Kategorie
Społeczeństwo

Żyjemy w państwie totalitarnym

Czy wiecie że PIS tak zmienił przepisy postępowania karnego, że w postępowaniu apelacyjnym nie ma jakichkolwiek gwarancji rzetelnego postępowania , sędzia może na oczach wszystkich spalić Konstytucję, odebrać oskarżonemu prawo do obrony, rozpoznać tę sprawę naruszając rażąco prawo i śmiać się ze społeczeństwa do rozpuku ?

PIS znowelizował prawo Ustawę Kodeks postępowania karnego w dniu 05.10.2019 roku ( Dz.U. 2019 poz. 1964 ). To w jakich warunkach i na jakich zasadach może być prowadzone niezwykle ważne postępowanie odwoławcze przed sądem apelacyjnym w sprawach karnych decydują przepisy o kasacji, albowiem to czego sędzia się boi, co może być podstawą uchylenia jego wyroku, tego sędzia będzie przestrzegał. Jeżeli ustawa zezwoli sędziemu na bezkarne łamanie Konstytucji i aktów prawa międzynarodowego to sędzia z tego skorzysta, albowiem polscy sędziowie są zdemoralizowani, upolitycznieni, dyspozycyjni, w dużej części to współpracownicy tajnych służb.

No więc co takiego zrobił PIS w tej nowelizacji, według zmienionego art. 523§2 k.p.k. kasację na korzyść oskarżonego można wnieść tylko w sprawach w których oskarżony został skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Wynika że tego że jeżeli sądy I i II instancji cynicznie i świadomie złamały znakomitą większość przepisów postępowania karnego, Konstytucji, Międzynarodowych Konwencji , przede wszystkim prawo do obrony, fundamentalne w procesie karnym, a skazano oskarżonego na inne kary niż pozbawienie wolności bez warunkowego jej zawieszenia, to orzeczenie wydane w takim bandyckim postępowaniu będzie stanowiło część porządku prawnego i nie będzie podlegać jakiejkolwiek kontroli.

To jest system tak nikczemny że trudno sobie wyobrazić bardziej nikczemny, czegoś podobnego nie było nawet za Stalina. Za pomocą takiego postępowania można “załatwić” każdego, bo sędziowie hurtem, z rażącym naruszeniem prawa, będą utrzymywać wyroki sądów skazujące na inne kary niż pozbawienie wolności bez warunkowego jej zawieszenia, świadomi że nikt tego nie zweryfikuje, że nie poniosą za to jakiejkolwiek odpowiedzialności.

W mojej sprawie karnej tak właśnie zrobiono, sędzia skazał mnie na śmieszną grzywnę i połączył ją z zakazem wykonywania zawodu. To było ukartowane, wykorzystali zmianę przepisów postępowania bym nie mógł wyjść poza obszar działania kumpli z tego samego miasta. Z resztą sędzia jaki mnie skazał w pierwszej instancji zaraz został delegowany do sądu okręgowego, więc apelację rozpoznawał jego kolega, z resztą blisko z nim zaprzyjaźniony.

Nie wiem czy Polacy zdają sobie sprawę że tę nowelizację PIS zmontował pod COVIDA, ten mechanizm dopiero będzie wykorzystywany przeciwko opornym. Po zmianie pałeczki w Waszyngtonie SB i WSI uzyskały silne wsparcie ze strony Bidena. Walczą o to by jak najszybciej przejąć schedę po PIS i wykończyć błyskawicznie wszystkich polskich patriotów korzystając z prawa karnego zmontowanego przez PIS. To idealne rozwiązanie, zrzucą winę na PIS, że to PIS wprowadził takie przepisy.

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: