się przebudzić ze zwierzęcego snu, i to powoli się dzieje, panika pseudo elit, jest zauważalna gołym okiem na całym świecie. Władzę absolutną, można sprawować w ramach rozmaitych ustrojów i nie jest ona ograniczona tylko do monarchii absolutnej. Absolutyzm władzy polega nie tyle na formalnej stronie ustroju, lecz na tym, kto w rzeczywistości sprawuje władzę i czy osoba lub grupa ją sprawująca, jest ograniczona prawnie , np. przez prawo zwierząt, konstytucję, czy też stoi całkowicie ponad prawem. Wszystko to, podszyte jest formami manipulacji opartej na walce tezy z antytezą, czyli dialektyce heglowskiej (dialektyka pana i niewolnika).

Nie jesteśmy zwierzętami, ani maszynami, aby nas pacyfikować, programować, dzielić, szczepić, wysyłać na wojny, rewolucje i zmuszać nas do utylizacji śmieci w naszych organizmach, dla dobra karteli, opartych na współczesnej alchemii – farmacji, technologii, medycynie. Nie wolno zgadzać się na dystans społeczny, maseczki, podział społeczny i działania, które mają za zadanie wciągnąć nas w kryzys na podłożu osobowym, społecznym, zdrowotnym i ekonomicznym … Schemat hierarchiczny kłamie i będzie kłamał, dopóki będzie w tym widziała zysk.

Truman Show

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1608281012716259&id=100006031262903

Dodaj komentarz: