Kategorie
Społeczeństwo

Czy chcesz?

Czy chcesz aby:

➡️ Polska była suwerennym krajem, w którym stanowione prawo ma służyć jej mieszkańcom i nie może mieć nadrzędnego prawa nad sobą
wynikającego z prawa stanowionego poza granicami naszego kraju?

➡️ Polska była krajem, w którym szanuje się wolność religijną i była wolna od Konkordatu?

➡️ Polska była krajem szanującym orientacje seksualne?

➡️ Polska była krajem, w którym rządzą obywatele, politycy, wspólne cele, wokół których mają się zbierać mieszkańcy i ich przedstawiciele w Parlamencie?

➡️ Polska była krajem wolności gospodarczych, bez akcyz, bez koncesji, bez zbędnych zezwoleń?

Jeśli TAK to dołącz do Zjednoczeni dla Polski.

Dodaj komentarz: