Kategorie
Społeczeństwo

Stop reprywatyzacji!

Władysław T. Bartoszewski, Czesław Bielecki, Mirosław Chojecki, Ludwik Dorn, Michał Lorenc, Ilona Łepkowska, Mikołaj Mirowski, Andrzej Nowak, Ryszard Praszkier, Yoram Reshef, Katarzyna Sadło, Adam Strzembosz, Maciej Strzembosz, Paweł Szapiro, Romuald Szeremietiew i inni – opublikowali LIST 21 w sprawie reprywatyzacji, a w rzeczywistości w sprawie mienia pożydowskiego w Polsce.

Oni w odróżnieniu od agresywnych środowisk z Stanów Zjednoczonych zaczynają przyjaźnie “Jako Polacy, Żydzi i Polacy żydowskiego pochodzenia chcemy sami układać sobie relacje ze współobywatelami, wierząc w sens solidarności dla wolności” dalej piszą że pragną “stworzenie funduszy regulacji własności polskich obywateli bez różnicy narodowości czy pochodzenia”. Typowa zabawa w dobrego i złego policjanta. Nie wolno nam się dać wplątać w taką narrację!

Spirala roszczeniowych absurdów nabiera tempa i wbrew propagandzie jest jak najbardziej realnym problemem. Stosunki międzynarodowe nie powinny być oparte o wzajemne roszczenia i wydzieranie sobie majątków urojonych. To jest polityka tych, którzy chcą aby narody był skłócone o sprawy sprzed siedemdziesięciu i więcej lat. Tych którzy z cudzych sporów żyją i na takich korzystają. Szaleństwu wzajemnych pretensji trzeba przeciwstawić rozum i sumienie. Należy sobie także zdać sprawę z tego, że w tej grze nie mamy równych szans. Podejmując ten temat dajemy silniejszym moralne przyzwolenie na roszczenia wobec słabszych.

Jestem zdecydowanie przeciw reprywatyzacji – ani Polakom, ani Żydom, ani Niemcom, ani hrabiom, ani biskupom żadnych majątków zawracać się nie powinno. Promujmy program wyrzeczenia się roszczeń własnych i odrzucenia cudzych. Od nikogo nic nie chcemy i nikomu nic nie damy.

Łukasz Marcin Jastrzębski

Dodaj komentarz: