Kategorie
covid-19

Snowpiercer – Arka przyszłości cz 2

Wagon z napisem EWAKUACJA ZARZĄDU – „Eagle Guardian – Lift 11”

Nikt z wagonu numer sześćdziesiąt, z napisem BYDŁO nie podejrzewał nawet przez chwilę, że za ich wagonem jedzie jeszcze jeden wagon. Wagon specjalnego przeznaczenia, z napisem EWAKUACJA ZARZĄDU. Był to wagon pędzący tak cicho, że nie było słychać odgłosu stukotu jego kół o zimną stal szyn. Wagon ten, wykuty został już kilka lat temu i przez całe lata był wciąż udoskonalany, aż przybrał dzisiejszy wygląd – wagonu widmo.

W dniach 7-11 marca 2010 roku odbył się szereg posiedzeń Biura Bezpieczeństwa Narodowego, na których na podstawie przygotowanego przez dowództwo NATO planu, opracowano liczący 860 stron dokument zatytułowany „Eagle Guardian -Lift 11”. Dokument, zawiera informacje na temat procedur ewakuacji rządu w przypadku wojny i przygotowany był na wypadek konfliktu z Rosją.

Istotną rzeczą w tym dokumencie, jak się zaraz przekonacie, są zastosowane procedury, których wdrażanie rozpoczęto już w 2010 roku.

EWAKUACJA ZARZĄDU, czyli godzina „H”:

 1. Całkowita ewakuacja dla całej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, funkcjonariuszy BOR.
 2. Począwszy od stopnia dyrektora departamentu ewakuacja dla urzędników:
 • NBP
 • Państwowej Agencji Atomistyki
 • Agencji Ruchu Lotniczego
 • Agencji Rezerw Materiałowych
 1. Imienne listy funkcjonariuszy państwowych, którzy wraz ze swoimi rodzinami podlegać będą ewakuacji

KAŻDY! Ewakuowany funkcjonariusz będzie mógł wpisać na listę nazwiska czterech osób, które wraz z nim będą ewakuowane. Osoby przeznaczone do ewakuacji otrzymają zaplombowaną kopertę, w której znajduje się specjalny pakiet ewakuacyjny a w raz z nim dalsze instrukcje*.

„Złoty” PAKIET:

 1. paszport dyplomatyczny nadający MIĘDZYNARODOWY IMMUNITET
 2. przepustka – plastikowy identyfikator z kodem kreskowym

a) w kolorze niebieskim przeznaczonym do ewakuacji drogą lotniczą

b) w kolorze czerwonym przeznaczonym do ewakuacji pociągami

Identyfikator zawiera takie dane jak:

a) grupę krwi posiadacza

b) priorytet posiadacza – oznaczenie cyfrowe przyporządkowane bazie danych w której znajdują się informacje do jakiego resortu należy osoba ewakuowana

 • A-032 – osoby o najwyższym priorytecie – CAŁA Kancelaria Premiera i Prezydenta
 • B-032
 • C-032
 1. Szczegółowy plan ewakuacji wraz z mapą oraz miejsce alokacji, wraz z godziną od momentu ogłoszenia ewakuacji
 2. Adres z miejscem docelowym
 3. Kwota 950 euro w banknotach o nominałach 50 euro
 4. Nowa karta SIM operatora T-Mobile z numerem telefonu uszeregowanym według odpowiedniego klucza
 5. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
 6. Instrukcja dotycząca skompletowania bagażu ( do 37 kg, tylko 2 szt, bagaż podręczny – torebka, aktówka, laptop)
 7. Instrukcja dotycząca ilości zabranych leków osobistych oraz żywności
 8. Ulotka na temat zwyczajów oraz ważnych instytucji w kraju docelowym

DROGI EWAKUACJI

a) Pracownicy Ministerstw i ich rodziny ewakuowani będą z Portu lotniczego Okęcie im. F.Chopina samolotami PLL LOT

b) Sztab Generalny i instytucje wojskowe ewakuowani zostaną samolotami 1 Bazy Lotnictwa Transportowego z terminalu Lotniska Wojskowego Okęcie

c) Personel pomocniczy

 • Samoloty transportowe Transall C160
 • Herculesy C-130 E
 • dwunastoma pociągami specjalnymi z dworca Warszawa Centralna

CZAS EWAKUACJI

 • Przepustki A – do 16 godzin od ogłoszenia godziny „H”
 • Przepustka B – H+ 32 godziny
 • Przepustka C – H+ 48 godzin

MIEJSCA DOCELOWE:

 • generalicja, pałac prezydencki, resort obrony – koszary 12 km od Allied Command Operations – ACO (Sojusznicze Dowództwo ds. Operacji)
 • Brunssum
 • Maastricht
 • Heerlen
 • Achen

Pamiętajcie Robaczki, że to plany NATO z przed 10 lat. Ale jak jasno z nich wynika, ewakuacja ma za zadanie ratowanie własnej skóry zarządu ich rodzin i przyjaciół.

Jak myślicie Robaczki? Skoro wtedy nie było wojny, to czy tak misternie uknuty plan spłonął w kominku Matiego?

Czy Mati z kolegami, planując tak szeroko zakrojoną akcję:

#szczepimysie #zalozmaseczke #zniszczgospodarkę #nowarzeczywistość #sercemikrwawi #hahamamwaswdupie #szalom nie wziął pod uwagę drogi ewakuacyjnej?

No jak tam Robaczki? Jak myślicie, co?

*Drukiem instrukcji i koncesjonowaniem zajęła się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w zakładzie przy ulicy Sanguszki 1 w Warszawie

Tekst Nina Bojarska (Nina Maj)

W odpowiedzi na “Snowpiercer – Arka przyszłości cz 2”

Dodaj komentarz: