Kategorie
covid-19

“Welcome Trust” Jądro ciemności

Zalegalizowanie zbrodni, przestępstwa na narodzie polega na przejęciu kontroli nad instytucjami i organami powołanymi do dbania o bezpieczeństwo i porządek w państwie, nad wojskiem, służbami, policją, sądami, prokuraturą, mediami.

Na naszych oczach bandy biły się i biją o strategiczne pozycje w polskim państwie, o TK, SN, prokuraturę, sądownictwo, służby, wojsko. Rywalizowały o to kto przejmie władzę i dostąpi udziału w wielkich zyskach ze zbrodni na polskim społeczeństwie. Ponadnarodowe elity płacą doskonale za wykonanie zadania w danym państwie, za sterylizację, depopulację, zniszczenie małej i średniej przedsiębiorczości, dzielą ten lukratywny tor na kolejnych orków. By sięgnąć po te pieniądze trzeba jednak popełnić ohydną zbrodnię, by ją popełnić trzeba sobie najpierw zabezpieczyć plecy, zagwarantować bezkarność.

Jednym z podstawowych narzędzi wojny jest dezinformacja. W ciągu ostatnich miesięcy doszło do ostrego sporu na łamach mediów społecznościowych co do tego czy istnieją wirusy. Odpowiedź na to pytanie ma duże znaczenie, albowiem ustalenie czy przyczyną obecnej pandemii są wirusy , czy też stoi za nią wysoka technologia jest niezwykle ważne.

Cześć uważa że wirusy , czyli proste RNA, występują tylko w ludzkim organizmie i nie są w stanie przeżyć poza człowiekiem, nie są organizmami zdolnymi do bytowania. Druga część uważa że wirusy istnieją, że wyewoluowały z ludzi i stały się organicznymi formami bytowania, mniejszymi od bakterii chorobotwórczymi mikrobami.

W 2008 roku Japończycy z Uniwersytetu Toyama opublikowali informację , że stworzyli sztuczne DNA, jakie nazwano XNA. W grudniu 2014 roku czasopismo NATURE doniosło że stworzono pierwszy enzym na bazie syntetycznego materiału genetycznego. W sztucznym DNA naturalne składniki wymieniono na polimery, grupy cukrowe, rybozę i dezoksyrybozę wymieniono na inne związki chemiczne, pary zasad w strukturze pozostały naturalne. Stworzone sztuczne XNA i stworzone na jego bazie enzymy bardzo dobrze współpracują w organizmie ludzkim łącząc się i tnąc RNA i XNA.

To są oficjalne informacje, trzeba założyć że elity mogły dysponować taką wiedzą już w latach 60-tych ubiegłego wieku. Czy dowodem na to jest stworzenie technologii wywoływania upośledzenia odporności organizmu prowadzącej do śmierci zakażonych ? Wszystko na to wskazuje, przede wszystkim sposób transmisji tej choroby, ograniczony do homoseksualistów i osób rozwiązłych płciowo. Nie można oprzeć się wrażeniu że to młot na ruch hippisowski, na pewne wynaturzenie związane z tym ruchem, promocję nieograniczonej swobody seksualnej, eksperymentowania z ludzkim ciałem w dowolnej konfiguracji, najczęściej pod wpływem narkotyków.

Nie wiem czy wszyscy to dobrze zrozumieli. Jak sami wiecie medycyna Rockefellerowska , w której dominuje przekonanie o potędze chemii stworzyła sztuczne substytuty naturalnych związków : witamin, hormonów. Dalej poszło już gładko, stworzono sztuczną krew ( polecam poczytać o dokonaniach zespołu Prof. Ciacha z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ), sztuczne tkanki ( inżynieria tkankowa ), sztuczną kość ( Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prof. Grażyna Ginalska ), sztuczny odbyt, sztuczną szczęka. Trwają zaawansowane prace nad stworzeniem sztucznej wątroby, trzustki, płuc, jelit. W tej sytuacji stworzenie sztucznego DNA było tylko kwestią czasu.

Większość z Was jest przekonana że odhumanizowanie życia na naszej planecie nastąpi przez stworzenie robotów, droidów, chmur nanorobotów jakie zastąpią człowieka ( projekt Bioniczny Człowiek ). To błędne myślenie, ogromne środki przeznaczane są na syntetyzowanie ludzkiego organizmu ze sztucznym materiałem, na konsekwentne, postępujące wymienianie w człowieku związków naturalnych na sztuczne, naturalnych organów, części ludzkiego ciała na ich przemysłowe substytuty . Tego pragną korporacje, bo tego typu towary mają gigantyczną wartość komercyjną.

W tej sytuacji stworzenie sztucznego DNA było tylko kwestią czasu.

Zastanówmy się teraz czy w tych okolicznościach wielkim problemem dla obecnej genetyki, mikrobiologii, biochemii, biologii molekularnej jest zsyntetyzowanie sztucznego RNA, stworzenie wirusa i dziesiątków jego mutacji ? Żadnym !! Istnieją technologię do syntetyzowania RNA, choćby ta opatentowana pod patentem WO2017053297A1 wykorzystująca technologię syntetyzowania 5 czapeczkowych RNA gdzie proces inicjują startery oligonukleotydowe.
https://patents.google.com/patent/WO2017053297A1/en

Teraz przeszukajmy rejestry patentów, czy ktoś zgłosił zsyntetyzowanie coronawirusa ? Nie trzeba długo szukać , znajdziemy taki patent pod numerem US 10.130.701.B2. Do kogo należy ? Do PIRBRIGHT INSTITUTE. .
https://www.pirbright.ac.uk/

Kto kontroluje Instytut ? WELCOME TRUST t !! Jak podaje Wikipedia to brytyjska organizacja charytatywna z siedzibą w Londynie, powstała w 1936 z inicjatywy magnata farmaceutycznego sir Henry’ego Wellcome’a, jej zadaniem jest finansowanie badań naukowych zmierzających do poprawy zdrowia ludzi i zwierząt.
https://wellcome.org/

W 2018 roku, tuż przed pandemią Welcome Trust dysponowała kapitałem rzędu 26 mld GBP. I tak dotarliśmy do serca tej “pandemii”, do jądra ciemności. Mnóstwo forsy wystarczającej do kupienia służb, oficerów wojska, generałów policji, mediów i cyklicznego ekspediowania kolejnych “mutacji” wirusa.

Gdzie prowadzą drogi z Welcome Trust , kto jest hojnym sponsorem tej organizacji ? Wymienię tylko kilku z wielu, to znani nam “bohaterowie” tej pandemii, Bill i Melinda Gates, GSK ( Glaxo Smith Klein ), Rockefellerowie. Chyba wystarczy.
https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants/2016/07/opp1151904
https://www.fiercebiotech.com/r-d/edmond-de-rothschild-scores-152m-for-its-fourth-biotech-fund
https://wellcome.org/news/wellcome-trust-funded-vaccines-company-acquired-gsk
https://wellcome.org/press-release/£3bn-year-needed-prepare-world-future-pandemic

Dariusz Nejman

Dodaj komentarz: