Kategorie
Społeczeństwo

Klucz

Przechodzimy od systemu warunkowania zachowań za pomocą socjotechniki i pieniądza do systemu dystrybucji. By system dystrybucji był skuteczny elity muszą być właścicielem wszystkiego, majątku i praw, nie można bowiem sterować i kontrolować kimś kto coś ma , nie można mu ofiarować tego co ma i praw z których korzysta i które posiada. W tym celu elity chcą wywołać kryzys i przejąć 100% majątku świata, stać się wyłącznym pracodawcą. Po osiągnięciu celu będą rozdawać po kawałeczku pracę i imitację własności oraz oferować nam cząstkę utraconych praw za lojalność i posłuszeństwo. Także w tym celu usunięty zostanie pieniądz z obiegu, podeptane wszystkie Konstytucje.

Mój artykuł „Bogowie” to klucz do zrozumienia otaczającego nas świata. Wynika z niego że za wszystkim stoją LUDZIE i że wszystko co wydarzyło się w ciągu ostatnich 300 lat jest owocem ludzkiego umysłu. To jest wielki problem dla Polski i Polaków, albowiem uczyniono z naszego kraju państwo socjalne, w którym gardzi się wiedzą i inteligencją, ceni cwaniactwo i lawiranctwo, a ludzi mądrych niszczy i eliminuje. To jest wojna której nasze społeczeństwo, słabo wykształcone, zupełnie nie rozumie i nie dostrzega.

Powinniście być świadomi, że Żydzi nie są najbogatszymi ludźmi na Ziemi, przez obywateli zachodu nazywani są przecież KUGLARZAMI, służą swoją wiedzą, jak w średniowieczu, kiedy każdy monarcha musiał mieć u boku Żyda od finansów i pilnowania interesów królewskiego skarbca. To jest historycznie uwarunkowane, albowiem w dawnych czasach, przez 1600 lat historii naszej ery, usługi finansowe były uważne za pracę „gorszą”, jaką wykonywały niższe stany, dlatego szlachta, arystokracja i rody królewskie tym się nie parały, pozostawiając tę pracę Żydom, jacy szybko wypełnili niszę.

Nie dziwmy się że po szesnastu wiekach pracy w tym fachu, po zebraniu wielkich doświadczeń, Żydzi stali się wyjątkowymi ekspertami w dziedzinie handlu i pieniądza, bo handel nierozerwalnie związany jest z pieniądzem. Od XVII wieku świat zaczął grać w grę w którą Żydzi byli najlepsi na świecie. Nie musieli niczego się uczyć , mieli od dawna przygotowane liczne rozwiązania, emisję pieniądza papierowego zmieniającego wodę w wino, zaplanowany system rezerwy cząstkowej, grę długiem i obrót długami, budowanie popytu i podaży pieniądza, grę inflacją. Niewielu z Was wie , że już w Cesarstwie Rzymskim golono ludzi za pomocą inflacji, tak jak Niemców w 1922 roku.

Żydzi umiłowali wiedzę, kiedy nasze dzieciaki biegają po podwórku, skaczą po drzewach i kradną jabłka z sadu sąsiada, żydowskie dzieci uczą się od 4 roku życia czytać i pisać oraz języków obcych. Żydowskie dzieci, od najwcześniejszych lat, studiują pismo , bowiem Żydzi słusznie uważają że Bóg ukryty jest między słowami. Egzegeza ( analiza , gramatyka ) tekstu niezwykle rozwijają umysł , wiem o tym, bo widzę jak wiele dały mi studia prawnicze, na których duży nacisk kładzie się na słowo i analizę logiczno-językową tekstu. Żydzi bardzo skrupulatnie magazynują wiedzę, wszystko co może być przydatne, stąd już w XVI wieku dysponowali ogromnym i ugruntowanym doświadczeniem z zakresu ekonomii, finansów, historii.

Jest jeszcze jedna rzecz, kto wie czy nie najważniejsza. W związku z tym że Żydzi byli prześladowani przez wieki, stworzyli pierwszą, niezwykle profesjonalna siatkę szpiegowska w całej Europie, pierwszą, nowoczesną służbę specjalną. Już w XVIII wieku zdolni byli przesłać, w ciągu jednego, dwóch dni , informację z jednego końca Europy do drugiego.

W VI wieku przed naszą erą żył mistrz Sun Tzu który opracował szereg technik za pomocą których można wygrać wojnę nie wypowiadając wojny. Sun Tzu kładł szczególny nacisk na infiltrację przeciwnika, na szpiegostwo, przenikanie do szeregów wroga na wszystkich poziomach jego państwa, przybieranie postaci wroga, jego nazwisk, imion, indukowanie w państwie podbijanym przestępczości, demoralizowanie i korumpowanie ludzi zajmujących strategiczne pozycje w państwie, szerzenie patologii, wynaturzeń w gospodarce i rolnictwie. Sun Tzu opracował recepturę hodowli zgnilizny, rozkładania państwa od środka. W listach Sanchedrynu do prześladowanych w Kastylii i Leon Żydów z XV wieku znajdujemy dokładne powtórzenie strategii Sun Tzu. Powielą ten system walki tak zwane wszystkim Protokoły Mędrców Syjonu.

To dzięki rozbudowanemu systemowi przekazywania informacji, oraz umiejętności ich podawania, szerzenia propagandy Nathan Rotschild mógł zaimponować angielskiej elicie, rzucając na kolana potężnych Baringów. Dalsza część tej historii, o tym, że od 1815 roku Żydzi podporządkowali sobie angielskie elity to bajka. Gdyby tak było, gdyby Rotschildowie doprowadzili możne angielskie rody do bankructwa , to wszystkich członków rodziny przybito by gwoździami do bram Tower, i umierali by przez lata, podtrzymywani przy życiu , by zwiększyć ich cierpienia. W rzeczywistości Rotschildowie zaoferowali elicie brytyjskiej swoje usługi w pomnażaniu bogactwa i korona te usługi skwapliwie przyjęła. Żydowskie Rodziny Rotschild, Mocatta, Montagu tak dobrze wywiązywały się ze zobowiązań wobec Brytyjskiego Imperium, że szybko przyznano im tytuły szlacheckie.

To właśnie Żydzi zaoferowali elitom świata zachodu na początku XIX wieku, ogromną wiedzę i doświadczenie, kiedy te przerażone brutalnością rewolucji francuskiej, zaczęły szukać innego, niewidzialnego systemu zniewolenia. Na wzór żydowskiej służby specjalnej budowane były służby USA, Rosji, Anglii, Francji, Niemiec, a także Polski. Żydom powierzono informację i do dziś kontrolują media, telewizję, kino, prasę oraz wiodą prym na wydziałach socjologii, socjo-psychologii, nauk behawioralnych, gdzie tworzy się narzędzia do manipulacji człowiekiem i społeczeństwem.

Od 1815 roku znakomite rody i rodziny zachodniej Europy zaczęły znikać z afiszy. Po 1913 roku na pierwszej linii zostali już tylko Żydzi – KUGLARZE, Ci którzy robią „dym” i „czary-mary”. Elita rządzącą światem ukryła się głęboko za siecią fundacji, stowarzyszeń, funduszy i międzynarodowych korporacji. To bardzo przebiegły system, ukryte w cieniu elity wywierają w ten sposób presję na Żydów, którzy zaprojektowali i przeprowadzają tę PRZEMIANĘ, grożąc im, że w razie niepowodzenia zrzucą winę na NICH. Wielu mnie pytało o to jak oceniam Davida Icke. To jest odpowiedz na to pytanie, ukryte w cieniu elity mają plan na wypadek gdyby to wszystko runęło jak domek z kart, osiodłają światową rewolucję i będą walczyć z samym sobą, wtedy będą mogły kontrolować całą sytuację . Duch wolności i prawdy jak od zawsze wyjdzie z Wielkiego Albionu, z City Of London. Przyglądajcie się uważnie Morawieckiemu, Niedzielskiemu, Kościńskiemu, wszystko widać na ich twarzach jak na dłoni.

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: