Kategorie
Społeczeństwo

Bogowie

Po to tym co zobaczyłem w telewizji, po transmisji pierwszego wszczepienia, bardzo trudno mi pisać o czymś poważnym, od czasu występów Laskowika i Smolenia dawno tak się nie uśmiałem. Nie jest jedak śmieszne to, że dobroczynnymi dla organizmu związkami, witaminkami, solami zaszczepieni zostaną najpierw Ci którzy są niezbędni zbrodniarzom do realizacji planu : wojskowi, policjanci, służby, lekarze, pielęgniarki, sędziowie, prokuratorzy, najważniejsi urzędnicy, oczywiści uwikłani w te zbrodnie politycy. Nie dziwmy się że w to szczepienie tak zaangażowani są członkowie SLD, Razem, PSL, PIS. PO, zielonych, Nowoczesnej i Ruch Hołowni, są przekonani o tym że w zamian za wykonanie zadania, oni i ich rodziny, dostąpią wyróżnienia, że będą klasą wyższa w hierarchii Nowego Porządku, wolną od obowiązku szczepień, która będzie mogła korzystać z życia na dotychczasowych zasadach.

Żeby zrozumieć to co dzieje się w Polsce oraz na świecie trzeba znowu wrócić do historii. W średniowieczu Żydzi byli wypędzani 47 razy, ostatni raz z Moskwy w 1891 roku. Wcześniej wielokrotnie usuwano ich z zachodniej Europy. Częstym powodem były liczne próby wgryzienia się przez Żydów w zachodnie królestwa, by przejąć kontrolę nad państwem od środka. To się nie udało, bogactwem, jakie gminy żydowskie posiadły w okresie panowania arabskiego na półwyspie iberyjskim, usiłowano skorumpować elity, dwór, samego króla, ale bezskutecznie. Zakusy te zwalczał bezpardonowo Kościół Katolicki, słusznie przekonany, że Żydzi usiłują wtargnąć w strefę wpływów Papiestwa. Możne rody, szlachta europejska, lojalna wobec siebie, informowała siebie nawzajem o żydowskich zamiarach i to przede wszystkim z tego powodu Żydzi byli wyganiani z kolejnych państw i miast.

Żydzi zaczęli odzyskiwać zaufanie elit zachodniej Europy dopiero w XVII wieku, przede wszystkim za sprawą Holandii, gdzie zorganizowali pierwszy Bank emitujący papierowe pieniądze ( Wisselbank ), dzięki czemu w krótkim czasie Holandia stała się potęgą. Zachęceni tym przykładem poszli za Holandią inni, przede wszystkim Anglia. Zachodnie elity obawiały się że wolny pieniądz w obrocie doprowadzi wielu do fortun, które mogą zagrozić pozycji dotychczasowej elity, z tego powodu nałożono na dotychczasowych poddanych dług wieczysty. Dla części za Was to może być niezrozumiałe, ale to proste. Państwo jest winne komuś bajońskie pieniądze, a dług zwracają poddani płacąc daniny i podatki, a więc wieczystym długiem obarczeni zostali poddani. Założona społeczeństwu homonto na głowę.

O to kim jest ten ktoś komu wszyscy są winni pytał trafnie znakomity aktor Jeremy Irons. Tym kimś są elity starej europy, potężne rody jaki u progu kolonizacji dysponowały już bogactwem i jakie to bogactwo w czasie kolonizacji pomnożyły. Te wielkie kapitały zostały następnie powierzone Żydom by je dalej pomnażali od początku rewolucji przemysłowej. Rodzina Rotschildów, na przełomie XVIII i XIX wieku, dała elicie zachodu dowód jak sprawni i zdolni w interesach są Żydzi. Kolejne rody , od Landgrafa Hesji i Kassel, Habsburgów, Kapetyngów, Burbonów, Sachsen-Coburg-Gotha, Walezjuszy, Dynastii Orleańskiej, przez szlachtę i arystokrację starej Europy powierzały do obrotu Żydom swoje aktywa. Rotschildowie otworzyli w ten sposób innym Żydom drogę do bogactwa i wpływów, wciągając wielu z nich do obsługi elit zachodu.

W którymś momencie doszło do zawarcia umowy pomiędzy Żydami, a elitą Starej Europy, nie znam daty, ale wydarzyło się to około połowy XIX wieku. W tym miejscu wypada jedynie przypomnieć że elity USA pochodziły także ze Starej Europy i one także z rezerwą podchodziły do Żydów. Dopiero na początku XX wieku Żydom udało się wejść na salony amerykańskiej elity. Do dziś sytuacja wygląda tak, że w tajnym zakonie Skull And Bones, grupującym największe rodziny USA, nie ma ani jednego Żyda. Także w GROUP, tajnej organizacji elit brytyjskich, istniejącej od XIV wieku, nie ma Żydów. Żydzi mają swoje organizacje w Nowym Jorku, Londynie, Frankfurcie, Neapolu, Paryżu i ściśle współpracują one z nieżydowskimi tajnymi zakonami i lożami. Choć wielu Żydów, jak Rotszildowie, otrzymało tytuły szlacheckie, to nie pozwolono im wniknąć do nieżydowskich struktur tajnych elit zachodu, obawiając się ich inteligencji, sprytu i przebiegłości.

W tej sytuacji umowa, o jakie mowa wyżej, obejmowała już elity Starej Europy i USA oraz Żydów reprezentowanych przez najznakomitsze żydowskie rodziny. Potem stopniowo, do tej umowy, przystępowały znakomite rody z Japonii, Korei, Tajlandii, Kambodży, Malezji, ZEA, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Omanu, Brazylii, Meksyku, RPA, Maroka, Egiptu. Według tej umowy Żydzi mieli uczynić nieżydowskie elity Bogami na Ziemi, zapewnić im życie wieczne, uczynić je właścicielami Ziemi i wszystkiego co żyje na Ziemi, a w zamian wszystkie państwa świata mają być zlikwidowane i w ich miejsce wskrzeszony na Ziemiach w EREC : Palestynie, Jordanii, Syrii, Libanie, Iraku, Arabii Saudyjskiej Wielki Syjon. Żydzi maja zarządzać w imieniu Bogów Ziemią i rodzajem ludzkim z odbudowanej Wieży Babel. Każdy Żyd ma mieć 20 000 niewolników i dłużej żyć od innych ludzi na Ziemi, czerpać garściami z bogactwa i przyjemności.

Ten plan zaczął być realizowany właśnie od początku drugiej połowy XIX wieku. Żydzi mieli planować, projektować świat w taki sposób żeby elity przejmowały stopniowo rynki, surowce, ziemię, technologie, jakie utwierdzały ich potęgę i władzę i jednocześnie posuwać stopniowo do przodu plan odbudowy Wielkiego Syjonu. Zagwarantowano Żydom, by mogli realizować plan, nietykalność, bezkarność i maksymalną swobodę.

Najpierw elity zachodu podbiły od wewnątrz, za pomocą ideologii zaprojektowanej przez Marksa i Engelsa, Carską Rosję i Chiny. Jednocześnie elity przejęły kontrolę nad dolarem tworząc FED, w ten sposób nie musiały dalej ryzykować swoimi kapitałami. wykorzystując do tego fabrykę dolara i podatki płacone przez amerykańskich podatników, uiszczane wbrew amerykańskiej Konstytucji. Podbijając Carską Rosję i Chiny elity zachodu pozyskały najtańszą siłę roboczą i tanie surowce , oraz zatrzymały te państwa w rozwoju, by im nie zagroziły. Oba państwa stały się matecznikiem Żydów oczekujących na wskrzeszenie Wielkiego Syjonu. W obu państwach wykształcono część żydowskich elit, jakie stopniowo mają zasiedlić Wielki Syjon. Pierwsza grupa tych Żydów została przerzucono przez operację MOST od Izraela.

Pierwsza wojna światowa przyniosła elitom zachodu kosmiczne dochody i jednocześnie otworzyła drogę do wskrzeszenia Wielkiego Syjonu, usuwając z drogi Imperium Osmańskie.

Druga wojna jeszcze bardziej pomnożyła kapitały zachodniej elity kształtując tak nowy porządek świata , że doszło do zepchnięcia z piedestału Europy, opornej wskrzeszeniu Izraela, zniszczenia Japonii i wyniesienia do rangi mocarstwa USA i ZSSR, władzy dwóch wież, jakie zdecydowały o utworzeniu Izraela. Pamiętajcie, nie mylcie elit z państwami. Wyobraźcie sobie, że dziecko ustawia sobie żołnierzyki na dywanie i bawi się nimi w wojnę, zderza armie, narody, państwa. Te same ręce popychają żołnierzy z każdej strony, te same ręce dla swoich interesów gotowe są poświecić swoje państwa, te same ręce kontrolują każdą ze stron konfliktu. Ponadnarodowe elity są ponad narodami, patrzą na świat z góry.

To bardzo ważny moment w historii, albowiem właśnie w tym momencie primum inter pares, a więc pierwszym spośród równych, stała się elita amerykańska skupiona w Zakonie Skull And Bones. Nie odbyło się to łagodnie. Amerykanie wykorzystali to że Europa wykrwawiła się w II wojnie, i siły narodów europejskiej elity osłabły, a państwa stały się zależne od amerykańskiej pomocy. Plan Marshalla podeptał europejskie waluty i gospodarki , przede wszystkim brytyjskiego funta. Amerykanie nie mieli skrupułów wobec najbliższych sojuszników. O tych krzywdach w Londynie, Berlinie, Paryżu pamięta się do dziś. Kryzys wywołany przez amerykańskie banki : Goldman Sachs , Morgan Stanley, J.P. Morgan Chase na przełomie 2007/2008 roku uderzył z furią w Grecję, Włochy, Hiszpanię i Portugalię i już cała Europa Zachodnia spiskować zaczęła przeciwko Amerykanom.

Pod 1945 roku elity zachodu rozciągnęły rewolucję robotniczo-chłopską na Europę Środkowo-Wschodnią , w tym na Polskę. Władzę w tych podbitych państwach powierzono Żydom – namiestnikom. Struktura wyglądała tak, Amerykanie kontrolowali Moskwę, a Moskwa Warszawę, Pragę, Budapeszt i inne stolice regionu. CIA, a od lat 60-tych DIA kontrolowały KGB i GRU, a tym podlegały służby specjalne państw bloku wschodniego, w tym UB, SB, WSW, Kontrwywiad Wojskowy. Ten stan rzeczy trwał także po 1989 roku, tyle że w miejsce KGB i GRU powstały SWR i FSB, a w miejsce SB i WSW , UOP oraz WSI. Wszystkie one ( dziś ABW i SKW ) podległy i podlegają amerykańskim służbom w Waszyngtonie.

Od 1945 roku stworzono blok-wschodni, wykreowano MATRIXA, wojnę systemów, „czerwonego wroga”, by pomnażać kapitały z podatków płaconych przez podatników na walkę z „czerwoną zarazą”, a przede wszystkim po to, by naukowcy z obu stron żelaznej kurtyny tworzyli technologie, jakie gwarantowały elicie władzę i wydłużały jej życie. To ważne, elity zachodu przejmowały technologie tworzone zarówno w ZSSR , jak i po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Pisałem o wspólnych amerykańsko-radzieckich badaniach i eksperymentach prowadzonych z magnesem na stacji Gomel na Białorusi w latach 1978-1986. Dzięki tym pracom elity zachodu posiadały broń geofizyczną, elektromagnetyczną, posiadły zdolność kontroli pogody, wywoływania trzęsień Ziemi, tsunami, wybuchów wulkanów, kontrolę jednostek i mas przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego, mikrofalowego ( 5G ), niskich częstotliwości ( HAARP ) . W oparciu o te badania stworzono właśnie HAARP.

HAARP , ten w USA, to 13 hektarowy plac, „zabudowany” 180 wieżami antenowymi w 15 kolumnach po 12 rzędów. Na szczycie każdej wieży znajdują się po dwie dipolowe anteny. Jeden z dipoli jest dostrojony do sygnału w zakresie od 2,8 do 7 MHz, drugi od 7 do 10 MHz. Dwa dipole zamocowane są poziomo, jak wielkie X, na szczycie każdej wieży. W danym momencie może działać tylko jedna antena. Pięć metrów nad Ziemią, między wieżami, rozciągnięty jest metalowy ekran. Tworzy on stały reflektor dla anten. W czasie transmisji przejmuje skierowaną w dół energię radioelektryczną i odbija ją ku górze. W ten sposób sygnał ulega wzmocnieniu. Ekran to tarcza dla ludzi i zwierząt przed silnym polem RF emitowanym podczas transmisji. Pod zespołem anten znajduje się 30 schronów z nadajnikami. Każdy nadajnik może wytworzyć energię radioelektryczną o wartości 10 000 watów. Łącznie 360 nadajników może przesłać do anten 3 600 000 watów mocy. HAARP został tak zaprojektowany , że posiada zdolność do skupiania transmisji w jednym punkcie wysoko na niebie, co daje HAARP moc efektywną 3 600 000 000 watów.

Za pomocą HAARP elity mogą oddziaływać na mózgi wszystkich ludzi na Ziemi jednocześnie, albo na wybrane narody, grupy ludzi, wywołać dziurę ozonowa, czy ściągnąć z kosmosu obiekt by wywołać jego kolizję z Ziemią. HAARP używany jest także do wywoływania niepokoi społecznych, zmian rządów i obsadzania ich marionetkami, do osłabiania państw przed inwazją wojsk USA, także do rujnowania rolnictwa i gospodarki przez susze, gradobicia, powodzie, ataki zimy. Pisałem wiele razy o ekonomii kataklizmów jaka ma podtrzymać upadły system rezerwy cząstkowej, by oligarchia zdążyła przeskoczyć z systemy niewoli pieniądza do systemu permanentnej inwigilacji jednostki ( smart state, smart city ).

Przez postępująca globalizację elita przejmowała, zgodnie z umową z połowy XIX wieku rynki, zasoby i technologie, krok po kroku opanowując światową gospodarkę. Krok po kroku przygotowywano rozszerzenie Izraela. Temu służyła najpierw woja sześciodniowa i zajęcie Zachodniego Brzegu Jordanu. Także w tym celu USA dwa razy napadły na Irak, zrzuciły tam bomby z domieszką uranu, by nie urodziły się kolejne pokolenia Irakijczyków. Następnie USA zaatakowały Syrię, doprowadziły do zniszczenia Libanu, oraz przeprowadziły Arabską Wiosnę , by osłabić państwa Afryki i Bliskiego Wschodu, jakie mogłyby ostro protestować przeciwko zajęciu przez Izrael Syrii, Jordanii, Libanu, Iraku, czy Jemenu. Tereny EREC zostały przygotowane do szybkiej aneksji.

Umowa zawarta w XIX wieku znalazła się na etapie finalnym. Światowa elita opanowawszy rynki, światową gospodarkę, dysponując technologiami gwarantującymi jej absolutną władzę nad ludzkością rozpoczęła demontaż znanego nam świata i tworzenie Nowego Porządku. Wybuchła pandemia.

Z powyższego wynika ,że prawie wszystkie partie polityczne w Polsce, reprezentowane są przez sługi elity. Odstaje od reszty Konfederacja. Partie te będą wspierać szczepienia, depopulację Polaków oraz niszczenie polskiej małej, średniej i dużej przedsiębiorczości , likwidację państwa. Trwa między nimi jednak rywalizacja o to kto wykona zadanie, bo jak pisałem, na gorliwych wykonawców czekają nagrody.

Wyżej opisałem jak amerykańska elita skupiona w Zakonie Skull And Bones brutalnie podporządkowała sobie w latach 1944-1949 europejskie gospodarki i waluty. Data ta pokrywa się dokładnie ze zwycięstwem w 1949 roku komunistów w Chinach , finansowanych i wspieranych także przez Skull And Bones. Od tamtej pory europejskie elity, Anglicy, Niemcy, Francuzi, Włosi , Szwedzi, Duńczycy, Hiszpanie, Holendrzy, Belgowie czekali na okazję by wypchnąć elitę Amerykańską z tronu i zająć jej miejsce i podporządkować sobie namiestników w Rosji i Chinach. Po kryzysie 2007/2008 aktywnie włączyli się w ten proces przede wszystkim Włosi, nawiązując intensywne stosunki z Chinami, za co zostali ukarani atakiem 5G podczas obecnej pandemii w miastach Lombardii, przede wszystkim w Bergamo , w wyniku których zmarło wielu ludzi.

Okazja nadarzyła się po upadku bloku wschodniego. Po 1989 roku europejskie elity zaczęły spiskować z namiestnikami z Rosji i Chin przeciwko USA, dążąc do połączenia potencjałów ekonomicznych Europy Zachodniej z potencjałem militarnym Rosji i dalej z Chinami. To ważny moment, bo obecna technologia pozwala posiąść władzę na wieczność. Gra jest prowadzona bardzo finezyjnie i ostrożnie, bo mały ładunek może zdetonować znany nam świat. Dla Niemiec i Francji oraz Rosji to gra o wszystko, dlatego po trupach dążą do połączenia Rosji z Zachodnią Europą przez Nord Stream II. Na drodze do tego planu stoi Polska , jaka znalazła się w strefie zgniotu.

Amerykanie świadomi wagi wydarzeń wkroczyli do Polski wbijając klin pomiędzy Unię i Rosję, oraz atakując chińskie interesy w Europie Zachodnie, przede wszystkim we Włoszech. Są świadomi że SLD, PO, Razem, zieloni, Hołownia, są pod protektoratem Rosji i państw zachodniej Europy i że partie te optują za połączeniem Unii z Rosją. Wbrew oczekiwaniom Amerykanie nie ruszyli stworzonej przez Rosję po 1945 wielotysięcznej agentury, służącej dziś Berlinowi, Paryżowi i Brukseli, jaka oplotła wojsko, służby, sądownictwo, prokuraturę, adwokaturę, radców prawnych , architektów , lekarzy. Na razie jesteśmy w fazie kiedy USA drenują Polskę, kiedy dojdzie do procesu depopulacji Skull And Bones będą chcieli zapewne skorzystać z usług towarzyszy, ludzi SB i WSI, którzy deklarują wykonanie każdego zadania w zamian za powrót do władzy i interesów. Będą na nich, jak w latach 1945-1989, zbierać obciążające materiały , by trzymać ich w szachu. Moim zdaniem jeżeli Biden podejmie działania otwierające drogę do połączenia Rosji z Unią szybko zostanie „zneutralizowany”. Symboliczne było ułaskawienie przez Trumpa ludzi prywatnej armii Blackwater, którzy zostali skazani na dożywocie za zamordowanie cywili w Iraku, w tym kobiet i dzieci.

Niech nikogo ten artykuł nie uspokoi , wszystkie te siły będą dążyć do tego samego celu, do utworzenia państwa światowego zarządzanego przez Wielki Syjon w EREC. Jesteśmy świadkami walki pomiędzy frakcjami elity o to kto będzie siedział najwyżej na Olimpie.

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: