Składki

Członkostwo Zjednoczeni dla Polski wiąże się z comiesięcznym datkiem na rzecz organizacji wynoszącym 10 zł (słownie: dziesięć złotych). Przy rejestracji ważne jest, aby użytkownik wyraził zgodę na jej wpłacanie.

Na rachunek:

15 1240 4849 1111 0010 9153 8063
PEKAO O. w Zabrzu

Nazwa i adres:

Stowarzyszenie Zjednoczeni dla Polski ul. Gagarina 21, Zabrze