Kategorie
Społeczeństwo

Reanimacja

Nie może ujść uwadze Polaków to że w tej „pandemii” chodzi przede wszystkim o zabijanie i sterylizowanie Polaków. Na mojej osi czasu systematycznie publikowałem dane o zadłużeniu, o długu publicznym. Ten dług trzeba podzielić na dwa rodzaje, dług publiczny wewnętrzny i dług publiczny zewnętrzny. Ten wewnętrzny to przede wszystkim zobowiązania wobec emerytów i rencistów. Uprawnionych do świadczeń socjalnych, także tych emerytalnych i rentowych jest w Polsce ponad dziewięć milionów osób. Osoby te są raczej słabego zdrowia, ze względu na wiek oraz liczne choroby. Dług zewnętrzny to zobowiązania zaciągnięte przez Polskę na rynkach finansowych, przez emisję obligacji, zaciąganie pożyczek i kredytów. Według moich ostatnich wyliczeń dług wynosił około 5,6 bln z czego 4,6 bln wobec emerytów i rencistów i 1 bilion długu zewnętrznego. MYLIŁEM SIĘ. W 2015 roku dług publiczny wewnętrzny wynosił już 4,96 bln złotych, to 276 proc. PKB, innymi słowy, cała gospodarka musiałaby wpłacać do budżetu wszystko, co zarobi przez trzy lata, żeby zebrać pieniądze na kapitał dla uprawnionych do świadczeń socjalnych. Cały dług wynosi zatem około 6,5 bln złotych. Nie dziwi to że rządy PO i PIS zaciągały mnóstwo zobowiązań by jakoś ten dług obsłużyć. Niebawem same odsetki od tego zadłużenia będą wynosić 500 mln złotych rocznie, a około 2024 roku 1 bln. TRZEBA TO SOBIE POWIEDZIEĆ JASNO, POLSKA JEST BANKRUTEM, państwem UPADŁYM. To oczywiście nie jest to przypadek, wywiad rosyjski i niemiecki wiedziały o tym że Amerykanie i Żydzi szykują się do eksplorowania Polski, więc wycisnęły zawczasu nasz kraj jak cytrynę, by obrzydzić Żydom i Amerykanom polską padlinę ( lata 2007-2015 ).
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/gus-emerytury-pierwszy-filar-drugi-filar-ppe,246,0,2403830.html

Pisałem wiele razy o tym, że nieustanie czytam nekrologi na słupach. O tej porze roku , rok temu , dwa lata temu, mieście zamieszkałym przez 25 tys. ludzi , tych nekrologów były trzy- cztery , dzisiaj jest dziewięć. Wszyscy zmarli mają powyżej 65 lat, choć umiera bardzo dużo ludzi stosunkowo młodych. Moja mama 23.03.2021 miała jubileusz 80-tych urodzin. Zawsze kupujemy kwiaty w tej samej kwiaciarni. Rok, dwa, trzy, jeszcze kilka lat temu właścicielka robiła zestawy pięknych wiązanek z których można było wybrać , nie zamawiając wcześniej kwiatów. W tym roku do wyboru i do koloru były tylko wieńce pogrzebowe, cała kwiaciarnia były nimi zastawiona, ani jednej wiązanki na inne cele niż pogrzeb.

Żeby wyjąć coś z polskiego trupa trzeba go reanimować. Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem jest oczywiście eksterminacja uprawnionych do świadczeń socjalnych. To z tego powodu z takim impetem ogłupiono polskiego seniora, wytworzono, przez zmasowaną propagandę, zapotrzebowanie na szczepienia w tej grupie wiekowej. Efekty już widać, liczba uprawnionych do świadczeń już spadła o blisko 6%, czyli o 276 mld złotych. W opisanych warunkach eksploracja Polski musi być nakierowana na mienie który nie wpływa na stan finansów publicznych, dopóki depopulacja seniorów nie osiągnie pułapu gwarantującego stabilność finansów. Dlatego jesteśmy świadkami maskary polskich lasów. Jestem pewien że ze sprzedaży tego co już wycięto uzyskano co najmniej 200 mld USD. Mapa zamieszczona poniżej pokazuje że wartość drzewa jakie ma zostać wycięte w naszym kraju sięgnie astronomicznej kwoty 1-2 bln dolarów. Zasilą one USA i Izrael.

Nie może dziwić w tych okolicznościach, że Wielka Brytania wyplątała się z unijnej pajęczyny tuż przed wybuchem pandemii, 20.02.2020 roku. City Of London to centrum światowego Syjonizmu. Jednym z powodów wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii była Polska. W ten sposób otworzono rządowi Syjonistów z PIS niezależne od Brukseli, Paryża, Berlina i Moskwy źródło kredytowania polskiego trupa. Amerykanie i Żydzi byli świadomi, że kiedy zaczną dusić Polskę, wysysać z niej szpik nerwowo zrobi się w Berlinie , Paryżu i Moskwie. Spodziewano się że Bruksela, pod dyktando Berlina i Paryża, zechce przycisnąć Syjonistów z PIS unijnymi środkami i się nie pomylili. Kaczyński i reszta Żydów z PIS mają otwarty rachunek kredytowy na Wall Street oraz w City Of London i zaciągają tam nieustannie wielkie kredyty , by uspakajać nastroje społeczne w Polsce , rozdawać masom świadczenia gwarantujące wygraną w kolejnych wyborach parlamentarnych. Te zaciągane w Nowym Jorku i Londynie długi posłużą do przejęcia polskich aktywów. To właśnie z tego powodu toczy się zażarta walka o przejęcie struktury żydowskiej jaka opanowała całe polskie sądownictwo i prokuraturę . W każdym sądzie, rejonowym, okręgowym, apelacyjnym, najwyższym, w sądach administracyjnych, w prokuraturze na każdym szczeblu , tkwi, ukryta za polskimi nazwiskami, siatka Żydów. Oni są potrzebni Nowemu Jorkowi i Londynowi do przejęcia polskiego mienia za zadłużenie. Tej siatki nie chcą jednak wypuścić z rąk Rosjanie, mają na tych Żydów liczne kompromitujące materiały, przede wszystkim dowody eliminacji polskiej elity, na obcięcie głowy polskiemu narodowi i zajęcie jej miejsca.

Niezależni sędziowie – Polacy mogą znacznie utrudnić plan przejęcia licznych aktywów, tymczasem na Bliskim Wchodzie sytuacja jest coraz bardziej napięta. Rośnie w siłę Turcja wspierana przez Moskwę, która chce przejąć duże złoża gazu koło Cypru i uniemożliwić Izraelowi stworzenie konkurencyjnego dla rosyjskiego gazu gazociągu do Europy Zachodniej. Izrael już jest w konflikcie nawet z Jordanią , z którą jeszcze niedawno utrzymywał dobre stosunki. Żadne państwo w Afryce i na Bliskim Wschodzie nie zgodzi się na supremacje Izraela w regionie. Także Europa Zachodnia ostro przeciwstawia się izraelskim zamiarom zajęcia zachodniego brzegu Jordanu i poszerzeniu terytorium Izraela. Pisałem o tym w artykule „Dlaczego Hofmański został Prezydentem Trybunału Karnego w Hadze”. Niedawno przed tym Trybunałem wszczęto śledztwo w sprawie zbrodni izraelskich w Palestynie.

Zdejmując państwu z pleców emerytalno-rentowego garba można utrzymać polskie państwo, by stworzyć sobie liczne szanse na obfite łupy, na kolejną, zapowiadaną przez PIS trzecią kadencję. Przez ten czas dojdzie do zrealizowania projektu wycięcia w pień polskiego drzewostanu.

Zupełnie przeciwne zamiary mają w Berlinie, Brukseli, Paryżu, Moskwie i Pekinie. W tej sytuacji możemy spodziewać się potężnych ekonomicznych zawirowań w naszym kraju, kolejnych problemów, jakie zaczną nękać polską gospodarkę. Możemy spodziewać się galopującej inflacji. To prawda, zablokowanie Kanału Sueskiego to gra o Tajwan i wpływy w Azji. Wzrost cen paliw i energii przełoży się na znaczny wzrost cen w naszym kraju i rosnące niezadowolenie społeczne. Ono będzie groźniejsze dla PIS niż skutki obostrzeń związanych z operacją COW ID.

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: