Kategorie
Społeczeństwo

Samonienawiść

Kilka dni temu odbył się rytuał polegający na potwierdzeniu podległości ekipy PiS wobec hegemona politycznego realizującego plan przekształcenia świata w globalne państwo. Nowy światowy organizm ma  funkcjonować w oparciu nie o nowy porządek, lecz o starą totalitarną wizję. Wszystko to już było. To, co jest nowego to tylko i aż technologia i udoskonalone metody inżynierii społecznej.

Nienawiść skierowana do samych siebie jest czymś, co zalecają, a nawet nakazują międzynarodowi „strażnicy demokracji”. Po etapie pedagogiki wstydu nastał czas intensywnej samonienawiści. Część otumanionego narodu polskiego właśnie zaczęła intensywnie nienawidzić tego, co polskie. Polska tradycja wraz z całym pakietem wartości, które ukształtowały w nas ludzi cywilizowanych stała się obiektem barbarzyńskich ataków. W normalnej rzeczywistości agresorzy odsiadywaliby długoletnie wyroki, a tymczasem są ochraniani i promowani przez konia trojańskiego z napisem Prawo i Sprawiedliwość. Wystarczy pokazać poniższe dane. Nigdy dotąd nie było aż takiego wylewu nieczystości opieczętowanego lewicowym szyldem.

Przy okazji doprecyzuję, że w głębszym rozumieniu prawość i lewicowość są kategoriami etycznymi zakorzenionymi w duchowości. W rzeczywistości sytuacja jest gorsza niż na wykresie. Osoby lewicowecentrowe oraz trudno powiedzieć, co jest dobre, a co złe, tworzą zbiorowisko niewolników w stanie anomii – dezorientacji moralnej, a więc w stanie zwiększonej podatności na każdą antykulturową używkę. Dodać należy, że samoidentyfikacja pewnej części osób biorących udział w badaniu może być błędna, a poglądy polityczne nie zawsze odpowiadają poglądom moralnym.

Co powinni teraz zrobić ludzie dobrej woli?

Ludzie dobrej woli to mniej lub bardziej zorientowani w rzeczywistości Polacy, którzy są w stanie dokonywać wyborów w oparciu o wartości moralne. To co stanowi o ich sile, to brak zniewolenia mentalnego, duchowego, a jeżeli już, to są to wpływy nienaruszające ich wewnętrznej autonomii. Kolejną rzeczą, która ich wyróżnia to zdolność dbania o dobro wspólne jakim jest Polska.

  • Powinniśmy organizować się w każdej dziedzinie życia, w każdy możliwy sposób, poza strukturami państwa. Państwo pisowskie ma w sobie antypolski: prawny i polityczny agresywny algorytm będący konsekwencją zobowiązań międzynarodowych poczynionych od początku istnienia “PRL bis”. Oczywiście można też zarejestrować stowarzyszenia oficjalne. Kluczową sprawą jest niezależna produkcja i dystrybucja żywności. Bardzo ważnym jest samokształcenie, kształcenie dzieci, aktywność związana z survivalem i nauką używania broni.
  • Powinniśmy pielęgnować w sobie naszą Ojczyznę i być gotowym, gdy nadejdzie ta wyjątkowa chwila, wydźwignąć ją do stanu Niepodległości.
  • Nie przejmować się tłumem niewolników, który stanowi demokratyczną większość.
  • Pamiętajmy, ten kto mówi o polskim antysemityzmie, ksenofobii, faszyzmie, rasizmie, nacjonalizmie jest najczęściej antypolską kanalią inicjującą rytuał nienawiści.

za: https://www.ekspedyt.org/2021/02/08/samonienawisc/

Dodaj komentarz: