Kategorie
Społeczeństwo

Wstęp do krótkiej historii współczesnego świata, czyli kogo słucha PiS

WSTĘP DO KRÓTKIEJ HISTORII WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. CZYLI KOGO SŁUCHA PIS I KTO ZORGANIZOWAŁ WIOSNĘ ARABSKĄ, ORAZ PRÓBY PODBICIA TURCJI, WENEZUELI ORAZ BIAŁORUSI

„Zwyczaj wspierania przez Zakon zarówno „prawicy” jak i „lewicy” przetrwał do dziś. Okazuje się na przykład , że w roku 1984 Averell Harriman ( wtajemniczony w roku 1913 ) jest wieloletnim politykiem Partii Demokratycznej , podczas gdy George Bush (wtajemniczony w roku 1949) piastuje urząd wiceprezydenta z ramienia republikanów, będąc jednocześnie przywódcą tak zwanego „umiarkowanego” (w rzeczywistości skrajnego) skrzydła Partii Republikańskiej. W centrum znajduje się „niezależny” John Anderson, który tak naprawdę otrzymuje wsparcie od członków elity zakonu.

Manipulowanie „lewicą” i „prawicą” na froncie wewnętrznym jest powielane na arenie międzynarodowej, gdzie w dążeniu do syntezy jednego świata sztucznie konstruuje się i burzy „lewicowe” i „prawicowe” struktury polityczne.

Podręczniki uniwersyteckie przedstawiają wojnę i rewolucję jako mniejszym lub w większym stopniu przypadkowe rezultaty działania sprzecznych sił. Do załamania się negocjacji politycznych i przejścia do fizycznego konfliktu dochodzi, według autorów tych książek, po bohaterskich wysiłkach mających na celu uniknięcie wojny. Niestety, jest to bzdura. Wojna jest zawsze świadomym aktem twórczym konkretnych jednostek.

W zachodnich podręcznikach są także olbrzymie luki. Na przykład po II wojnie światowej trybunał powołany do zbadania nazistowskich zbrodni wojennych starannie cenzurował wszystkie materiały dowodzące wsparcia , jakiego Zachód udzielił Hitlerowi. W ten sam sposób w zachodnich podręcznikach dotyczących radzieckiego rozwoju gospodarczego nie znajdzie się wzmianki na temat gospodarczej i finansowej pomocy udzielonej rewolucji październikowej i późniejszego rozwoju ekonomicznego ZSSR przez zachodnie firmy i zachodnich banków.

Rewolucję ukazuje się zawsze jako spontaniczne wydarzenie skierowane przeciwko autokratycznie rządzonemu państwu, wywołane przez ludzi upośledzonych politycznie i ekonomicznie. W żadnym z zachodnich podręczników nie znajdziecie informacji o tym że rewolucja potrzebuje pieniędzy, a źródłem tych pieniędzy w wielu wypadkach była i jest Wall Street.

W rezultacie można stwierdzić, że uprawiana na Zachodnie historia jest w takim samym stopniu zniekształcona, ocenzurowana i w dużej mierze bezużyteczna jak historia hitlerowskich Niemiec, Związku Radzieckiego, czy komunistycznych Chin. Żadna zachodnia fundacja nie dofinansuje badań poświęconych niepopularnym i niepoprawnym zagadnieniom, niewielu zachodnich naukowców jest w stanie „przetrwać”, zagłębiając te teorie i nie ulega wątpliwości, że żadne duże wydawnictwo nie przyjmie chętnie tekstu odzwierciedlającego ten tok myślenia.

W istocie istnieje inna, w znacznej mierze nieudokumentowana wersja dziejów, opowiadająca zupełnie inną historię niż nasze ugrzecznione i okrojone podręczniki. Opowiada ona o świadomym doprowadzaniu do wojny, o celowym finansowaniu rewolucji zmierzającej do zmiany rządu i o wykorzystaniu konfliktów do zaprowadzenia Nowego Porządku Świata.

Wykażemy, że celem Zakonu jest stworzenie nowej syntezy, Nowego Porządku Świata, zgodnego z założeniami filozofii Hegla, w którym państwo jest absolutem, a jednostka może odnaleźć wolność jedynie w ślepym posłuszeństwie wobec tego państwa”

Antony C.Sutton Skull And Bones Tajemna Elita Ameryki (strony 149-150)

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: