Kategorie
Społeczeństwo

Ziobro, człowiek kościoła, brutalnie odbiera dorobek życia Polakom

W artykule z 04.02.2021 “Żydzi z PIS pod osłoną Kościoła Katolickiego biorą Polaków w dwa ognie” pisałem o planowanym ataku prokuratury na przedsiębiorców, którym PIS chce zniszczyć dorobek życia. Dalej jest aktualne pytanie czy członkowie rządu PIS, członkowie partii PIS, gorliwi prokuratorzy otrzymają gratyfikacje od korporacji i banków zagranicznych jakie przejmą majątki Polaków ?

Kościół w tej sprawie wymownie milczy, więc i tu zasadne jest pytanie czy także Kościół pomnoży swoje dobra kosztem Polaków.

Poniżej pismo zastępcy Prokuratora Generalnego Krzysztofa Sieraka, prokuratora Prokuratury Krajowej z 4 lutego 2021 r. adresowane jest do wszystkich prokuratorów regionalnych w Polsce. Nadzorują oni działania prokuratur w województwach, podlegają im zarówno prokuratury okręgowe jak też rejonowe.

1.Ograniczyć prowadzenie czynności sprawdzających do niezbędnego minimum, przystępując jak najszybciej do właściwej formy postępowania przygotowawczego, umożliwiającej zebranie materiału dowodowego m.in. z zeznań świadków, nagrań monitoringu, zapisów na portalach społecznościowych, potwierdzających sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób

  1. W toku postępowania przygotowawczego należy inicjować działania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  2. W ramach postępowania karnego należy w stosunku do podejrzanych, a następnie oskarżonych, każdorazowo rozważać możliwość wdrożenia środków, o jakich mowa odpowiednio w art. 276 kpk. ( Tytułem środka zapobiegawczego można zawiesić oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazać powstrzymanie się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów, lub zakazać ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania postępowania ) i art. 39 pkt. 2 kk ( zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej ).

Każdy z przedsiębiorców, który będzie próbował prowadzić swój biznes mimo rządowych zakazów, ma stać się celem prokuratury. Traktować należy go jak najsurowiej, stawiając zarzut z art. 165 kk, mówiący o “sprowadzeniu powszechnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej”

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: