Kategorie
Społeczeństwo

Program ZDP “NOWA NADZIEJA” część dotycząca Konstytucji

KONSTYTUCJA
Inaczej ustawa zasadnicza, regulująca zasady życia w Naszym kraju. Obecna Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku nie zapewnia ładu politycznego ani prawnego w naszym kraju dlatego powinno się ją napisać na nowo. Polska zasługuje na akt prawny, w stosunku do którego powstaną nowe ustawyregulujące podatki, sprawy światopoglądowe, ustrój polityczny. Jest to potrzebne do naprawy systemu, który w obecnej formie nie służy tak jak powinien z założenia służyć społeczeństwu tylko służy wąskiej grupie ludzi trzymających władzę!

Nowy system prawny należy oprzeć na Prawie Naturalnym i najlepszych wzorcach Prawa Międzynarodowego. W Konstytucji należy zapisać bezwzględną nadrzędność prawa Krajowego nad jakimkolwiek innym prawem.

Założenia:
▶️ wprowadzenie ustroju Prezydenckiego
▶️ wprowadzenie referendum jako narzędzia społecznego do współrządzeniakrajem (brak możliwości odrzucenia przez posłów woli Narodu)
▶️ Zmiana systemu wyborczego (wprowadzenie JOW, a docelowo WOW)
▶️ W drodze wyborów powszechnych wybieramy:
a) Prokuratora Naczelnego (dość usadawiania polityków służących jednejopcji politycznej)
b) Wojewodów wybieranych w wyborach powszechnych
c) Sejm, Senat (ograniczenie liczby posłów oraz ustanowienie
Senatorem Wojewodów
d) Rzecznika obywatelskiego, który ma reprezentować interes
społeczeństwa i przez niego być rozliczanym
e) Ministra Sprawiedliwości. To stanowisko będzie mogła pełnić osoba z co najmniej 20 letnim doświadczeniem prawnym. Zajmuje się tylko i wyłącznie nadzorowaniem pisanych projektów ustaw na zamówienie
Sejmu. Ich obowiązkiem jest by opracowywane przez nich ustawy były zgodne z Konstytucją.
▶️ Likwidacja subwencji partyjnych (partie powinny się utrzymywać wyłącznie ze składek członkowskich)
▶️ Zniesienie Konkordatu, a prawo kanoniczne traktować jako statut wewnętrzny instytucji (wszelkie wyznania podobnie jak stowarzyszenia mają się utrzymywać ze składek członkowskich)
▶️ wprowadzenie emerytury obywatelskiej ( 3 stopnie na wzór USA )
▶️ Oddanie w ręce samorządów/województw możliwości stanowienia
poszczególnych przepisów prawa nie mającego jednak wpływu na ustrój, obronność, prawo przepisów drogowych,
▶️ wolność dla orientacji seksualnych (możliwość zawierania związków
jednopłciowych, ale bez możliwości adopcji dzieci)
▶️ przywrócenie powszechnego obowiązku wojskowego dla mężczyzn
▶️ likwidacja Policji Państwowej. W to miejsce powstać miałaby Policja wojewódzka. Państwo miałoby natomiast pod swoją opieką Policję kryminalną
▶️ Darmowa służba zdrowia dla każdego płacącego składki zdrowotne

Chcesz o tym porozmawiać? Masz uwagi? Chcesz się do nas przyłączyć? Zarejestruj się: www.zdp.org.pl

Dołącz do nas na Discord:
Zapraszamy na serwer Zjednoczeni dla Polski na Discordzie. Tam dołączysz do grona osób, które pracują dla dobra Polski. Demokracja Pryncypialna, Ruch Społeczny PL, program Nowa Nadzieja to projekty nad którymi pracujemy. Dołącz do nas.

Jeśli jeszcze nie posiadasz tej aplikacji, zainstaluj:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discord

Następnie skorzystaj z linka – to zaproszenie na nasz serewer:

https://discord.gg/aJtPP7qWXX

Aby mieć dostęp do wszystkich kanałów, przeczytaj regulamin, zaznacz, że to zrobiłeś i zamelduj się w swoim okręgu wyborczym.
Potem już tylko korzystaj z cennych informacji, które są tam zamieszczane.

Pamiętaj, żeby używać imienia i nazwiska, nie tolerowane są nicki, przezwiska, inicjały.

Dodaj komentarz: