Kategorie
Społeczeństwo

Globalne plany na przyszłość ludzkości

WSTĘP „WOLNYCH MEDIÓW”

Poniższych informacji nie da się potwierdzić, ani zaprzeczyć, ale są one zbieżne z planami Światowego Forum Ekonomicznego zwanymi „Wielkim Resetem” i istnieje prawdopodobieństwo, że przecieki od polityków mogą być wiarygodne. Politycy ci ryzykują własnym życiem ujawniając te plany, dlatego nie należy żądać podawania ich imion i nazwisk, albo z tego powodu hejtować i wyśmiewać. Zastanów się – jak Ty zachowasz się na ich miejscu w podobnej sytuacji? Jeśli to nie „fejk” należy im dziękować, bo są to informacje, które trzeba znać „na wszelki wypadek”, bo mogą okazać się prawdą. Nie da się wykluczyć, że może to być kontrolowany wyciek w celu przyzwyczajania ludzi do akceptacji „Wielkiego Resetu” (patrz „Okno Overtona”). Polskie władze również przygotowują ośrodki koncentracyjne dla osób, które nie poddadzą się szantażowi „Wielkiego Resetu” (o tym w „Dodatku” na samym końcu). Przeczytajmy je na spokojnie…

WIADOMOŚĆ OD RYSZARDA OPARY

Pandemia COVID-19, będzie funkcjonować na całym świecie, kolejnymi falami, potem pojawią się kolejne mutacje koronawirusa – nazwane Covid-21/22 – i dalej następne. Wszystko – w określonym celu – dla dobra i przyszłości ludzkości. Ostatnio miewam ciągle – koszmarne sny, przywidzenia, które w sumie obracają się wokół moich „czarnych myśli” na temat przyszłości ludzkości. Większość czasu zastanawiam się nad obecnymi problemami związanymi z pPandemią COVID-19 i niestety… w moich przewidywaniach – przyszłość ludzkości wygląda bardzo źle. Fatalnie. Szybkimi krokami, zbliża się koniec naszej cywilizacji.

Wczoraj otrzymałem maila od mojego znajomego na temat planowanej (i właściwie realizowanej już przez światowe rządy) globalnej akcji przejęcia totalnej kontroli nad ludzkością. Wszystkie działania oczywiście „pod płaszczykiem i dla dobra ludzkości”. Bardzo intrygującą rzeczą dla mnie jest fakt, że ten przypadkowy mail potwierdza dokładnie wszystkie moje najgorsze senne i koszmarne obawy. Wszystkie informacje pochodzą od pana XY (zapewne nie można zdradzić jego imienia i nazwiska dla jego bezpieczeństwa – przypis WM), który jest posłem i członkiem rozmaitych komisji parlamentarnych rządu Kanady, a więc, bierze udział w planowaniu przyszłości dla tego kraju. Pan XY i paru jego kolegów są bardzo zbulwersowani treścią dyskusji i planów rządowych na przyszłość, dlatego zdecydowali się „po cichu” przekazać poniższe informacje do wiadomości możliwie szerokiej opinii publicznej.

Nie mogę zagwarantować, że proponowane plany i rozwiązania Rządu Kanady są całkowicie oraz zgodne z prawdą, ale ich treść, choć absolutnie niewyobrażalna, jest wprost porażająca. W związku z tym, co obserwuję w Australii, USA, Unii Europejskiej (i w innych krajach świata), większość wydaje mi się być nieprawdopodobnie całkiem prawdopodobna. Uważam, że warto, powinniśmy o tym wszystkim wiedzieć, aby przygotować się na najgorsze oraz zacząć budować siłę i jedność, i możliwie najszybciej rozpocząć walkę o przyszłość. Musimy być silni i zjednoczeni, ale wpierw musimy zdawać sobie sprawę z olbrzymich zagrożeń.

Pan XY przekazuje wiele informacji, do których dodaję krótkie wnioski będące rezultatem moich przemyśleń. Informacje te pochodzą z wewnętrznych kręgów rządu kanadyjskiego, potwierdzając wszystkie moje/nasze najgorsze obawy.

Rząd Kanady, jak i krajów zaprzyjaźnionych, planuje wykorzystać oszustwo, pandemię COVID-19, jako pretekst do całkowitego zniszczenia gospodarki krajowej i światowej oraz docelowo zablokowania działalności wszystkich ludzi na świecie w celu przejęcia kontroli.

Pandemia COVID-19, będzie funkcjonować na całym świecie kolejnymi falami – pojawią się nowe mutacje koronawirusa, którym będą nadawane nazwy np. COVID-21 itd., aż do skutku… Wiadomo: „cel uświęca środki”. Wszystko w określonym celu – dla dobra i przyszłości ludzkości.

W najbliższym czasie pojawią się na rynku znakomite, wspaniałe szczepionki, ale to będzie początek drugiego aktu dramatu pandemicznego.

Wiadomo też, że na świecie, rośnie powoli opozycja przeciwko pandemii, przeciwko testom stosowanym do wykrycia wirusa, przeciwko proponowanym szczepionkom, rozmaitym ograniczeniom, zakazom. Ludzie kochają wolność, więc ludzkość się buntuje. Ale realia są inne: cała władza i przyszłość jest w rękach tzw. „elit ludzkości” i to „elity” będą decydować o wszystkich sprawach przyszłości świata.

Na początek będą eliminowani (izolowani) ludzie, którzy nie zaakceptują szczepionek. Plany na przyszłość, przewidują m.in. konfiskatę całego ich prywatnego majątku, wszystkich zasobów i własności obywateli w zamian za gwarantowany dochód podstawowy – zasiłek ze strony państwa. Np. dla wszystkich Kanadyjczyków planuje się program umorzenia długów. Głównym podstawowym warunkiem jest wyrażenie zgody na szczepionkę przeciwko wirusowi COVID-19. Każdy będzie musiał brać taką szczepionkę co rok. Będzie darmowa (może zawierać identyfikator – „konia trojańskiego” – który pozwoli na zdalną, całkowitą i ciągłą kontrolę procesów życiowych zaszczepionej osoby, coś jak biblijne „znamię bestii” – przypis WM).

Osoby, które odmówią, zostaną uznane za „zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego” i natychmiast przeniesione do izolatek (w Kanadzie już rozpoczęto budowę obozów izolacyjnych, czyli koncentracyjnych – przypis WM).

Osoby, które znajdą się w tych placówkach, otrzymają w dniu przyjęcia dwie alternatywne „propozycje nie do odrzucenia” do wyboru, a więc:

– zgadzają się na szczepionkę, uczestniczą w programie umorzenia długów i zostają zwolnieni;

lub

– będą przebywać na czas nieokreślony w obozie izolacyjnym sklasyfikowani jako poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. W międzyczasie rząd skonfiskuje cały ich majątek!!!

Wszystko zgodnie z prawem – dla dobra publicznego.

Plany te nie dotyczą tylko Kanady, w rzeczywistości większość narodów będzie miała podobne „mapy drogowe i programy na przyszłość”. Wszystko pod kontrolą światowych instytucji.

INFORMACJE NADESŁANE Z MAILA LPC_LEAKER@PROTONMAIL.COM

Chcemy przekazać państwu – kilka bardzo ważnych informacji. Jesteśmy członkami Partii Liberalnej Kanady. Zasiadamy też w kilku komisjach Rządu Kanady. Informacje, które dostarczamy, pochodzą z Komitetu Planowania Strategicznego (KPS), którym kieruje PMO (Prime Minister Office – Biuro Premiera Kanady). Musimy zacząć od stwierdzenia, że jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego co się u nas w kraju dzieje. Uważamy że, jako Kanadyjczycy (oraz jako rodzice), którzy chcą lepszej przyszłości dla naszych, ale także innych dzieci – musimy o tych sprawach poinformować innych. Nie jesteśmy osamotnieni – 30% członków komitetu KPS, jest niezadowolonych z kierunku, w którym zmierza Kanada. Nasze opinie zostały i są nadal ignorowane. KPS – pod nadzorem PMO planuje wprowadzać nowe prawa, przepisy i obowiązki, wszystko w kierunku osiągnięcia swoich, niewłaściwych dla Kanady celów.

Biuro POM, dało nam również wyraźnie do zrozumienia, że nic i nikt nie jest w stanie oraz nie powstrzyma obecnych planów rozwoju Kanady, zgodnie z przedstawianymi propozycjami.

Oto główne założenia, wytyczne i cele zostały określone przez liderów komisji i biura (PMO):

1. Faza dodatkowych ograniczeń „lockdown” będzie odbywć się w sposób ciągły, zaczynając od głównych miast, obszarów metropolitalnych i na zewnątrz. Przewidywany termin: listopad 2020 r.

2. Rozpoczęcie przejęcia i budowy obiektów/obozów izolacyjnych – w każdej prowincji Kanady, szczególnie w stanach i na terenach mniej zaludnionych. Termin – do grudnia 2020 r.

3. Codzienna ilość nowych przypadków COVID-19, musi przekroczyć możliwości testowania – wskazany jest też, ciągły wzrost liczby zgonów związanych z COVID. Termin koniec 2020 r.

4. Całkowita i kolejna blokada kraju (bardziej surowa niż ograniczenia pierwszej i drugiej fali). Przewidywany termin realizacji: koniec grudnia 2020 – początek stycznia 2021.

5. Reforma i rozszerzenie programu dla bezrobotnych (docelowo wszystkich obywateli) – w celu przejścia do Programu Powszechnego Dochodu Podstawowego (PPDP). Przewidywany termin – I kwartał 2021 r.

5a. Plan przejścia większości ludzi do Powszechnego Programu Dochodu Podstawowego. (PPDP) Większość ludzi – bezrobotni na PPDP. Planowany termin połowa drugiego kwartału 2021 r.

6. Przewidywana mutacja COVID-19 (określanym jako COVID-21); koinfekcja wtórnym wirusem prowadząca do trzeciej fali, o znacznie wyższej śmiertelności i dużo wyższym wskaźniku zakażeń. Przewidywany termin – do lutego 2021 r.

7. Codzienny wzrost nowych przypadków hospitalizacji z powodu C-19/C-21 i zgonów związanych z tymi wirusami przekroczą możliwości placówek medycznych. Przewidywany I/II kwartał 2021 r.

8. Zastosowanie nowych, rozszerzonych ograniczeń/blokowania (określane jako trzecia blokada). Nałożone zostaną pełne ograniczenia w podróżowaniu (w tym między prowincjami i miastami). Przewidywany termin – II kwartał 2021 r.

9. Zaplanowanie różnych awarii łańcucha dostaw towarów na rynek spożywczy, np. niedobory zapasów, duża niestabilność gospodarcza. Przewidywany koniec drugiego kwartału 2021 r.

10. Rozmieszczenie służb wojskowych, w głównych obszarach metropolitalnych oraz na wszystkich głównych drogach – w celu ustanowienia punktów kontroli podróży. Ograniczy to podróż i ruch. Organizacja koniecznego wsparcia logistycznego w całym państwie. Termin – III kwartał 2021 r.

Oto główne 10 założeń i cele planu.

Członkowie Komitetu Planowania Strategicznego zostali też poproszeni o zaprojektowanie skutecznego sposobu przemiany mentalności Kanadyjczyków, tak – aby sprostać tym wyzwaniom oraz bezprecedensowym przedsięwzięciom gospodarczym. Propozycja/Projekt – taki, który zmieni oblicze Kanady i na zawsze zmieni życie Kanadyjczyków.

Inne podstawowe (ogólnie główne założenia) to eliminacja obecnego upadku gospodarczego kraju – poprzez eliminację zadłużenia obywateli – jak i państwa (rozmaitymi sposobami) oraz jednocześnie eliminacja własności prywatnej (plany te przedstawiono na stronie Światowego Forum Ekonomicznego – przypis WM).

Poinformowano nas więc, że aby zrównoważyć ekonomię kraju i to, co było w istocie rezultatem załamania gospodarczego w skali międzynarodowej, rząd federalny Kanady zamierza zaoferować wszystkim obywatelom – Kanadyjczykom – całkowite umorzenie wszystkich długów. Ma to działać w następujący sposób: rząd federalny zaproponuje wyeliminowanie wszystkich osobistych długów (kredytów hipotecznych, pożyczek, kart kredytowych itp.), które zostaną przekazane Kanadzie przez MFW w ramach programu znanego jako World Debt Reset (czyli „resetowanie” – umorzenie wszystkich długów światowych) z podpisem prezesa i zarządu MFW. Ale… w zamian za zaakceptowanie tego całkowitego umorzenia długów, każdy człowiek i firma straciłaby na zawsze własność wszelkich dóbr i aktywów.

Osoba ta musi również, równolegle zgodzić się na wzięcie udziału w programie szczepień, zgodnie z harmonogramem WHO, przeciwko COVID-19 i COVID-21, który zapewniłby jej nieograniczone podróżowanie po kraju i świecie oraz nieograniczone „dobre” życie nawet przy pełnej blokadzie (np. poprzez użycie identyfikatora ze zdjęciem zwanego kanadyjskim HealthPass – przypis RO).

Członkowie komitetu zapytali, kto stanie się właścicielem skonfiskowanego majątku i aktywów w takim scenariuszu i co stanie się z pożyczkodawcami lub instytucjami finansowymi? Odpowiedź była prosta: „Program MFW – World Debt Reset zajmie się wszystkimi szczegółami”. Krótko mówiąc MWF przejmie wszystkie długi i zobowiązania Kanady.

Kilku członków komisji zapytało również: a co stanie się z osobami, które odmówią udziału – w programie World Debt Reset i odmówią harmonogramu szczepień i nie będą mieli HealthPass? Odpowiedź, którą otrzymaliśmy, była bardzo niepokojąca. Stwierdzono autorytatywnie: wszyscy ci obywatele będą uznani jako „RYZYKO BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO”!

Przekazano nam, też, że mając do dyspozycji wszystkie medialne narzędzia masowego przekazu – naszym nadrzędnym zdaniem i obowiązkiem jest „służyć dla dobra obywateli Kanady”, czyli przygotować i pomóc wprowadzić w życie ww. plany, gwarantujące, że takie zjawisko, już nigdy w Kanadzie się nie wydarzy. Podkreślono, że udział w tym przedsięwzięciu leży w interesie całego Państwa jak i wszystkich obywateli.

Mimo takich propozycji liderów KPS i PMO kilku członków komitetu (w tym ja) uporczywie pytało o losy obywateli przeciwnych proponowanym zmianom. Ostateczna odpowiedź była dla nas przerażająca. Poinformowano nas, że ich zdaniem absolutna większość obywateli, Kanadyjczyków wyrazi zgodę na obowiązkowe szczepionki, przejdzie do programu umorzenia długów i proponowanych płatności państwa PPDP będą sobie dobrze i spokojnie żyli. Natomiast obywatele (będzie ich niewielu), którzy będą na tyle głupi, że odmówią wykonania wszystkich zaleceń rządu, zostaną uznani jako „zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego”. Będą początkowo żyć w samoizolacji zgodnie z ograniczeniami „lockdown” na czas nieokreślony. Ci obywatele nie będą otrzymywać zasiłków PPDP. Kiedy tylko powstaną obozy izolacyjne, w krótkim czasie zostaną ONI przeniesieni do izolatek.

Podczas pobytu w Obozach Izolacji – zawsze będą mieć do dyspozycji dwie możliwości:

1. Mogą wyrazić zgodę na harmonogram szczepienny oraz uczestnictwo w programie umorzenia długów – wtedy natychmiast zostaną zwolnieni. Jeżeli nie…

2. Będą przebywać na czas nieokreślony w izolatce (czyli mogą być więzieni nawet do śmierci – przypis WM).

Państwo skonfiskuje cały ich majątek, ponieważ zgodnie z prawem będą sklasyfikowani jako przestępcy stanowiący zagrożenie dla zdrowia publicznego i obywateli państwa.

Dalsza dyskusja z liderami Komitetu Planowanie Strategicznego i Biura Premiera była już w ogóle niemożliwa. Większość członków Komisji zaniemówiła; propozycje Rządu przekroczyły wszelkie ich najgorsze możliwie oczekiwania. Liderzy biura Premiera Kanady, zapowiedzieli krótko, że cały program będzie natychmiast realizowany, bez względu na to: kto się z nim zgadza, kto nie.

PODSUMOWANIE RYSZARDA OPARY

Oczywiście cała ta afera XXI wieku nie dotyczy tylko Kanady, ale w rzeczywistości większość krajów świata, będzie miała podobne strategie i programy walki z pandemią COVID-19/COVID-21. Taka jest obecna rzeczywistość – taka jest przyszłość ludzkości.

Wszystko to co przedstawiłem powyżej – wygląda naprawdę jak koszmarny sen. To nie może być prawdą!!! A może – to rzeczywiście był tylko sen – koszmarny sen… Na wszelki jednak wypadek, uprzejmie proszę skopiować sobie jakoś, gdzieś ten artykuł. Obawiam się, że niedługo artykuł (mój sen) może zniknąć ze stron portalu Neon24.pl, tak jak i portal, który może zostać całkowicie zamknięty…

Pozdrawiam wszystkich serdecznie.

SUPLEMENT OD „WOLNYCH MEDIÓW”

Uwaga! Takie ośrodki internowania, o których mowa wycieku kanadyjskim, powstają w Polsce. W sierpniu Miro Wilewski poinformował, że od wielu miesięcy trwa przebudowa szpitali. Na porodówce w Krakowie utworzono izolatkę z metalowymi drzwiami bez klamek od wewnątrz. Pacjent osadzony na takim oddziale nie może z niego samodzielnie wyjść (bez otwarcia drzwi przez osobę z zewnątrz). To oznacza, że polski rząd również przygotowuje się do więzienia nieposłusznych obywateli odmawiających „współpracy”. Nie zamierzam „współpracować”, więc może się zdarzyć, że aresztowany przez „policję medyczną” a nasz portal może nagle zniknąć lub zostać przejęty przez władze.

Niedawno podobne informacje jak Kanadyjczycy ujawniła aktorka Viola Kołakowska na „Instagramie”:

„Wszyscy wiemy, że ludzie się boją, ale to już nie jest strach, ludzie są totalnymi idiotami. Przepraszam, ludzie są po prostu totalnie bezmyślnymi istotami. To, że w tym wszystkim rodzi się agresja w ludziach, to jest niebywale. Bardzo dużo psychopatii się ujawnia.”

„Chcę wam tylko uświadomić, że to samo działo się w czasie wojny, kiedy wywozili ludzi do Auschwitz, kiedy wywozili ich do obozów. Kiedy wchodzili do komory, głęboko wierzyli w to, że to jest dla ich dobra. Że oto panowie w mundurach dbają o nich. Wchodząc do komory, myśleli, że wchodzą do łaźni, gdzie mają się umyć i z niej wyjdą, czekały na nich ręczniczki. I co się stało? I stało się to, co się stało i dzieje się obecnie to samo tylko w innych okolicznościach. W wygodniejszych, łatwiejszych czasach, gdzie przywykliśmy i przyzwyczailiśmy się do super wygód.”

„Nie to tylko w filmach się zdarza, to naprawdę nie może się zdarzyć. Przecież to już było, przecież przetrwaliśmy, wojnę mamy za sobą. Nie, nie, to już nas nie dotyczy. Obudźcie się, to właśnie nas dotyczy. To się właśnie dzieje i maski są małym elementem tej gry, ale mają one wam zaszkodzić, a nie pomóc. Już nie mówię o psychologicznym aspekcie i tym, żebyście się po prostu podporządkowywali”.

„Coś wam powiem, nie używając nazwisk. Jeden z najważniejszych polityków w tym kraju w rozmowie prywatnej powiedział jasno i wprost, że nie ma żadnej pandemii. Gdyby polski rząd nie stosował się do wytycznych, które zostały mu z góry narzucone, gdyby nie stosował się do wytycznych rządu światowego, mielibyśmy tutaj już Białoruś albo Syrię. Byłaby wojna”.

„Mówiłam, że chodzi o grubszą sprawę. Mówiłam, że nie chodzi o żadnego wirusa, że to jest przykrywka do czegoś, do grubej sprawy która się odbywa. Do tak zwanego światowego resetu finansowego”.

„Liczby zostały bardzo pięknie zmanipulowane przez media. Równanie można rozłożyć na różne liczby i za każdym razem będzie to robiło inne wrażenie, mimo że wynik jest taki sam. Została wam zinterpretowana wersja taka, która ma na was zadziałać drastycznie”.

„Możecie się już trochę wyluzować i zdjąć maseczki. Nie wiem, czy zauważyliście, ale niektórzy politycy podczas wystąpień, kiedy pokazują się publicznie, to widzicie ich bez maseczek, po prostu ich nie zakładają. Zróbcie to samo”.

Po atakach i hejcie internautów oraz dziennikarzy, którzy próbują zrobić z niej wariatkę, wyjaśniła dodatkowo, nawiązując do Holokaustu z czasów III Rzeszy, że została źle zrozumiana, bo nie miała na myśli samego nakazu noszenia maseczek, ale całokształt sytuacji:

„Sytuacja będzie coraz bardziej dramatyczna. Zobaczycie, jak zacznie przypominać tamten czas, mam nadzieję, że nie 1:1. Nie czepiajmy się słów, zrozummy kontekst”.

Autorstwo: dr Ryszard Opara
Źródła: NEon24.plNczas.com
Uzupełnienia: WolneMedia.net

za: https://wolnemedia.net/globalne-plany-na-przyszlosc-ludzkosci/?fbclid=IwAR3DdIEwPCpfMUdF3t-b2j5jn2W7aunoZzd4hwH6eEIOBkLiHldY4LTwRhw

Dodaj komentarz: