Kategorie
Społeczeństwo

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie aborcji nieważne !!!

WYROK NIE MOŻE BYĆ OPUBLIKOWANY ! PO ULICACH CHODZĄ POŻYTECZNI IDIOCI !

Wygląda na to że cała ta hucpa z orzeczeniem TK jest kompromitacją PIS, KO i Lewicy.

Czy znacie ustawę z 30 listopada 2016 o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U.2019.2393) ? Jest tam taki fajny przepis art. 39 ust. 1 zgodnie z którym sędzia Trybunału jest wyłączony z udziału w rozpoznawaniu sprawy, jeżeli jest uczestnikiem postępowania lub pozostaje z uczestnikiem postępowania w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może oddziaływać na jego prawa i obowiązki.

Czy wiecie że w składzie orzekającym wyrok z dnia 22.10.2020 roku w sprawie sygn.akt K 1/20 była Krystyna Pawłowicz. Ta sama Krystyna Pawłowicz była wnioskodawcą jaki trzy lata temu złożył wniosek do TK 0 zbadanie zgodności art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, ze zm.) z art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: