Kategorie
Społeczeństwo

Papież Franciszek nawołuje, by narody oddały władzę ONZ

W swojej ostatniej encyklice Fratelli Tutti (Bracia Wszyscy) papież Franciszek apeluje do narodów świata o przekazanie władzy Organizacji Narodów Zjednoczonych, która, jak mówi Franciszek, doprowadzi nas wszystkich do Nowego Porządku Świata (NWO – New World Order).

Ponieważ globalizmowi udało się już osłabić siłę poszczególnych państw narodowych poprzez transnarodowość ich sektorów gospodarczych i finansowych, nadszedł czas, aby ugruntować system globalnego zarządzania, którego nigdy nie można cofnąć, twierdzi Franciszek.

„W tej sytuacji konieczne jest opracowanie silniejszych i skuteczniej zorganizowanych instytucji międzynarodowych, z funkcjonariuszami, którzy są sprawiedliwie mianowani na podstawie porozumień między rządami państw i uprawnieni do nakładania sankcji” – pisze.

Wzywając do „jakiejś formy światowego autorytetu regulowanego przez prawo”, Franciszek wyjaśnia, że ​​taki autorytet „powinien przynajmniej promować bardziej efektywne organizacje światowe, wyposażone w moc zapewnienia globalnego dobra wspólnego, eliminacji głodu i ubóstwa oraz pewna obrona podstawowych praw człowieka”.

Papież podkreśla, że ​​najlepszym i najbardziej odpowiednim kandydatem jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, której Franciszek jest znanym sojusznikiem. Jego poparcie dla globalnego ocieplenia, otwartych granic, równości i pokoju przyniosło Franciszkowi wiele pochwał ze strony ONZ, która w przeszłości oświadczyła, że Franciszek „przyczynia się do osiągnięcia wielu celów”.

Jednak według Franciszka ONZ nie jest obecnie wystarczająco silna, aby rządzić światem pełnymi możliwościami. Mówi, że należy ją w pełni zreformować, „aby koncepcja rodziny narodów nabrała prawdziwych rozmiarów”, cytując tekst jego poprzednika, papieża Benedykta XVI.

Franciszek: Narody potrzebują „prawnych ograniczeń”, aby nie stały się zbyt potężne indywidualnie

Jedynym sposobem, aby dać ONZ zęby, których zdaniem Franciszka potrzebuje do rządzenia światem, jest nałożenie „jasnych prawnych granic” na wszystkie poszczególne narody – co oznacza pozbawienie ich suwerenności. Uniemożliwi to którekolwiek z nich zdobycie zbyt dużej władzy, co według Franciszka mogłoby skutkować „narzuceniami kulturowymi lub ograniczeniem podstawowych swobód słabszych narodów na podstawie różnic ideologicznych”.

W celu urzeczywistnienia „powszechnego braterstwa” Franciszek chce, aby „rządy prawa” zostały ujednolicone wśród wszystkich narodów na podstawie „sprawiedliwości” i „kanału pokoju”, który, jak mówi, jest „podstawowym warunkiem” NWO.

„Istnieje potrzeba zapobieżenia delegitymizacji tej Organizacji, ponieważ jej problemy i niedociągnięcia można wspólnie rozwiązać” – cytuje papież, mówiąc o ONZ.

„Siedemdziesiąt pięć lat od powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych i doświadczenia pierwszych dwudziestu lat tego tysiąclecia pokazały, że pełne stosowanie norm międzynarodowych okazuje się naprawdę skuteczne, a nieprzestrzeganie ich jest szkodliwe”.

Przykro czytać, że przedstawiciel tak popularnej w Polsce religii katolickiej, chce oddać państwa w ręce ONZ. ONZ to przestępcza organizacja, która powinna być zlikwidowana.

Przypomnę, że WHO jest organem podległym pod ONZ. Czyli możemy powiedzieć, że akcję koronawirusową zorganizowało ONZ.

Tylu ekspertów wypowiada się o minimalnej szkodliwości korony, o bezsensowności zamykania gospodarek państw (lockdawn) o bezsensownym przymusie noszenia masek, o niebezpiecznym i możliwym przymusie szczepień. To wszystko popiera WHO, ONZ, a papież Franciszek namawia do oddania władzy nad narodami ONZ.

Ten człowiek mieni się za przedstawiciela Chrystusa o prawidłowym imieniu Jeszu na ziemi.

Wstyd panie Franciszku.

Jest pan przedstawicielem chyba szatana, jeżeli nawołuje pan do oddania narodów pod bezpośrednie rządy ONZ.

Przypomnę, że głównym zadaniem ONZ jest wdrożenie niewolniczego i przestępczego systemu NWO, czyli jedno państwo, jeden rząd, jedno wojsko, jeden system pieniężny.

Robert Brzoza

źródło: naturalnews.com

Dodaj komentarz: