Kategorie
Społeczeństwo

Państwo okrada obywateli

Założeniem socjalizmu jest zabór majątku i dochodów obywateli przez państwo i dysponowanie nimi. Dziś zasadniczą formą tej kradzieży stało się wysokie opodatkowanie.

Podatki są rzeczą słuszną, gdy służą koniecznym celom państwa, jak zapewnienie potrzebnego wszystkim bezpieczeństwa i ładu prawnego. W tym przypadku wystarczy wymagać, by wysokość podatków była uzasadniona, ich podział sprawiedliwy, a sposób ściągania – prosty. Można też podatki usprawiedliwić, gdy w zamian za nie obywatel otrzymuje świadczenia w należytej jakości i ilości. Gdyby na przykład stosować system bonu (czeku) oświatowego, wypłacanego rodzicom, koszty administracyjne byłyby małe, a istniałaby równość w dostępie do szkoły.

Jasne jest jednak, że obecnie tę połowę, czy nawet więcej, środków całego kraju, jaką dysponuje sektor publiczny, wydaje się marnotrawnie. Wynika to ze złych praw, z ogromnych kosztów utrzymania kasty biurokratycznej, z jej nieudolności i z nadużyć. Efekt jest nieproporcjonalny do kosztów. Od strony ekonomicznej jest to złe wykorzystanie zasobów, a od strony moralnej – kradzież i wyzysk.

Zarejestruj się i wstąp do ZDP: https://zdp.org.pl/rejestracja-zdp

Zjednoczeni dla Polski!
Zmieńmy razem ten chory system!

Nasze rozwiązania to: https://zdp.org.pl/Nowa-Nadzieja.pdf
http://demokracjapryncypialna.org/demokracja_pryncypialna.pdf

Bogdan Morkisz
Zjednoczeni dla Polski

Dodaj komentarz: