Kategorie
Społeczeństwo

Fanatyzm człowieka

Żadne słowo samo w sobie nie jest groźne, groźny jest natomiast fanatyzm człowieka, któremu wpojono znaczenie danego wyrazu w procesie edukacji (reedukacja), czyli uśrednienia umysłowego użytecznego dla konstruktorów danej iluzji obozowej, postrzeganej błędnie jako odpowiednik życia.

Autorytet nie nauczy słowa – odpowiedzialności, ale strachu przed oceną zmuszającą do danych zachowań i ustalonych w procesie reedukacji odpowiedzi, przez co prawda ulega dekonstrukcji, zmierzając wprost do wyuczonego kłamstwa nagradzanego fetyszem oceny, tytuły i pieniądza (reedukator, który nie tylko uległ reedukacji, ale kontynuuje jej proces).

Poprzez odpowiednie warunki bytowe słowo staje się czarem opętania i amoku, rzuconym na bierną lub buntującą się istotę, która przez brak logiki, zmuszana jest do przyjęcia odpowiednich postaw emocjonalnych, kształtujących przez kłamstwo iluzje środowiskowe.

Tak działa każdy alfabet – kod i czar, odbiegający od formy pradawnego obiecadła, wymuszającego zachowanie oparte na odpowiedzialności i moralności prawa naturalnego. Brak odpowiedzialności za słowa (obiecadło) rodzi przez strach -kłamstwo społeczne, religijne i polityczne (abecadło), a to z kolei tworzy teatr życia i sztukę królewską, zwaną hierarchią kultu – cywilizacji masońskiej. Szkoła jest formą brudnej i brutalnej wojny psychologicznej, która za pomocą dekonstrukcji usuwa wzorce tożsamości pierwotnej (wiedza genetyczna), zaufania, prawdy i samostanowienia, prowadząc do manipulacji i konkretnych urazów psychicznych, kreując z człowieka niewolnika o ustalonych marzeniach i pragnieniach zbudowanych na chęci posiadania kolejnych form fetyszowych, czyniących z życia wieloetapową grę strategiczną. Wszystko to wciska człowieka w schemat teatralnych pojęć i zachowań hodowlanych, w której młody niewolnik zanim zada pytanie lub udzieli odpowiedzi przysięga wierność hierarchii, przez gest symboliczny, stojący w opozycji do zasad równości i wolności, kreowanej na bazie prawa naturalnego.

System autorytarny będący kopią systemu mistrzowskiego, jest formą wyścigu szczurów osadzonego na rekomendowanej wiedzy, zmuszającej do kłamstwa dostosowanego do stopnia wtajemniczenia. Tak, otaczający nas świat jest gigantyczną lożą wyznaniową, która kultywuje kult życia, płodności, śmierci i elitarnych bogów.

Jeśli dziecko będzie podlegało indoktrynacji i przemocy psychiczno – chemicznej, nigdy nie wykształci normalnych cech jednostkowych i społecznych, będąc szczurem kreującym egocentryzm na bazie schematów sztuki kulturowej.

Truman Show

Dodaj komentarz: