Kategorie
Społeczeństwo

Cisza

Wyczekiwanie, sekunda mija po każdej następnej sekundzie, a ty słyszysz każdy swój oddech, mógłbyś teraz je wszystkie policzyć. Czy „coś” zrobisz? Czy będziesz nadal czekał, na „coś”?

Mówią ci, że nie jesteś wystarczający dobry. Media, radio, ogłoszenia i ta cała fala socjotechniki, to wszystko podąża za tobą, krok po kroku, spojrzenie po spojrzeniu. Czujesz oddech na plecach współczesnego cyfrowego matrixa? Błędne koło trwa dalej. Jak się ubrać? Co mówić? Co myśleć? Tak, cyfrowy matrix zadba o to i o ciebie, on wskaże ci drogę i poprowadzi ku przeciętności. Cyfrowy matrix żywi się przeciętnością, żeruje na miernocie, tworząc iluzję piękna wszechogarniającej miernoty.To miliony, setki milionów obywateli tej farmy, przekazywały władzę, paragraf po paragrafie, ustawa po ustawie, korupcja po korupcji, demoralizacja po kolejnej demoralizacji, jednostkom stojącym ponad prawem, jednostkom, które utworzyły konglomerat zła o zasięgu globalnym. To właśnie im zależy na kontroli, władzy i osiągnięciu pełni własności nad Ziemią. Sądzisz, że to fikcja? Poczekaj, „oni” przyjdą także po ciebie i twoje rodziny, a wówczas przekonasz się, że fikcja staje się faktem.

Przez te wszystkie dekady „Oni” odebrali większości populacji umiejętność samodzielnego myślenia, umiejętność wyciągania wniosków i bycia krytycznym. „Oni” powołali do istnienia cywilizację „żywych zombie”, cywilizację marionetek, których „Oni” są panami. Dziś odbierają siłą i podstępem narodom prawo do wolności i własności nad własnym ciałem. „Oni” przejmują władanie nad tym, co tworzy ciebie w sposób materialny i fizyczny. To nie jest farmakologia, ale proces przejęcia twojego ciała. Spodziewasz się czegoś więcej? Słusznie, to nie będzie koniec, dalej pozostanie odebranie ci twojej własności i wmówienie, że będzie ci z tym lepiej, że będziesz szczęśliwszy.

Jakże jest to piękna i doskonała droga ku pełnemu zniewoleniu ludzkości przy jednoczesnym okazywaniu uśmiechu na twarzy. „Oni” systematycznie i drobiazgowo realizują plan globalnego totalitaryzmu, przy którym Adolf Hitler i nazizm to żart. „Oni” przejęli kontrolę nad światową ekonomią, światowymi finansami, światową gospodarką, światową religią, mediami, technologią, rządami poszczególnych państw. „Oni” posiedli pełnię władzy, którą skierują przeciwko wolnym ludziom.

Truman Truman Show

Dodaj komentarz: