Kategorie
Zdrowie

Krajowy konsultant ds chorób zakaźnych to stanowisko polityczne?

Krajowy konsultant ds spraw chorób zakaźnych czy to stanowisko polityczne? TAK !!!

A więc Pan Horban jest człowiekiem partii, działa w interesie polityków, jakby miał odmienne zdanie od Morawieckiego mógłby zostać odwołany 🙂

Czy taka zależność powoduje wiarygodność człowieka na tym stanowisku…???

Czy minister zdrowia może odwołać konsultanta krajowego ze stanowiska? Zajrzeliśmy do przepisów – odpowiedź jest twierdząca. „Właściwy organ powołuje w miejsce dotychczasowego konsultanta krajowego albo w miejsce dotychczasowego konsultanta wojewódzkiego, odpowiedniego konsultanta, jeżeli:

1) dotychczasowy konsultant złożył rezygnację z pełnionej funkcji;

2) w ocenie tego organu, dotychczasowy konsultant nie realizuje powierzonych mu zadań i uprawnień lub zaistniały okoliczności uniemożliwiające ich dalsze wykonywanie” – czytamy z odpowiednim ministerialnym rozporządzeniu.

Cytowany w dokumencie „właściwy organ” – to w tym wypadku Minister Zdrowia.

źródło:
https://www.termedia.pl/mz/Czy-profesor-Horban-utrzyma-stanowisko,14648.html

Dodaj komentarz: