Kategorie
"Teorie spiskowe"

Oko

Bardzo mnie dziwi to nieustanne kreowanie Billa Gatesa na sprawcę nieszczęść ludzkości. To naprawdę zabawne, że ludzie wierzą w takie bajki, że jeden człowiek tym wszystkim kręci i zamiata. Po raz kolejny wymienię najważniejsze rodziny tajnej organizacji elity amerykańskiej Skull And Bones : Aldrich, Buckley, Bush, Bundy, Cheney, Daniels, Davison, Dodge, Gates, Goodyear, Gould, Harriman, Kellog, Lord, Lovett, Luce, Phelps, Pilsbury, Rockefeller, Stimson, Taft, Vanderbilt, Weyerhauser, Whitney. Zwracam uwagę że do zakonu nie należy ani jeden Żyd. Przypomnę , że Jaruzelski odwiedził w Nowym Jorku Rockefellera, w jego prywatnym wieżowcu, a Gorbaczow składał raporty Harrimanowi.

Zakon posługuje się funduszami pod innymi nazwiskami : Ford, Morgan, Carnegie, Guggenheim. Żadna z tych rodzin nie należy do Zakonu, a Guggenheim to Żydzi powiązani z amerykańska organizacją żydowską. Cały majątek elity, od początku XX wieku, był sukcesywnie przenoszony do Fundacji. Od 1917 roku elita zaczęła znikać , wystawiła na pierwszy plan Żydów, którym powierzono, co oczywiste, te pierwszoplanowe role. KONFERANSJEREM organizacji jest Bill Gates. To taka zabawa, coś w stylu “nie mamy waszych płaszczy i co nam zrobicie” ?

Amerykańscy Żydzi ściśle współpracują ze Skull And Bones, pomnażają im majątki, pilnują interesu. Ze względu na posiadaną wiedzę zajmują się projektowaniem, realizowaniem i wdrażaniem projektów o różnej skali , od lokalnych, po globalne. Żydzi mają USA swoją organizację. Należą do niej Żydzi przybyli z Hiszpanii i Portugalii , właściciele banków komercyjnych, osiedli przede wszystkim w Nowej Anglii ( nazwali siebie Żydami Sefadryjskimi ), Żydzi z Niemiec, właściciele banków inwestycyjnych ( Schiff, Warburg, Sachs, Seligman, Belmont, Speyer, Kuhn, Loebe, Goldman, Baruch ) oraz wyniesiona w USA do klasy średniej biedota żydowska, przede wszystkim ze wschodu, nazwaną Żydami Aszkenazyjskimi. Jak sami widzicie są trzy poziomy tej struktury, kabaliści najwyżej, ateiści najniżej.

Drugą, pod względem wpływów na świecie jest organizacja elity brytyjskiej, działająca od XIV wieku GROUP. W niej także nie ma żadnego Żyda, należą do niej członkowie rodziny królewskiej, arystokraci, szlachta ( Lordowie ). Żydzi europejscy mają także swoją organizację skupioną wokół rodziny Rotschild w Londynie. Należą do niej wpływowi Żydzi z całego kontynentu.

Środowiska żydowskie, dzięki swoim wpływom, wytargowały powierzenie im przez elity Europy Zachodniej i USA namiestnictwa nad podbitymi w 1917 roku Rosją, w 1949 Chinami i 1945 Polską. Żydzi w Polsce kontrolują całe wojsko, wszystkie służby specjalne, wszystkie sądy, policje, wolne zawody, sądy dyscyplinarne, TK, SN, medycynę, media, kontrolują prowadzenie przez Polaków działalności gospodarczej.

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: