Kategorie
covid-19

Informacje na temat szczepionki na Covid-19 firmy Pfizer

Poniżej przedstawiam informację na temat szczepionki na Covid-19 wraz ze składem podanym przez firmę Pfizer, czyli dostawcę z którym rząd podpisał umowę.

Moja opinia jest taka:

 • Mamy do czynienia z innowacyjną rzeczą. Prawo zakazuje robienia testów na ludziach, tu jednak zostało to pominięte i będzie miało miejsce. Dlaczego? Z uwagi na ogłoszoną pandemię i konieczność walki z nią. Będziemy krótko mówiąc testowani na siłę!
 • Ogłaszając pandemię choć znamion takowej nie ma, spowodowano potrzebę walki z nią. Do tej pory szczepienia na grypę były odpłatne, tu niby Państwo nam funduje jednak z czego? Z podatków, a więc za nią płacicie !!! Firmy farmaceutyczne spowodowały dla siebie ogromne zyski, których nie miały przykładowo w Polsce bowiem szczepiło się dobrowolnie około 3% populacji … rozumiecie? Teraz mają zapewnione zyski, a nasz denny rząd jeszcze to kredytuje!!!
 • koronawirusy znane są od kilkudziesięciu lat. Mutowały, mutują i będą mutować. Dlatego co sezon mieliście na grypę inną z definicji szczepionkę. Tu będzie tak samo, za rok będzie inna! Jedyna różnica będzie taka, że będzie obowiązkowa, rząd je kupi (czyli my) i zapłaci powodując oczywiście ogromne zyski firm farmaceutycznych.
 • ostatnia rzecz jaka nasuwa mi się na myśl to bezpieczeństwo. Poniżej podaje skład szczepionki z nazwami substancji w niej się znajdujących. Możecie poszukać po nazwach tych substancji i poczytać co mogą powodować. W kartach msds informacje znajdują się w punkcie 11. Sami oceńcie. Jak dla mnie kluczowa jest informacja o przeciwwskazaniach (ja mam nietolerancje na chlorek sodu) tak więc dziękuje nie skorzystam.

REG 174 INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA w Wielkiej Brytanii❗️

Dotyczy szczepionki na Sars-Cov2

Ten produkt leczniczy nie ma pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Wielkiej Brytanii, ale zostało wydane zezwolenie na tymczasowe zaopatrzenie brytyjskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej oraz
Agencja Regulacyjna ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej w zakresie czynnej immunizacji w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2 u osób w wieku 16 lat i starszych.
(osoby poniżej 16 roku życia nie będą więc szczepione, zakładam z uwagi na możliwość wystąpienia bezpłodności. Pamiętajcie, że ta szczepionka to genetyka)

COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań – NAZWA SZCZEPIONKI. Jest to fiolka wielodawkowa i przed użyciem należy ją rozcieńczyć. 1 fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek 30 mikrogramów RNA BNT162b2 (osadzonego w nanocząsteczkach lipidowych). Szczepionka mRNA COVID-19 BNT162b2 jest wysoce oczyszczonym jednoniciowym informacyjnym RNA z czapeczką 5′

(mRNA) – czyli wirusem wytwarzanym przez bezkomórkową transkrypcję in vitro z odpowiednich matryc DNA, kodujących białko wirusa (S) SARS-CoV-2.

Dawkowanie:
Osobą w wieku 16 lat i starsze szczepionkę mRNA COVID-19 BNT162b2 podaje się domięśniowo po rozcieńczeniu w serii dwie dawki (po 0,3 ml) w odstępie 21 dni.

Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki COVID-19 mRNA BNT162b2 u dzieci poniżej 16 roku życia nie zostały jeszcze ustalone 🙂 To jest dobre !!!

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ogólnie większość ludzi jest uczulona na zasady więc można wykorzystać zgodnie z informacją o przeciwskazaniach.

Skład:

 • ALC-0315 = (4-hydroxybutyl) azanediyl)bis (hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) – bis (4-hydroksybutylo)adypinian.
  Zgodnie z kartą bezpieczeństwa substancja stosowana wyłącznie do użytku przemysłowego!!!
 • ALC-0159 Poly(ethylene glycol) – substancja bezpieczna, modyfikator lepkości
 • DISTEAROYL LECYTYNA (1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) liposomy jako nośnik substancji aktywnych przenoszonych w głąb skóry
 • cholesterol – tu pojawia się problem!!! Toksyczność ostra: LD50 doustnie>2mg/kg, LD50 skórne >2mg/kg
 • chlorek potasu Toksyczność ostra: LD50 doustne>3mg/kg
 • dwuwodorofosforan potasu – Toksyczność ostra: LD50 dosutnie>3mg/kg. Ogólnie jako antyutleniacz, konserwant
 • chlorek sodu, jako konserwant. Ma wiele przeciwskazań…jest jedną z możliwych przczyn występowania niepożądanych rzeczy…
 • Wodorofosforan sod, jako konserwant E339 oraz jako substancja utrzymująca szczepionkę w określonej konsystencji
 • sacharoza, jako substancja nośna za pomocą której komórki wezmą do siebie substancje w niej zawarte.
 • woda

Szczepionka nie ma badań zgodności z innymi lekami. Badania nie były przeprowadzane więc uważajcie jeżeli bierzecie inne leki !!!

Założenia działania szczepionki Pfizer.

Modyfikowany nukleozyd informacyjny RNA w postaci nanocząsteczek lipidowych, które mają umożliwić dostarczenie RNA do komórek człowieka, aby w ten sposób spowodować wytworzenie antygenu na covid. Szczepionka wywołuje zarówno nautralizujące przeciwciała, jak również immunologiczną odpowiedź organizmu na antygen kolca (S), który to z kolei może przyczynić się do walki z covid. Podkreślam słowo “MOŻE” !!!

To chyba najważniejsze rzeczy. Sami przemyślcie z czym mamy do czynienia….

Dodaj komentarz: