Kategorie
Technologie

Memento Mori

Pierwszego stycznia minęła kolejna rocznica Wielkiej Zimy. Przypomnę, w ostatnich dniach grudnia 1978 roku Polska została zasypana śniegiem. Zaspy sięgały kilku metrów. Do tego doszedł mróz i od 01.01.1979 roku cały kraj został sparaliżowany, ogłoszono stan klęski żywiołowej. Słaby ekonomiczny PRL został dobity, co doprowadziło do wybuchu społecznego, masowych protestów w 1980 roku. Przypominam po raz kolejny tamte wydarzenia z kilku powodów. Pierwszy , Polacy nie zdawali sobie sprawy z tego że padli ofiarą broni geofizycznej. To jedno z pierwszych, o ile nie pierwsze użycie takiej broni przeciwko państwu i społeczeństwu. Po drugie, co dla wielu będzie szokiem, tej broni użyli przeciwko Polakom Amerykanie i Sowieci, co jest jednym z twardych dowodów , że zimna wojna była fikcją , MATRIXEM wykreowanym przez tajne zakony i loże zachodu. Po trzecie, Wielka Zima w Polsce to jeden z elementów projektu realizowanego w latach 1977-1986 jaki ma ścisły związek z tym co obecnie dzieje się na świecie. Po czwarte Wielka Zima w Polsce to także pierwszy przypadek gdy broni geofizycznej użyto po to by zdruzgotać gospodarkę i wywołać niepokoje społeczne. Pisałem o tym, że zachód zdecydował się rozebrać blok wschodni i robił to finezyjnie, rękoma tych samych ludzi którzy wcześniej pomogli ustanowić dyktaturę proletariatu miast i wsi.

Broń geofizyczną zachód wykorzystał potem do wywołania susz, powodzi, pogodowych anomalii przed Wiosną Arabską, by jak w 1979 roku w Polsce podkręcić nastroje społeczne, by łatwiej obalić silnych przywódców państw tego regionu. Tę samą metodę zbrodniarze stosują od lat wobec Iranu, przez kilka lat nie spadła tam bowiem kropla deszczu. Teraz HAARP jest używany do rozmrażania Grenlandii, Syberii i Antarktyki, nad biegun północny przesuwane są masy gorącego powietrza znad Afryki. Instalacje HAARP pomagają dziś przepychać smog i zawiesinę z miast Europy Zachodniej nad Europę Środkowo-Wschodnią oraz nad Rosję.

Najpierw tajne organizacje zachodu podbiły, od wewnątrz, Rosję Carską i Chiny, przeprowadzając w obu krajach rewolucje „komunistyczną” i stworzyły ZSSR i CHRL. W obu państwach wymordowano elitę, i jej miejsce zajęli namiestnicy, przede wszystkim Żydzi. Namiestnicy i dopuszczeni do udziału we władzy miejscowi, w wojsku, służbach, sądach i prokuraturze utrzymywali kolonie w ryzach. Kolonia dostarczała kolonizatorom tanich surowców, taniej siły roboczej. Z kolonii eksportowano na zachód najzdolniejszych i najbardziej inteligentnych z miejscowych, co jakiś czas wywołując fale emigracji, wyciskając choćby Polskę jak cytrynę. Ten drenaż trwa do dziś.

Oficerowie wojska, służb, milicji, sędziowie, prokuratorzy otrzymywali od właściciela procent od interesu, ukrywali przed społeczeństwem ten Matrix, czerpiąc z niego wielkie dochody i żyjąc ponad prawem, depcząc to prawo i Polaków. Dla wielu rodaków w kraju i za granicą stanie się w końcu zrozumiałe dlaczego znaleźli się za granicą i kto za tym stoi. Zrozumiałe się stanie także to dlaczego utrzymywani przez społeczeństwo wojskowi, ludzie służb razem z milicją, sędziami i prokuratorami napadali cyklicznie na tych którym podobno przysięgali bronić w ich interesie prawa, zdrowia i bezpieczeństwa ( 1945-1955, 1956, 1968, 1979, 1971, 1976, 1981 ). Za każdym razem kiedy ten system się chwiał , w swoim interesie, występowali wspólnie i w porozumieniu przeciwko narodowi. Może w końcu ci którzy przeczytają ten tekst zrozumieją dlaczego w sądach okrada się bezczelnie Polaków, masowo ustawia wyroki, skazuje niewinnych. Okupant nagradza każdą taką podłość premią i awansem, to osłabia i niszczy państwo od wewnątrz, albowiem wszystko można kupić w tym skorumpowanym bagnie. Bezczelnie zatem kłamali Kiszczak i Jaruzelski, stan wojenny był po to, by ta banda zbrodniarzy i kryminalistów zachowała wpływy i przywileje, by władza nie wróciła do narodu. Ten model MATRIXA funkcjonuje w naszym kraju do dziś, nic nie uległo zmianie po 1989 roku.

Jak psiałem wielokrotnie, tajnemu zakonowi amerykańskiej elity Skull And Bones , utworzonemu na Uniwersytecie w Yale w 1833 roku, udało się zdominować wspólne tajne organizacje elit zachodniego świata i przejąć kontrolę nad ZSSR i CHRL. W rzeczywistości od 1917 roku Rosja, a potem ZSSR i znowu Rosja były i są permanentnie kontrolowane przez Waszyngton. Nie może zatem dziwić, że jeżeli zachód prowadził badania nad czymś niebezpiecznym, to eksperymentował najpierw na podludziach z Europy Środkowo-Wschodniej lub na Chińczykach, a dopiero wtedy gdy technologia została opanowana, przenosił ja do siebie, by ją wykorzystać przeciwko swoim obywatelom i wolnym narodom. Radzieccy uczeni ściśle współpracowali z Amerykanami od 1917 roku, całkowicie im podlegając. Wszystko co wymyślono po 1945 roku na wschód od linii rozgraniczającej Berlin natychmiast trafiało do rąk tajnych organizacji zachodu. O tym że tak jest do dziś świadczy historia Lucjana Łągiewki , wynalazcy zderzaka amortyzującego energię ze zderzenia. Wynalazek ten ukradły Łągiewce Wojskowe Służby Informacyjne i wywiozły go do Izraela , a stamtąd trafił do rąk tych którym służą Żydzi , do brytyjskiej elity skupionej w organizacji GROUP. Tożsame z wynalazkiem Łągiewki rozwiązanie opatentował w 2020 roku w Anglii Prof. Malcolm Smith z Cambridge, który po zgłoszeniu pretensji przez Łągiewkę w 2010 opatentował ten wynalazek także w USA, Azji i Japonii.

Po 1945 roku Amerykanie ze Skull And Bones oraz Victor Rotschild przekazali ZSSR dokumentację oraz komponenty do produkcji broni jądrowej, potem łożyska kulkowe do produkcji rakiet samosterujących, czy w końcu tokarki numeryczne , by Sowieci mogli wyprodukować cichsze łodzie podwodne. Podrzucano te technologie „czerwonemu wrogowi”, by mógł nimi straszyć świat zachodu , by zachodnia elita mogła wyciągać od swoich obywateli gigantyczne pieniądze na „walkę z czerwonym”, na wyścig zbrojeń jaki sama wykreowała, a jakie to miliardy filtrowane były przez korporacje tej elity. Ta maszyna doskonale funkcjonowała przez dekady, udało się tej bandzie ogłupić narody zachodu, Rosjan, Chińczyków, Polaków. Duża w tym zasługa mediów, przede wszystkim Hollywood oraz kinematografii brytyjskiej które masowo produkowały i kolportowały książki i filmy o morderczej walce systemów i służb ( Bond ). Te filmy produkuje się zresztą do dziś, czego przykładem jest film „Zimna gra”( 2019 ), na którym przewracałem się ze śmiechu. Propaganda nie z tej Ziemi !! Ciemny lud to kupi.

Współpraca naukowców radzieckich i amerykańskich była przez cały okres zimnej wojny doskonała. Pod koniec lat 60-tych Sowieci odwdzięczyli się Amerykanom przekazując im bogatą wiedzę, jaką posiedli o promieniowaniu elektromagnetycznym, prowadząc w tym zakresie badania już od lat 50-tych ubiegłego wieku. To zapoczątkowało lawinę badań, uruchomiono wielkie programy i poszły za tym równie ogromne granty. W 1977 roku ZSSR i USA przystąpiły do decydujących prac nad stworzeniem technologii kontroli pogody, broni geofizycznej, mikrofalowej. Amerykańscy naukowcy zbudowali i dostarczyli do ZSSR, do miejscowości Gomel na obecnej Białorusi Wielki Magnes, zdolny generować pole magnetyczne 250 000 większe od ziemskiego pola magnetycznego. Magnes potrzebował dużych ilości energii, dlatego podłączono go bezpośrednio do Elektrowni w Czernobylu. W dniu 22 grudnia 1977 roku United Press International donosił o serii tajemniczych wyładowań atmosferycznych niedaleko New Jersey. Zjawiska te generowała instalacja ze stacji Gomel Wyjaśnieniem tych zjawisk zajęła się wtedy amerykańska korporacja Naval Research Laboratory – NRL, która za 10 lat, od roku 1987, stała się jedną z głównych sił w programie HAARP. Wiodącą postacią tego samego programu był i jest Ronald Zinurowicz Sagdiejew, bohater Związku Radzieckiego, wieloletni członek Akademii Nauk Związku Radzieckiego, wybitny fizyk plazmowy, obecnie profesor Uniwersytetu w Maryland , bliski kolega członków komisji Macierewicza. To nie kto inny jak Sagdiejew był jednym z prowadzących eksperyment z magnesem w latach 1977-1986 na stacji Gomel.

Po przeprowadzeniu ryzykownych 10-letnich badań, na bazie doświadczeń zdobytych podczas licznych eksperymentów, wybudowano po 1986 roku, już w USA, system wież GWEN oraz instalację HAARP na Alasce. Bliźniacza technologia powstała w ZSSR. .

Równolegle w latach 1978-1986 CIA prowadziła, w naszej części świata, także przy współpracy z naukowcami z ZSSR, operację Pique , której celem było wpływanie za pomocą mikrofal na zachowania i postawy pracowników elektrowni jądrowych w Europie Środkowo-Wschodniej, celem ewentualnego wywołania awarii w elektrowni jądrowej.

Cel osiągnięto, wywołano kontrolowany wyciek radioaktywny i utworzono badawczą strefę skażenia na terytorium ZSSR, Czechosłowacji, PRL, w celu zbadania skutków ewentualnego konfliktu nuklearnego. W tym projekcie duży udział miały korporacje farmaceutyczne jakie stworzyły i opatentowały szereg nowoczesnych leków dla osób dotkniętych chorobami wywołanymi przez szkodliwe promieniowanie. Jest dla mnie oczywiste, że wywołanie awarii w Fukushimie miało na celu otwarcie nowych rynków zbytu dla tych leków w Japonii, USA, Kanadzie, Australii oraz Azji Wschodniej. Nie można wykluczyć , że Fukushima miała skazić Chiny.

Dzięki testom na stacji Gomel , daleko od terytorium USA, Stany Zjednoczone stworzyły broń elektromagnetyczną ( mikrofalową ), geofizyczną, technologie na wypadek wojny jądrowej, jakie otworzyły ponadnarodowej elicie drzwi do budowy Nowego Porządku. To właśnie podczas tych eksperymentów rozpoczęto prace nad 5G. Bez nich nie można byłoby dziś zastraszać kolejnych państw i rządów, wymuszać realizację projektu budowy NWO. Czy ostatnie trzęsienia ziemi w Turcji i Chorwacji były dziełem przypadku, czy ostrzeżeniem dla państwa jakie nie poddadzą się procesowi destrukcji państwowości i depopulacji ?

Dla nas Polaków opisane wyżej wydarzenia powinny być alarmem, sygnałem ostrzegawczym. Jestem zdania, nie bezpodstawnie, że szkodliwe dla zdrowia i życia szczepionki będą testowane, jak od zawsze, najpierw na Polakach i innych narodach Europy Środkowo – Wschodniej. Mamy na to kolejny dowód, druga dawka szczepionki ma być podana dopiero po kilku miesiącach. To zapewne konieczne dla wnikliwej analizy skutków szczepienia.

“Keeler (1989) reports that the CIA had an Operation Pique that was designed to affect the mental attitudes and behavior of employees at nuclear power plants in communist Eastern Europe, implying some intent to cause a nuclear meltdown/holocaust. Given the bizarre and otherwise virtually inexplicable behavior of the employees who caused the nuclear disaster at Chernobyl in the Soviet Union in 1986 (Medvedev, 1991)3, it is possible that the USA’s Operation Pique may have had something to do with it. Propagation of microwaves has been very well studied and is very sophisticated, e.g., a two inch beam can be sent from a satellite, point to point, to a receiving dish on earth; and, it was reported in 1978, that the CIA had a program called Operation Pique, which included bouncing radio signals or microwaves off of the ionosphere to affect the mental functions of people in selected areas, including Eastern European nuclear installations”.

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: